Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
/Om bloggerne

Om bloggerne

Om bloggerne 2017-10-17T13:27:53+00:00

Hilde Evensen Holm
Kommunikasjonsansvarlig ved Borgestadklinikken. Hun er opptatt av hvordan kommunikasjon omkring rusrealterte vansker kan bidra til mer åpenhet og mindre tabuer. Er redaktør for bloggen.
Hilde Jeanette Løberg
Hilde Jeanette jobber med tidlig innsats og forebygging og leder programmet Barn i Rusfamilier i regi av KoRus - Sør
Eva Linn Lilleheil
Ansatt ved KoRus Sør, og hun har jobbet i rusmiddeletaten i Oslo. På KoRus jobber hun blant annet med tema knyttet til unge, blant annet programmet Kjentmann for ansatte i skolene.
Liv Drangsholt
Klinisk sosionom og har arbeidserfaring fra barneverntjeneste, voksenpsykiatri og Borgestadklinikkens skjermet avdeling for gravide med rusproblemer. Hun jobber nå i KoRus- Sør spesielt med samhandlingsmodellen "Bedre Tverrfaglig Innsats"(BTI) og tema tvang i rusfeltet.
Ingjerd M Lorvik
Seniorrådgiver og psykologspesialist. Hun har jobbet i rusfeltet siden 1982 . Lorvik har ledet klinikkens prosjekter med spillavhengighet og er leder i Norsk Forening for Spillproblematikk.
Nina Bråthen Goa
Erfaren sosionom og behandler ved enhet for rus og psykisk lidelse på Borgestadklinikken.
Tommy Lunde Sjåfjell
Tidligere leder av Brukerrådet ved Borgestadklinikken. Han har brukererfaring fra rusfeltet, er nå rusfri, er utdannet vernepleier og jobber innenfor psykiatrien. Han er blant annet opptatt av brukermedvirkning, ruspolitikk og brukererfaringer.
Kristin Håland
Håland er jordmor og har en doktorgrad om vold i graviditet. Hun jobber i KoRus - Sør og har blant annet ansvar for Tidlig Inn-programmet.
Eli Marie Wiig
Eli Marie Wiig i KoRus- Sør er sykepleier, pedagog og PhD. Hun arbeider særlig med temaer knyttet til rusforebygging, både i kommunalt arbeid og gjennom foreldrerollen, inkludert hovedansvar for "Barnet & Rusen"-konferansen
Tove Mathisen
Tove Mathisen er psykologspesialist og er fagsjef ved Blå Kors Borgestadklinikken. Hun har vekslet mellom å jobbe i rusfeltet og i akuttpsykiatri. Hun underviser og veileder i tema knyttet til forståelse og behandling av avhengighet, personlighetsproblematikk og selvmordsforebygging. Er utdannet gruppeterapeut.
Monika Landsverk
Monika Nordhus Landsverk er erfaringsformidler og brukermedvirker i organisasjonene Barn av rusmisbrukere (BAR). Hun jobber også som erfaringskonsulent ved STHF. Monika sitter i KoRus - Sørs referansegruppe og er med i programkomiteen i Barnet og Rusen- konferansen. Hun er utdannet hjelpepleier med videreutdanning innen psykisk helse, og har studert barnevern i et flerkulturelt samfunn.