Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
/Om bloggerne

Om bloggerne

Om bloggerne 2017-10-17T13:27:53+00:00

Hilde Evensen Holm
Kommunikasjonsansvarlig ved Borgestadklinikken. Hun er opptatt av hvordan kommunikasjon omkring rusrealterte vansker kan bidra til mer åpenhet og mindre tabuer. Er redaktør for bloggen.
Hilde Jeanette Løberg
Hilde Jeanette jobber med tidlig innsats og forebygging og leder programmet Barn i Rusfamilier i regi av KoRus - Sør. Hilde er opptatt av at tidlig innsats og hvordan rusbruk hos voksne kan gi konsekvenser for barn. Og at det både er humant, etisk og økonomisk mer lønnsomt å forebygge barn enn å behandle voksne.
Eva Linn Lilleheil
Ansatt i KoRus Sør, og hun har jobbet i rusmiddeletaten i Oslo. På KoRus jobber hun blant annet med tema knyttet til unge, blant annet programmet Kjentmann for ansatte i skolene.
Nina Bråthen Goa
Erfaren sosionom og behandler ved enhet for rus og psykisk lidelse på Borgestadklinikken.
Tommy Lunde Sjåfjell
Tidligere leder av Brukerrådet ved Borgestadklinikken. Han har brukererfaring fra rusfeltet, er nå rusfri, er utdannet vernepleier og jobber innenfor psykiatrien. Han er blant annet opptatt av brukermedvirkning, ruspolitikk og brukererfaringer.
Eli Marie Wiig
Eli Marie Wiig i KoRus- Sør er sykepleier, pedagog og PhD. Hun arbeider særlig med temaer knyttet til rusforebygging, både i kommunalt arbeid og gjennom foreldrerollen, inkludert hovedansvar for "Barnet & Rusen"-konferansen
Tove Mathisen
Tove Mathisen er psykologspesialist og er fagsjef ved Blå Kors Borgestadklinikken. Hun har vekslet mellom å jobbe i rusfeltet og i akuttpsykiatri. Hun underviser og veileder i tema knyttet til forståelse og behandling av avhengighet, personlighetsproblematikk og selvmordsforebygging. Er utdannet gruppeterapeut.
Annette Wolf El-Agroudi
Annette Wolf El-Agroudi er psykologspesialist i rus og avhengighetspsykologi. Hun er ansatt i poliklinikken ved Borgestadklinikken i Skien. Hun har lang erfaring fra kommuner og psykisk helsevern før hun kom til Borgestadklinikken. Annette er særlig opptatt av feedback som verktøy, hun dessuten utdannet fysioterapeut og er opptatt av å ta kroppen med i behandlingen. Hun har tverrkulturell bakgrunn og har arbeidserfaring fra Tyskland, Frankrike og Peru/Bolivia.
Anne-Kristin Imenes
Anne Kristin Imenes fra KoRus-Sør har mange års erfaring som kommunepsykolog og har også erfaring fra PPT, BUP og familievernkontor. Hun har ledet psykologforeningens ad.hoc. utvalg om klinisk praksis og kompetansebehov hos psykologer i kommunene og har skrevet boken "Almennpsykologi og Psykisk helsearbeid i kommunen". Hun er spesialist i barne- og ungdomspykologi.
Britt Kverme
Britt Kverme er psykolog ved Blå Kors Borgestadklinikken i Skien. Hun utreder og behandler pasienter med ulike avhengighetsproblemer.
Karin Gustavsen
Karin Gustavsen er utdannet sosionom, sosiolog og førstelektor. Hun har gjennomført flere forskerkurs på PhD nivå. Hun har omfattende yrkesbakgrunn fra nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, blant annet innen ledeles, prosjektutvikling og styring, forskning og formidling. I KoRus er faglig kjerneområde sosial ulikhet i oppvekst med fokus på levekårsutsatte barnefamilier.
Merete Haugen
Meretes arbeidsområder i KORUS sør er Tidlig Inn, rusrelaterte fosterskader/FASD og Bedre Tverrfaglig samarbeid (BTS). Hun er utdannet vernepleier og har en master i familieterapi og systemisk praksis. Hun har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både med veiledning og opplæring til familier og ulike kommunale instanser.