Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
/Nina Brathen Goa

Nina Brathen Goa

mm

Nina Brathen Goa

Erfaren sosionom og samhandlingskonsulent ved Utredningsenheten på Borgestadklinikken.

Nye kommunegrenser berører også ruspasienter

Det er valgkamp og det snakkes mye om kommunesammenslåing. Noen vil ha det og andre vil ikke ha det. Noen mener staten skal bruke tvang, andre lover at tvangsvedtak skal gjøres om. Dette er ikke et politisk innlegg for eller imot kommunesammenslåing, men jeg undrer meg over om dette vil ha noen betydning for de som trenger tjenester innenfor rusfeltet?

Av | 2017-09-05T15:02:56+00:00 5. september 2017|Rus og samfunn|Skriv en kommentar

Utredning av ruspasienter lønner seg

For 5 år siden startet vi arbeidet med å bygge opp en utredningsenhet ved Borgestadklinikken. Vi ansatte spesialister og økte kompetansen i den eksisterende bemanningen. Målet vårt var å lage Norges beste utredningsenhet. Vi har fått en utredningsenhet som oppnår gode resultater og vi har stor tilsøkning. Mange står lenge på venteliste og det er få som reiser før de har fullført oppholdet sitt. Nå står enheten i fare for å legges ned. Anbudet fra Helse Sør-Øst omfatter ikke en egen utredningsenhet.

Av | 2017-06-05T21:10:43+00:00 5. juni 2017|Behandling|Skriv en kommentar

Letingen etter gruppefri behandling

Kan vi unngå avbrutt behandling, nederlag og skuffelser ved å tilrettelegge behandlingen bedre for den enkelte pasient? Gruppebehandling er vanlig, men min erfaring fra utredningsenheten er at dette ikke passer alle. Det er vanskelig å finne egnede behandlingsplasser til de som ikke har nytte av grupper, skriver samhandlingskonsulent Nina Bråthen Goa.

Av | 2016-11-25T10:49:51+00:00 20. oktober 2016|Behandling|Skriv en kommentar