Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
/Ruspolitikk

Ruspolitikk

Rusbruk,- kriminalitet eller sykdom?

Ingen blir kvitt sin avhengighet ved å tas ifra en brukerdose. Ingen blir rusfri av å opparbeide seg gjeld, og ingen motiveres til en livsstilsendring ved å påføres prikker på rullebladet. Når rus både er et kriminelt problem og et helseproblem er det forvirrende og kanskje også dobbeltmoralsk, mener Eva Linn Lilleheil.

Av | 2016-11-25T10:53:23+00:00 6. oktober 2016|Ruspolitikk|Skriv en kommentar

Åpent brev fra brukerrådet til Helse Sør-Øst om tilbudet til ruspasienter i regionen

I pasientenes helsetjeneste forventer vi at byråkrater og økonomer tar våre bekymringer som brukere og pårørende på alvor. Derfor har et samlet brukerråd ved Blå Kors Borgestadklinikken skrevet et åpent brev til Helse Sør-Øst, med kopi til helseministeren og helse-og omsorgskomiteen. Vi stiller konkrete spørsmål vi ønsker svar på som berører tilbudet til ruspasienter og pårørende i regionen.

Av | 2016-11-25T13:12:18+00:00 15. desember 2015|Ruspolitikk|Skriv en kommentar

Har Helse Sør-Øst RHF vilje til løsning? Direktør Ellen Sofie Øvrum blogger

Det er brudd i våre forhandlinger om ny ytelsesavtale for 2016 med Helse Sør-Øst RHF, og vi blir møtt med at «det ikke er juridisk eller økonomisk handlingsrom» til å imøtekomme Borgestadklinikkens krav i forhandlingene for ny ytelsesavtale for 2016. La oss derfor her redegjøre for hvordan dette ligger an.

Av | 2016-11-28T09:38:39+00:00 15. desember 2015|Ruspolitikk|Skriv en kommentar