Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
/Behandling

Behandling

Hvordan gi ny kunnskap en sterk stemme

For å gi best mulig behandling til pasientene er vi opptatt av å være underveis som fagpersoner og fagmiljø, lære og utvikle oss. Mange har nok opplevd å komme begeistret tilbake fra kurs, men det er ikke alltid like lett å overføre ny kunnskap og inspirasjon til kolleger som ikke har vært på samme kurs. Nina Bråthen Goa deler tanker om hvordan gi ny kunnskap mer plass og en sterkere stemme.

Av | 2019-11-29T13:32:44+00:00 29. november 2019|Behandling|Skriv en kommentar

Pasienten er eksperten på eget liv og endringsprosess

Jeg klarer meg ikke lenger uten feedbackverktøy i pasientbehandlingen. Jeg trenger pasientens tilbakemeldinger om endring i løpet av behandlingen og vurderingen av den terapeutiske relasjonen. Den ærlige feedbacken fra mine pasienter, gjør at jeg har funnet roen i at pasienten bærer nøkkelen til endring og bedring selv. Men jeg må være på vakt, og gi pasientene kunnskapen de trenger, for å komme i mål.

Av | 2019-10-11T12:26:18+00:00 11. oktober 2019|Behandling, Brukermedvirkning|Skriv en kommentar

Utredning av ruspasienter lønner seg

For 5 år siden startet vi arbeidet med å bygge opp en utredningsenhet ved Borgestadklinikken. Vi ansatte spesialister og økte kompetansen i den eksisterende bemanningen. Målet vårt var å lage Norges beste utredningsenhet. Vi har fått en utredningsenhet som oppnår gode resultater og vi har stor tilsøkning. Mange står lenge på venteliste og det er få som reiser før de har fullført oppholdet sitt. Nå står enheten i fare for å legges ned. Anbudet fra Helse Sør-Øst omfatter ikke en egen utredningsenhet.

Av | 2017-06-05T21:10:43+00:00 5. juni 2017|Behandling|Skriv en kommentar

Letingen etter gruppefri behandling

Kan vi unngå avbrutt behandling, nederlag og skuffelser ved å tilrettelegge behandlingen bedre for den enkelte pasient? Gruppebehandling er vanlig, men min erfaring fra utredningsenheten er at dette ikke passer alle. Det er vanskelig å finne egnede behandlingsplasser til de som ikke har nytte av grupper, skriver samhandlingskonsulent Nina Bråthen Goa.

Av | 2016-11-25T10:49:51+00:00 20. oktober 2016|Behandling|Skriv en kommentar

Bedringshistorier gir håp

Denne våren har jeg hatt verdens beste jobb! Jeg har møtt pasienter som er inne i livsviktige prosesser, for noen betyr det liv eller død om de fullfører eller ikke. Jeg har møtt fagfolk med et stort engasjement for rusavhengige og deres pårørende, og ikke minst har jeg fått samarbeidet med utrolig flotte mennesker med egenerfaring med historier om bedring og håp som de villig har delt med lydhøre tilhørere.

Av | 2016-11-21T11:10:42+00:00 1. juli 2016|Behandling|Skriv en kommentar

Splitter pine

Jeg tror ikke jeg er alene om å mene at personer med rus og personlighetsforstyrrelse kan være utfordrende å hjelpe? Jeg har selv kjent på frykt og ubehag ved at personen jeg snakker med har reagert helt annerledes enn jeg forventet. Og jeg har følt på hvordan dette kan påvirke samarbeidet i personalgruppa. I ettertid har jeg tenkt på om vi kunne ha gjort noe annerledes. Svaret tror jeg ligger i å ha en felles faglig forståelse i bunn.

Av | 2016-11-22T10:29:06+00:00 17. juni 2016|Behandling, Psykisk helse|Skriv en kommentar