Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Ingen alkohol for kvinner i fertil alder?

Ingen alkohol for kvinner i fertil alder?

Denne måneden kom WHO (Verdens helseorganisasjon) ut med råd om alkoholbruk. Der stod det at vi burde forebygge at kvinner i fertil alder skulle drikke alkohol. Dette fikk sinnene i kok, og folk mente at rådet gikk på tvers av både menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene. Ordvalget var uheldig, men vi må våge å snakke om alkohol og hvordan det kan være svært skadelig for fosteret, skriver Eli Marie Wiig fra KoRus.

Ingen alkohol for kvinner i fertil alder?

KoRus-Sør har lenge arbeidet for å spre åpenhet om alkoholbruk, både generelt i samfunnet og spesielt knyttet til graviditet. Et slikt ordvalg som WHO brukte her, er uheldig og kan skape avstand mellom kunnskapsinstitusjonene og folk flest. Det er allikevel velkomment at WHO peker på svangerskapet som en særlig sårbar periode. Det hadde vært bedre om de hadde skrevet «forebygging av drikking blant gravide, kvinner som planlegger et svangerskap og kvinner som er i høyrisiko for å bli uventet gravide.» Å være avholdende i tiden rundt befruktning har også vist seg å ha betydning for fosterets utvikling. Alkohol kan skade fosterutviklingen helt fra dagene før unnfangelsen.

 

Bør ikke kvinner i fruktbar alder få lov til å drikke alkohol i det hele tatt?

WHO har lansert et «førsteutkast» av en global tiltaksplan som skal styrke implementeringen av WHO sin strategi for å redusere skadelig bruk av alkohol (“Global alcohol action plan 2022-2030 to strengthen implementation of the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol”).   Planen utgjør for det meste forslag til ulike tiltak for medlemsstater, WHO-sekretariatet, internasjonale partnere, organisasjoner i sivilsamfunnet og akademia. I tillegg retter planen seg mot de som har økonomiske interesser i produksjon eller salg av alkohol. Imidlertid er det inkludert en del bakgrunnskunnskap om de viktigste områdene, som forebygging av alkoholbruk i svangerskapet.

Jeg siterer fra side 21 i dokumentet (bloggforfatterens oversettelse): Det må vies nødvendig oppmerksomhet til forebygging av drikking blant barn og unge, forebygging av drikking blant gravide og kvinner i fertil alder, og beskyttelse mot drikkepress, særlig i samfunn med høyt alkoholkonsum der storkonsumenter blir oppmuntret til å drikke enda mer.

Det er uttalelsen om å forebygge «drikking blant … kvinner i fertil alder» som har skapt rabalder i sosiale medier og i pressen. Imidlertid har WHO beklaget ordvalget sitt som jo kunne indikere at kvinner i fertil alder ikke burde drikke i det hele tatt.

Totalavhold under graviditet, eller …?

Helsedirektoratet publiserte i 2012 en undersøkelse der det kom fram at bare 13% av norske kvinner lar være å drikke når de planlegger å bli gravide. Halvparten hadde rukket å drikke noe alkohol før de ble klare over at de var gravide, mens hele 1 av 5 hadde vært fulle minst en gang i starten av svangerskapet før de ble oppmerksomme på det. Hver tredje kvinne svarer at hun har vært bekymret for barnet sitt fordi hun hadde drukket, selv om det for noen bare gjaldt tiden før hun visste at hun var gravid

84% av norske kvinner sluttet helt å drikke da de ble klare over graviditeten. Det betyr sannsynligvis også at 16 % fortsetter å drikke noe på tross av svangerskapet. Så svarer også nesten halvparten av kvinnene at de kjenner noen som drakk litt under svangerskapet.

Største årsak til medfødte skader!

Alkoholpåvirkning i fosterlivet er den største årsaken til psykisk utviklingshemming i verden! Alkohol er det rusmidlet som gir mest omfattende skader, og selv små mengder kan ha innflytelse på atferd og kognitiv utvikling. Faren for misdannelser, dårlig vekst og avvikende utseende øker med mengde og varighet av alkoholbruk, og problemene varer livet ut (Sosial og Helsedirektoratet, 2005; Swedish National Institute of Public Health, 2009, Flak et al., 2013).

Alle fortjener å bli møtt med respekt!

Min mening er at dersom vi skal behandle unge kvinner og menn med respekt, bør vi informere dem om denne faren knyttet til alkoholbruk tidlig i livet, og i alle fall når de kommer og ber om/kjøper prevensjon. En kvinne eller mann som trenger prevensjonsmidler har potensielt også mulighet for å unnfange et barn. Vi bør kjenne til farene ved alkoholbruk rundt befruktning og i svangerskapet før vi lager barn, slik at vi er i stand til å ta bevisste valg. Selv om det går bra i langt de fleste tilfeller, er det ikke noe gøy å bekymre seg i ettertid! Det er forøvrig antakelig lettere for kvinnen å være avholdende dersom mannen også reduserer alkoholforbruket sitt, evt. lar være å nyte alkohol, og stiller seg solidarisk med kvinnen i denne perioden. Det er tross alt de to som ønsker å stifte en familie sammen.

Alle ønsker det beste for barnet sitt. Derfor burde anbefalingen etter min mening være å være totalavholdende allerede ved unnfangelsen.

 

Jeg viser til følgende kilder:

Rapport – alkohol og graviditet, Sosial og Helsedirektoratet 2005.

Low dose alcohol exposure during pregnancy – does it harm?, Swedish National Insitute of Public Health, 2009.

The Association of Mild, Moderate, and Binge Prenatal Alcohol Exposure and Child Neuropsychological Outcomes: A Meta-Analysis.Flak AL, Su S, Bertrand J, Denny CH, Kesmodel US, Cogswell ME, pub. Med. Aug 2013.

 

 

 

 

Av | 2021-06-25T15:22:50+00:00 25. juni 2021|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar