Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Brukerne som samarbeidspartnere

Brukerne som samarbeidspartnere

Tenk på ditt eget liv, både gode og krevende tider i livet. Dersom du har vært eller får behov for bistand fra en kommune eller en annen del av systemet, så er det da veldig merkelig om de ikke skulle lytte til det du har å si? Karin Gustavsen fra KoRus – Sør tar til orde for at vi må bli enda bedre på å samarbeide med brukerne.

Brukerne som samarbeidspartnere

Medvirkning er en forpliktelse

Alle mennesker har iboende kraft. I det øyeblikket vi står fremfor et menneske som vi skal samarbeide med, er vi forpliktet både gjennom lovverk og ikke minst i lys av menneskerettigheter å legge til rette for medvirkende praksisformer. Likeså har vi en etisk forpliktelse. For vi har med mennesker å gjøre.

Rusreformen og brukermedvirkning

Nylig fulgte jeg Webinaret; «Opptrappingsplan på rusfeltet – hvordan står det til i kommunene egentlig?», i regi av Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon. Av mange interessante erfaringer noen kommuner fortalte om var blant annet den styrkede oppmerksomheten på medvirkning fra brukere som rusreformen har bidratt til. Utsagn som «tjenestene har blitt bedre når vi ble bedre på å la brukerne medvirke og bestemme», var en gjenganger. Det er antagelig fremdeles mye som kan gjøres også i disse kommunene dersom vi spør brukerne. Men det er viktig i seg selv at kommunale ledere og fagfolk erfarer at tjenestene blir bedre når de samarbeider med brukerne/innbyggere.

Innbyggere med usedvanlige erfaringer

Dette er innbyggere som i mange tilfeller har temmelig store utfordringer i livet. Men de har også kapasitet, meninger, masse kompetanse på eget liv og ikke minst masse erfaringer som er usedvanlige.

Barn og unges rettigheter

Dette gjelder også for barn og unge. De har klare nedfelte rettigheter som følger av blant annet Barnekonvensjonen. Sammen med kollega Liv Drangsholt skrev vi en blogg 13. november 2020 om et arbeid vi har samarbeidet med Larvik kommune om der ungdommer er aktive medvirkere. Det har vært en utrolig inspirerende reise.

Nedslående rapport

I lys av dette er det nedslående å lese rapporten «En dag – så står du der helt aleine»
Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav, Rapport fra Helsetilsynet 2/2020. Her fremkommer det blant annet at verken barnverntjenesten eller nav – kontorene legger til rette for medvirkning fra barn og unge slik det følger av lovkrav. På sosialområdet ble det påpekt lovbrudd på alle delområdene for tilsynet. Helsetilsynet viser blant til at på flere av Nav-kontorene som er undersøkt kartlegges ikke de unges behov slik at de får forsvarlige sosiale tjenester. Det legges heller ikke til rette for at de unge får medvirke i kartlegging av egen situasjon og behov.

Sårbare unge

Det er godt dokumentert at barn og unge som opplever krenkelser og traumer, har økt fare for å få det vanskelig som voksne. Dette gjelder både å gjennomføre en utdannelse, få en jobb med sikker inntekt, rusproblemer og andre psykiske og somatiske helseutfordringer. Dersom de opplever at tjenestene ikke synes at meningen deres er verdt noe, så kan det forsterke en opplevelse de har av å være null verdt.

Når barn og unge ikke blir lyttet til og samarbeidet med, reduseres muligheten for at vi når frem til de. Forandringsfabrikken har gjennom mange år dokumentert dette. Derfor er det helt avgjørende at vi tar ansvar for et faktisk og reelt samarbeidende felleskap mellom barnet/ungdommen og tjenestene.

Stor erfaringsrikdom til inspirasjon

Tenk hvilken erfaringsrikdom folk har! Tenk på ditt eget liv, både gode og krevende tider i livet. Dersom du har vært eller får behov for bistand fra en kommune eller en annen del av systemet, så er det da veldig merkelig om de ikke skulle lytte til det du har å si. Hva du har erfart fungerer og ikke fungerer. Så er det mange skikkelig fine og nyttige eksempler på at vi fagfolk får til dette samarbeidet med både barn, unge og voksne på gode måter. La oss bli inspirert av det!

KoRus og brukermedvirkning

Ved KoRus – Sør har vi et stadig skarpere blikk på dette. I 2021 har vi to særlige innsatsområder, der Brukermedvirkning er ett. Vi setter dette også inn i rammen av et annet innsatsområde som vi betegner som Praksisnær FoU som alle landets koruser jobber med. Dette viser til at fag – og tjenesteutvikling skal være basert på kunnskap både fra brukere/innbyggere, ansatte og forskning.

Jeg skal skrive mer om det i neste blogg :-).

Av | 2021-01-18T10:45:09+00:00 18. januar 2021|Brukermedvirkning|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar