Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Klar melding fra unge i Larvik om hvor viktige de voksne er

Klar melding fra unge i Larvik om hvor viktige de voksne er

Ungdom vet best hvordan det er å være ung og hva som er viktig for dem.  Dette har Larvik kommune tatt på alvor og invitert unge inn i et ungdomspanel. KoRus- Sør veileder kommunen og møtet med ungdommene har inspirert Liv Drangsholt og Karin Gustavsen til denne bloggen.

Klar melding fra unge i Larvik om hvor viktige de voksne er

Mange lærere er så strenge. Det verste er de lærerne som har lest mappa di fra barneskolen og bruker det mot deg. Om du har hatt det vanskelig på barneskolen bruker læreren det hele tiden. Det er veldig slitsomt. Du får jo ikke mulighet til å vise at du er mer enn det barnet som hadde det vanskelig på barneskolen!

Ungdommer medvirker

Vi har vært så heldig å få tilbringe flere kvelder sammen med en gjeng engasjerte ungdommer fra Larvik. Sitatet over er fra en av ungdommene vi møtte i den forbindelse.  Denne ungdommen opplevde å ha fått en «merkelapp» allerede tidlig i barneskolen.

Jeg har skrevet denne bloggen i samarbeid med kollega Karin Gustavsen ved KoRus og ungdommer i Larvik kommune. De var med i et Ungdomspanel i Pilot for Programfinansiering. Dette gjorde vi sammen med kommunes prosjektledere for arbeidet i Larvik, Elin Fosse Stangeby og Silke Gjetrang. Larvik kommune besluttet at ungdommer må være med å medvirke i denne piloten. Det er jo de som vet hvordan det er å være ung og hva som er viktig for dem.  Noe som går igjen, er at de understreker alvoret hvis relasjonen til de voksne i skolen ikke er bra.

Ungdom med omsorg for andre unge

Flere av ungdommene delte også gode erfaringer fra skolen. De tegner slett ikke noe dystert bilde av skolelivet i Larvik. Men – de var opptatt av det er så tydelig at noen ungdommer har det veldig vanskelig. Hvordan har de blitt møtt på skolen opp igjennom? Har de voksne forstått hvor viktige de er for ungdommene?

En av dem sa det slik: Det er viktig at voksne vet at dersom relasjonen er dårlig kan den unge få en veldig dårlig opplevelse og da lukker vi oss og blir redd for å snakke med andre voksne også, også helsesykepleier.

De delte mye livsvisdom med oss, disse ungdommene. Det handlet om eget liv – men de hadde også  et sterkt engasjement for andre unge som har det vanskelig. Vi lærte mye som ingen voksen kursholder kunne lære bort.

De unges budskap til de voksne

  • Dere voksne i skolen må forstå hvor viktig dere er
  • Dere må se bak maskene og merkelappene
  • Dere må forstå at det er ikke bare snakk om å være vanskelig, men om å ha det vanskelig
  • Dere må være bevisst at dere er viktige forbilder. Hvis dere ikke behandler oss bra kan dere ikke forvente at vi behandler hverandre bra
  • Det er verre å grue seg til skolen på grunn av det sosiale enn på grunn av det faglige.

Her er ungdommenes råd

  • Det er viktig at de voksne er «snille og blide»
  • Dere må bruke tid på å bygge relasjoner
  • Ikke forvent at ungdommen kan snakke med hvilken som helst voksen. Vi må være trygge på de vi skal snakke med om vanskelige ting
  • Når vi er klare for å snakke må dere sette av tid. Vi forstår at vi kanskje må vente noe – men lag en avtale
  • Gjør avtale med den unge før du deler opplysninger med andre, som foreldre. Ellers mister vi tillitten til dere

En arena for unge i Larvik?

Larvik kommune fikk også et flott forslag: Benytt ungdommer inni kurs som handler om hvordan voksne hjelper ungdom. De har mange gode innspill og råd.

Ungdommene gav også innspill på hva som er viktig for ungdommer når de har behov for råd, veiledning, en voksen å snakke med eller annet. Vi drøftet blant annet etablering av en arena for unge i Larvik. Ungdommene gav tydelige råd om at en arena kan være lurt, men den må ikke bli stigmatiserende. Det er veldig viktig at en arena for unge både er et hjelpesenter og et sted som er gøy og fint å være for mange.

Sammen med ungdommene og prosjektlederne fra Larvik, har vi skrevet en rapport fra arbeidet med anbefalinger for videre arbeid.

Hva kan vi lære av dette som kan overføres til andre kommuner

I KoRus veileder vi kommuner med å utarbeide modeller for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid om barn i utsatte situasjoner. Vi gjør kartlegginger om ansattes kompetanse. Vi erfarer at mange av de voksne som jobber nær barn og unge ønsker mer kompetanse om hvordan få til de gode samtalene. Møtene med de unge fra Larvik bekreftet behovet for å sette av tid til både kurs, øving og veiledning.

Disse kveldsmøtene i Larvik viste oss hvor viktig det er at kommunene får med barn og unges stemme i planlegging.

Takk til dere unge i Larvik for at dere delte av deres livsvisdom!

 

 

 

 

Av | 2020-11-13T09:35:55+00:00 13. november 2020|Ungdom|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar