Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Alkoholbruk kan utfordre helse og funksjon hos eldre

Alkoholbruk kan utfordre helse og funksjon hos eldre

Fordi kropp og helse forandrer seg når vi blir eldre, kan selv moderat mengde alkohol være helseskadelig. Det er viktig å være oppmerksom på, skriver lege og seniorrådgiver Fred Rune Rahm ved KoRus- Sør.

Alkoholbruk kan utfordre helse og funksjon hos eldre

Rus blir ofte betraktet som et litt marginalt samfunnsområde, og i alle fall når det handler om alkohol. Og når vi i tillegg snakker om eldre og alkohol, vil mange bare riste på hodet. For vi “vet” jo at det er ungdommen som fester, og at de eldre drikker lite. Og så feil kan vi altså ta.

For eldre mennesker vil bruk av alkohol være en ekstra stor utfordring. Hos eldre vil det som kan oppleves som lite, eller moderat forbruk av alkohol, likevel bli en helserisiko. Og risikoen oppstår ofte uten at den det gjelder er klar over det. Med økende alder skjer det forandringer som gjør at vi tåler alkohol dårligere enn når vi er yngre. Det handler blant annet om alderen i seg selv med kroppslige forandringer i flere organsystemer. Det handler også om de normale hjerneforandringene som skjer med årene.Det er altså en misforståelse at alkohol er en mindre utfordring for eldre.

Sykdommer blir påvirket av alkoholbruk

Sykdomsbelastningen hos eldre er større enn for yngre. Alkohol i seg selv kan skape sykdom.  Den kan også forverre sykdommer eldre har, selv om alkohol i eldre år nødvendigvis ikke er det som er årsaken til sykdommene. De vanligste sykdommene vi finner i aldrene 65+ vil alle bli påvirket av alkoholbruk, selv i mindre mengder. Det hevdes at alkohol beskytter mot sykdom, men grunnlaget for å hevde dette er fragmentert og usikkert. Det er stadig flere studier som viser det motsatte. Jeg har forsøkt å tolke det beste inn i studiene jeg kjenner, og så laget forskjellige scenarier for eldre. Jeg har ikke klart å lage en modell der alkohol ikke totalt sett slår negativt ut. Alkohol er et rusmiddel som påvirker alle organsystemer i kroppen, også det organsystemet som på grunn av aldring og eventuell sykdom er mest svekket.

Medisiner og alkoholbruk

Med sykdom følger medisinbruk, og det er de eldre som bruker mest medisiner i Norge. Mens vi er veldig opptatt av at medisiner ikke skal blandes på en uheldig måte, glemmer vi at alkohol samvirker med en rekke vanlige medisiner.

Alkohol kan forsterke effekten av medisinene, alkohol kan svekke effekten av medisinene, og alkohol kan forverre den sykdommen som medisinene brukes mot.

Mekanismene for denne samvirkningen er flere, og alvorlighetsgraden vil variere. Men i de fleste tilfeller skjer det ved så lavt inntak som et vanlig glass vin. Et glass vin er ikke det vi forbinder med misbruk, men likevel vil altså alkohol kunne bli en helserisiko.

Eldre drikker mest, selv om de drikker kontrollert

Økningen i alkoholkonsum er størst i aldersgruppen fra 50 år og oppover, og når vi legger til at vi i hele den vestlige verden får stadig flere eldre, så ser vi at dette vil skape utfordringer.

Det er de eldre som i Norge hyppigst bruker alkohol, selv om ungdom drikker mest ved hver enkelt drikkeepisode.

Noen vil utvikle et mer alvorlig rusproblem, men også de som drikker kontrollert og forsiktig, vil ha utfordringer med bruken på en måte yngre ikke har.

Med alkoholens utbredelse og bruk, kombinert med en aldrende befolkning, er altså ikke alkoholbruk en marginal utfordring som gjelder svært få. Dette er en samfunnsutfordring som går rett inn i kjerneområdene hos eldre: Aldring, sykdom, medisiner og funksjonsnivå.

Les mer om aldring og rusbruk hos KoRus- sør

Les om behandling for de eldste pasientene på Borgestadklinikken

Av | 2020-10-21T13:52:03+00:00 21. oktober 2020|Eldre og rus|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar