Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
/, Rus og samfunn/Overdoser angår oss alle

Overdoser angår oss alle

Overdose er en av de største dødsårsakene blant unge mennesker i verden. I Norge ligger vi « på topp» i Europa med rundt 260 overdosedødstall i året. I dag, på Verdens overdosedag, minnes vi de som har mistet livet og vi setter fokus på hvordan forebygge dødsfallene.

Overdoser angår oss alle

Jeg har sett overdoser på nært hold. Da jeg jobba i kommunal rusomsorg døde en ung gutt som var på besøk på institusjonen. Han hadde tatt toget sammen med en annen kamerat, inn til Oslo. Det var sommer, og varmt i været. På kvelden tok de heroin. Morgenen etter våknet han aldri opp igjen. En annen gang var det en ung jente som tok overdose. Heldigvis tok beboeren hun var på besøk hos kontakt med oss som var på jobb. Vi ringte ambulansen, og mens jeg sto klar til å ta imot dem, jobbet kollegaen min med å holde liv i henne. Da ambulansen kom var hun bevisstløs og blå i ansiktet. Heldigvis overlevde hun. Jenta var knapt tjue år, og jeg husker det satt en skikkelig støkk i meg. For, til tross for at flertallet av de som dør av en overdose er i midten av førtiårene, så er også unge mennesker utsatt. I dag er overdoser en av de største dødsårsakene blant unge mennesker i verden.

 

Norge på toppen av overdosestatestikken

Til tross for Stortingets nullvisjon på overdosefeltet, ligger vi på toppen blant de europeiske landene med rundt 260 overdosedødsfall i året. Det betyr at i løpet av ett år dør mer enn tjue personer hver måned som følge av inntak av rusmidler. Den høye dødeligheten skyldes i stor grad sprøytebruk, og fire av fem dødsfall er knyttet til bruk av opioider. Injisering av stoff utgjør en betydelig helserisiko i form av ødelagte blodårer, store lokale betennelser og alvorlige infeksjoner. Samtidig er dette en rimeligere måte å innta stoffet på, og rusen kommer gjerne raskt og kraftig. For noen gir også bruk av sprøyte et kick i seg selv, og kan utvikle seg til en egen avhengighet. Dessverre tror jeg det er lett å tenke at rusbrukere har tatt et valg om å innta rusmidler, og at de dermed er kjent med risikoen de utsetter seg selv for. Dette er en sannhet med modifikasjoner. For trangen til å innta et rusmiddel, til tross for negative skadevirkninger, er jo nettopp kjernen i rusavhengighet.

 

Verdens overdosedag

Bak hvert overdosedødsfall står det pårørende tilbake. De kan være foreldre, barn, søsken, venner og andre. Men i motsetning til når noen dør en «naturlig» død, er det fortsatt mange som opplever det vanskelig å være åpen om å ha mistet noen i overdose. Sjokket og sorgen over å miste en av sine kjære er tøft og vanskelig, selv for de som har noen å dele tankene sine med. Men når skyld og skam står i veien for å være åpen med omgivelsene, blir sorgarbeidet ekstra tungt. På Verdens overdosedag, den 31. august, er det markeringer over hele landet. Dette er en viktig arena der pårørende, brukere og andre kan komme sammen og minnes de som døde av overdose. I tillegg til minnemarkeringer gis det også livsviktig informasjon om forebygging av overdoser. For, og dette er viktig; det er mulig å forebygge overdoser.

 

Det viktige forebyggingsarbeidet

I KoRus sør drifter vi et regionalt overdosenettverk,  som består av kommuner i Vestfold og Telemark, Agder og Viken. Det er både inspirerende og imponerende å se det solide rusfaglige arbeidet kommunene utfører i form av skadeforebyggende og livreddende tiltak. Blant disse er utdeling av nalokson nesespray (motgift mot overdose), førstehjelpskurs og opplæring i bruk av røykefolie. Sistnevnte tiltak kalles SWITCH-kampanjen, der målet er å få flere brukere til å røyke heroin, fremfor å sette det med sprøyte.

I nasjonal overdosestrategi står det: Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk. Har du anledning, oppfordrer jeg deg til å vise din støtte på verdens overdosedag den 31. august. For, skal vi som samfunn lykkes med å snu de mørke overdosetallene må vi alle bidra til å skape et mer inkluderende og varmt samfunn, der det er rom for å snakke om rusproblematikk uten å møtes med fordømmelse og skam.

Overdoser kan ramme alle, og angår derfor alle.

 

 

 

 

 

 

 

Av | 2020-08-31T15:33:47+00:00 31. august 2020|Pårørende, Rus og samfunn|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar