Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//En dugnad for å finne og hjelpe de minste sårbare barna?

En dugnad for å finne og hjelpe de minste sårbare barna?

Kan mangel på fysiske møter i korona-tiden ha påvirket mulighetene til å kartlegge og gi hjelp til de gravide som trenger det?

En dugnad for å finne og hjelpe de minste sårbare barna?

Som jordmor er jeg opptatt av de minste barnas stemme. På vegne av disse, som representerer fremtiden vår, ser jeg med stor lettelse at det er få kommende mammaer som er registrert smittet med Koronaviruset. Gjennomsnittsalderen for dødsfall er på den andre siden av livslinja. Den foreløpige internasjonale forskningen bekrefter også at det er lav risiko for smitteoverføring fra mor til foster.

Dramatisk mindre innsøking til institusjoner for rusavhengige gravide

Ved Borgestadklinikken i Skien er det 70% mindre søknader om plass for gravide i tidsrommet mars – mai i år i forhold til samme periode i fjor.  Hva skal vi så tenke om dette? Kan det være færre kvinner som bruker rusmidler i svangerskapet nå? Eller er det andre årsaker?

Smitteverntiltak krever mye tid

Helsepersonell har gjort og gjør fortsatt en fantastisk innsats i forhold til å hindre smittespredning av Koronavirus. Helsestasjoner og poliklinikker har måttet endre praksis og tenke i nye baner. Den digitale verden er tatt i bruk og gitt nye og gode måter å jobbe på i forhold til forebygging av smitte. I stedet for å møtes til fysiske konsultasjoner, foregår samtaler med veiledning og rådgivning digitalt. Resultatet er lite smitte. Veldig bra! Men hvilke sideeffekter kan dette ha gitt?

Å finne ro til gode samtaler om rus… på en dataskjerm

Det kan være krevende å snakke om rus i svangerskapet, – både for mor og jordmor. Når presset i tilværelsen øker; pandemi, karantene, begrenset sosial omgang, permisjoner og mye usikkerhet, blir vi som helsepersonell opptatt av å skape trygghet og gi god omsorg. Kan informasjonen om rusbruk oppleves ekstra vanskelig å tematisere da? Skal vi som er helsepersonell «ta fra» mennesker kosen og nytelsen i en krevende tid?

Eller kan det være slik at samtaler gjennom digitale medier har gjort det enda vanskeligere å snakke sammen om rusbruk? Ansiktsmimikk, kroppsspråk og tilstedeværelse er viktige faktorer i vår kommunikasjon, og særlig når vi snakker om sensitive temaer. Kan mangel på fysiske møter ha påvirket mulighetene til å kartlegge og gi hjelp til de gravide som trenger det? -Eller rettere sagt, – finne og gi hjelp til de minste barna som lever med rustilførsel i magen?

Å være et ruspåvirket foster

Alkoholmolekylene er små og passerer lett fra mors blod gjennom morkake og navlestreng til barnets sirkulasjonssystem. Resultatet er at det ufødte barnet får samme promille som mor. Alkoholmolekylene sprer seg raskt ut til alle celler i den lille kroppen. Resultatet kan i verste fall bli kroppslige misdannelser, nedsatt kapasitet til blant annet læring, konsentrasjon og motoriske ferdigheter, og flere andre utfordringer som vil kunne prege hele livsløpet og livskvaliteten til barnet fremover.

Ulike typer illegale rusmidler kan også føre til mange konsekvenser og skader på det ufødte barnet.

Hos KoRus- Sør kan du lese mer om rus og graviditet

 En dugnad for å finne og hjelpe de minste, sårbare barna?

Storsamfunnet har og fortsatt gjør en stor dugnad for å hindre smitte. Kanskje vi nå også skulle ta en dugnad sammen for å finne og hjelpe de minste barna? Jeg vil komme med oppfordringer til tre ekstra viktige grupper:

Til deg som er gravid

Oppsøk hjelp hvis du sliter med rusbruk! Kanskje gjemmer du deg bort i redsel for hva som skjer hvis du forteller om dine vansker med rus? Vi vet at de aller fleste mødre ønsker det beste for sine barn! I svangerskapet er du med og bestemmer mye av fremtiden til barnet ditt! Våg å be om hjelp! Det finnes mange gode hjelpere og tiltak!

Her kan du lese mer om tilbud til gravide med rusproblemer på Blå Kors Borgestadklinikken.

Til deg som er kommende pappa eller partner

Ditt bruk av rusmidler påvirker hvilket rusinntak din gravide kjæreste har. Du er dermed veldig viktig for det kommende barnet ditt! Er du klar til å støtte opp og bli en god forelder allerede nå i svangerskapet?

Til jordmødre og fastleger

Dere er viktige fagpersoner, som kan bære det ufødte barnets stemme! Selv om det er krevende med samtaler om rus, finnes det gode samarbeidspartnere som kan bistå dere i vurderinger og med hjelpetiltak. Våg å spørre! Dersom en gravid gir dere den tillit ved å fortelle om rusavhengighet, så vis respekt, imøtekommenhet og jobb med å få til et godt samarbeid.

 

For barn som er i magen er hver dag uten rus veldig betydningsfull! Jeg oppfordrer derfor at vi alle nå tar en dugnad sammen om å se, bry oss og bistå gravide mammaer til å få hjelp til å gi det ufødte barnet en rusfri start!

 

 

Av | 2020-06-17T12:48:41+00:00 17. juni 2020|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar