Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Hvordan kan vi ivareta fosteret og forebygge alkoholskader?

Hvordan kan vi ivareta fosteret og forebygge alkoholskader?

Hvordan kan vi ivareta fosteret og forebygge alkoholskader?

Livsvilkårene i svangerskap og småbarnstid er grunnleggende for fremtiden vår. I Norge har vi en god svangerskapsomsorg. Den er frivillig og gratis, og dette tilbudet deltar så godt som alle gravide i. Den gravides helse og livsvilkår kartlegges, og kvinnen skal få tilbud om hjelp ved behov.

Prøver i svangerskap og barsel gir bedre helse for de minste

Blodtyping, rhesusbestemmelse, hepatitt B, HIV og Syfilis er noen av blodprøvene som rutinemessig tas hos jordmor / fastlege.
I 2016 ble 7 av 14 kvinner som ble diagnostisert med syfilis funnet gjennom svangerskapskontrollen. Bakgrunn for at alle gravide bør tilbys syfilistesting er at
risikoen for smitte fra mor til fosteret er stor. Penicillinbehandlingen i svangerskapet er effektiv i å forebygge skader på grunn av medfødt syfilis.

Etter fødsel tar man blodprøver av alle nyfødte for å sjekke Følling sykdom.
Følling sykdom er det 3-7 nye tilfeller av hvert år. Det er heldigvis heller ikke mange barn, men for dem det gjelder er det livsviktig at dette oppdages tidlig. Ubehandlet vil denne sykdommen kunne gi store hjerneskader. Med kostveiledning blir de fleste friske.

Alkoholskader varer hele livet

Alkohol er det farligste rusmiddelet for fosteret. Noen barn får synlige skader (Føtalt alkoholsyndrom, FAS), med spesielle ansiktstrekk, mindre vekst i tillegg til skader i sentralnervesystemet. De kan også ha ulike misdannelser. Andre barn med alkoholskader har mer «usynlige skader», (Føtalt alkohol spektrum forstyrrelse, FASD). Hos noen viser ikke skadene seg før ved skolealder. Det kan være atferdsvansker og kognitive vansker. Det antas at 1-2 pr 1000 barn (50 – 100 barn) i Norge blir født med FAS, og ca 9-10 ganger så mange (450 – 1000 barn) med FASD. Skader på grunn av alkohol i svangerskapet går ikke tilbake, men vil gjennom hele livsløpet gi utfordringer til de som rammes av det.

Les mer om fokus på å forebygge fosterskader i fagdag om pakkeførløp for gravide

Bør vi ta blodprøver for å hjelpe barn til å unngå å få skader av alkohol?

Det har de siste årene kommet en ny blodprøve som heter PEth. Fosfatidyletanol (PEth) dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth kan si noe om størrelsen på inntaket de siste ukene før prøvetaking. Som fagperson tenker jeg at innføring av denne blodprøven i svangerskapet kan minske risikoen for at barn fødes med alkoholskader. Alle gravide ønsker friske barn, men ikke alle klarer å endre livsstil og drikkevaner selv. Når man blir spurt om alkoholvaner i svangerskapet kan det være vanskelig å fortelle. Prøven kan gi en hjelp til kvinner å dele problematisk alkoholbruk.
Hvis alle tar prøven blir ingen stigmatisert. Jordmødre og leger må vise respekt, ikke-fordømmende holdninger og ekstra god omsorg til de kommende mammaene som har vansker med alkoholinntak.

Vi kan ved en blodprøve hjelpe kvinnene med å snakke om rusvansker, og det viktigste av alt: Vi kan hjelpe til med å få flere friske barn!
Som jordmor med rusfaglig kompetanse håper jeg at vi kan åpne opp for å diskutere denne muligheten.

Pakkeforløp for gravide og rusmidler

Fra 1. januar i år innførte Helsedirektoratet «Pakkeforløp for gravide og rusmidler». Her er det laget en god plan for hvordan kommuner og spesialisthelsetjenesten kan bistå gravide som trenger hjelp til å unngå rusbruk gjennom svangerskapet. Den viser til at det er viktig at den gravide selv får være med og si hvilke behov for hjelp hun har og delta i planlegging av tiltak.

Referanser:
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/syfilis—veileder-for-helsepersone/#syfilis-og-graviditet

https://sjeldnediagnoser.no/home/sjeldnediagnoser/PKU%20Fenylketonuri/8731

Løhaugen, Gro CC, et al. «Establishment of the South-Eastern Norway Regional Health Authority Resource Center for Children with Prenatal Alcohol/Drug Exposure.» Substance abuse: research and treatment 9 (2015): SART-S23542.

Av | 2020-02-19T12:21:59+00:00 19. februar 2020|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar