Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Hvordan gi ny kunnskap en sterk stemme

Hvordan gi ny kunnskap en sterk stemme

Hvordan gi ny kunnskap en sterk stemme

Rusfeltet er stadig i endring. Det blir stilt nye krav til kunnskap og til hvordan vi skal drive. Det er ikke sånn at «rus er rus» og «har du motivasjon» kan du slutte å ruse deg. Vi som tilbyr behandling har ulike regelverk å følge og ulike metoder å bruke. Det er et hav av kunnskap å ta av og for oss som liker å «svømme» så er det bare å kaste seg uti. Men utdanninger og kurs skal ikke bare komme oss selv til gode, pasientene må også få nytte av den. Jeg har fått litt innsikt i dette i det siste.

Som ansatt ved enhet for rus og psykiatri (ROP) blir jeg møtt med en forventning om at jeg kan faget mitt og at jeg er oppdatert. En gang for lenge siden hadde jeg undervisning i rettslære. Da fikk vi beskjed om at dersom vi kom til en advokat som kun hadde en gammel lovsamling i hylla, så skulle vi gå igjen. Jeg har mange ganger tenkt at det var et godt råd. Pasientene skal få hjelp basert på ny kunnskap. Samtidig skal vi ikke undervurdere den erfaringsbaserte kunnskapen og det vil har tilegnet oss igjennom mange år i jobben.

Å holde gammel kunnskap frisk

Det å holde seg oppdatert mener jeg innebærer både å repetere det man kan og å lære nye ting. Det er viktig å løfte gammel kunnskap opp og se på den på nytt. Da holder den seg frisk. På ROP – enheten har vi oppdatering og læring av nytt stoff på agendaen annenhver uke. Vi presenterer noe av det vi er opptatt av eller som er etterspurt for hverandre og får drøftet og diskutert det. Jeg opplever at det har ført til økt faglighet i avdelingen. Vi får noe felles å engasjere oss i og det følger med oss i det videre arbeidet.

En annen ting som Borgestadklinikken har gjort på tvers av avdelingene er å gi tilbud om utdanning i gruppeterapi til mange av de ansatte. Vi har flere på vår avdeling som deltar i den samme utdanningen samtidig.

Lettere når flere får ny kunnskap samtidig

Det blir et helt annet engasjement når det er flere som holder på med det samme. Den inspirasjonen man får ved å delta på undervisning, i veiledning eller gjennom å lese litteratur, kan man dele med andre, som også er engasjert. Selv holder jeg på med et studium, der jeg går alene, og det er ikke så lett å dra de andre med i mitt engasjement.

Når det er flere som lærer noe nytt eller forstår ting på en annen måte, er det lettere å få til endring og utvikling. Den nye kunnskapen får en mye sterkere stemme. Dette kan jo oppleves negativt for oss som ikke har kunnskapen og dermed ikke bakgrunnskunnskapen på hvorfor denne endringen er viktig. Kanskje vi kan oppleve oss overkjørt. Men når det er flere som har den nye kunnskapen, har de også mulighet til å selge den inn til oss andre. Det er lettere å stå sammen om ny kunnskap enn å være alene.

Hvordan se resultater

Jeg har flere ganger hørt at det er et problem at man ikke tar i bruk den kunnskapen man får ved å delta på kurs. Det kan være vanskelig å få andre engasjert i det samme og man faller tilbake til det gamle ganske fort. Jeg vil derfor slå et slag for utdanning over tid. På den måten kan man holde engasjementet oppe over tid, vi får tid til å innføre endringer underveis og man får også bedre mulighet til å få kolleger med på laget. Jeg mener også at det vil være mye mer effektivt og at man får mer ut av ressursene man bruker dersom flere får gå på samme utdanning og kurs. Så min oppfordring er: Gi tilbud om videreutdanning og kurs til flere enn 1 medarbeider, da får den nye kunnskapen en mye sterkere stemme og det er lettere å få til endring.

Av | 2019-11-29T13:32:44+00:00 29. november 2019|Behandling|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar