Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Den farlige filleristingen

Noen foreldre handler på impuls og uten fornuft når de er i pressede situasjoner. Det kan føre til alvorlig mishandling, som filleristing av spedbarn. Kan sårbare foreldre hjelpes til å være bedre forberedt på gråtetokter og avmaktsfølelse? Det skriver jordmor og spesialrådgiver Kristin Håland om i denne bloggen.

Den farlige filleristingen

Den fine lille skatten har fått et rødt illsint ansikt, knyttede hender og en åpen hylende munn. Det er fælt å høre på, både selve lyden og ikke minst volumet! Tiltakene er oppbrukt. Du har vugget, bysset, sunget, gått stuegolvet på tvers og langs, strøket over mage og rygg. Babyen har fått mat og ny bleie. Den eneste som ikke har spist er du…! Kanskje du ikke har sovet de siste nettene heller.

Mamma eller pappa kan ha tanker som: Hva i all verden er det som feiler barnet?  Hvorfor gråter babyen? Har hun vondt? Jeg duger ikke til å være mor / far! Dette orker jeg ikke! Hvis andre hører denne grusomme gråten, så tenker nok de også at jeg ikke duger…

Kjenner du deg igjen? Når babyen gråter intenst og ustoppelig kan tanken melde seg. «Jeg får lyst til å hive ungen ut av vinduet». Utsagnet er nærmest en floskel, der vi gir uttrykk for at vi er slitne, at vi har prøvd diverse tiltak for å stoppe barnegråten og at ingenting hjelper. Det handler om fortvilelse og avmakt. Det er en tøff situasjon. I de aller fleste tilfeller klarer vi å stå i situasjonen, selv om vi kanskje gråter til slutt selv også i fortvilelse og utmattelse.

Tøffe fakta om den farlige filleristingen

Noen foreldre handler på impuls og uten fornuft når de er i pressede situasjoner. I NOU 2017: 12; «Svikt og svik» (lenke) kan vi lese at filleristing oftest rammer de minste barna under ett år. Babyer som bare er et par måneder gamle er ekstra utsatt.  Babyen blir da holdt i et fast grep rundt overkroppen og ristet voldsomt frem og tilbake slik at hodet utsettes for kraftige rykk og bråstopp. Babyer har store hoder i forhold til kroppen, og nakke-muskulaturen er ikke så godt utviklet. Dette kan gi blødninger i hjernen, og store skader. Rapporten viser til at:

  • 1/3 av barn som utsettes for filleristing dør som følge av skadene
  • 1/3 av barna overlever med alvorlige senskader som lammelse, blindhet eller andre kognitive utfall
  • 1/3 av barna overlever uten antatt varige mèn.

Hva er det som kjennetegner de som fillerister?

Alvorlig fysisk barnemishandling kan forekomme i alle samfunnslag. Det er normalt å kjenne både sinne og fortvilelse når et spedbarn gråter mye. Samtidig synes noen foreldre å være mer overfølsomme for gråt og ubehagelige lyder, slik spedbarn normalt kan gråte. De fleste som fillerister er unge med snittalder 25 år. De fleste er menn 70%, men også 30% kvinner gjør dette. Foreldre som mishandler barn er ofte mer sosialt isolert enn andre og har ofte selv blitt mishandlet som barn. Rusmisbruk er også en betydelig risikofaktor.

Hva kan vi gjøre?

Det er først og fremst viktig at vi tar foreldre på alvor når de uttrykker fortvilelse over barnegråt og slitenhet. Dette gjelder enten vi er helsepersonell, besteforeldre, annen familie, venner eller naboer. Foreldre trenger støtte, å bli tatt på alvor og kanskje vi kan hjelpe dem med å finne måter å avlaste dem på?

Ved Stine Sofie Stiftelsen, som arbeider for å avdekke, beskytte og sikre barns rettssikkerhet mot vold og overgrep, jobber de nå med å utvikle et program, Foreldrepakken. Programmet har fokus på barnegråt og forebygging av filleristing. Søvn, hjernebygging, tilknytning og bevissthet rundt egen oppvekst, er også en viktig del av programmet.

Det handler blant annet om at man allerede i svangerskapsomsorgen kan hjelpe foreldre til å lage planer for hva de kan gjøre når spedbarnet får gråtetokter og situasjonen er krevende. Stine Sofie Stiftelsen arbeider også for å opprette en nødtelefon foreldre kan ringe til hele døgnet dersom barnet gråter og når avmaktsfølelsen melder seg. Dette er viktige tiltak!

Landsgruppen av Helsesykepleiere har laget en informativ og god film, «I trygge hender» om blant annet filleristing. Jeg vil anbefale deg å bruke noen få minutter på å se denne filmen:

Både de minste barna og foreldrene deres trenger omsorg og støtte. Vi må våge å snakke sammen om vanskelige temaer som både filleristing, rus og situasjoner som kan fremkalle følelse av avmakt både i svangerskapet og i småbarnstiden. Kanskje kan du være med og bidra til at et lite barn og foreldrene får en litt tryggere start…!

 

Her kan du lese mer om Foreldrepakken fra Stine Sofie stiftelsen.

og les rapporten «Svikt og svik», NOU 2017:12

 

 

 

 

Av | 2019-08-30T10:42:10+00:00 30. august 2019|Graviditet og rusproblemer, Psykisk helse|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar