Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Tør vi snakke med barn om voksnes alkoholbruk?

Tør vi snakke med barn om voksnes alkoholbruk?

Tør vi snakke med barn om voksnes alkoholbruk?

Selvfølgelig er det greit at voksne nyter alkohol. Det er så vanlig og hyggelig at vi voksne knapt tenker på det. Spørsmålet er: Tør vi å snakke med barn om det?

Forestill deg at du ga følgende tegneoppgave til barna i barnehagen: ”Hva vet du om voksne og alkohol?” Eller se for deg at du har alkohol som tema i samlingsstunden: ”I dag lurer jeg på hva dere kan om alkohol. Hva er bra? Hva er dårlig? Hva kan skje? Hva kan barn gjøre?”.

Tenk deg så mye barn vet om voksne og alkoholbruk, som aldri kommer frem, fordi det aldri er et tema vi voksne setter på dagsorden. Det er rart at vi ikke klarer å lage en kultur for å snakke om noe som er så vanlig. Jeg vil påstå at barn og voksnes alkoholbruk er et av vår tids store tabu.

Fraværende tema

Uvettig alkoholbruk rammer barn, men temaet er likevel som regel fraværende i barnehage og skole, og bortimot usynlig i helsestasjonsanbefalinger og i undervisningsmateriell som ”www.jegvet.no”.

Temaet synes unevnelig, vi mangler kanskje ord. Eller mot. Eller språk og begreper. På dette området trengs det virkelig et utviklingsarbeid. Vi snakker tross alt om en av våre største folkehelseutfordringer, på linje med angst og depresjon.

Barn ser, hører, og vet mye om alkoholens virkninger, de har førstehåndserfaring. Noen barn må håndtere svært vanskelig situasjoner på grunn av voksnes omgang med rusmidler. De tar mye ansvar, må passe på, gruer seg, blir flaue, utrygge eller redde. Og i verste fall krenket og sviktet.

Å snakke om det unevnlige

Jeg vil påstå at denne virkeligheten er et ikke-tema i vanlige samtaler med barn. Skal vi godta dette, eller skal barn få hjelp til å sette ord på det unevnelige? Hvilke ord kan barn bruke om det som aldri blir snakket om, som liksom ikke skal finnes, og som skal glemmes dagen etter?

Barn fornemmer tabuene rundt seg. De tar ikke initiativ til å snakke om noe som er skambelagt eller unevnelig. Skal barn våge, må voksne våge først og vise hvordan det kan gjøres. Vi må vise frem snakkemåter, og vise at ”vi vet at vonde ting skjer”, ”barn har rettigheter” og at ”det er mye barn kan gjøre i slike situasjoner”.

HMS opplæring for barn styrker handlekraften

Å gi barn kunnskap om hvordan de skal møtes voksnes rus bør være en del av HMS-opplæringen for barn. Et viktig sted å starte er å gi opplæring til de voksne først.

Vi lærer barn om gode og vonde hemmeligheter, om grenser, om vold og seksuelle overgrep. Da bør vi også snakke med dem om det vanligste av alt: At voksne noen ganger drikker for mye alkohol og at det kan ramme barn på måter som ikke er greit.

Når barn får kunnskap, ord og deler erfaringer kan vi styrke barns handlekraft i vanskelige situasjoner. Ja, vi kan snakke med barn på tomannshånd, men vi bryter ikke tabuer i enerom. Tabuer brytes først når vi våger å åpne fellesrommet og gjør vanskelige temaer allmenngyldig, som noe det går an å snakke om, på helt vanlige måter.

Verden er ikke sort- hvitt, men full av nyanser. Det finnes gode og mindre gode opplevelser. Bra og dårlig side om side. Voksne i barnehage og skole bør invitere til samtaler uten å lage skremmebilder, men samtidig gi barn både temakompetanse og snakkekompetanse.

De færreste barn lever med vold, men det er likevel viktig å lære dem om temaet. Mange flere barn har erfaringer med alkoholens virkninger. Hvorfor underviser vi ikke like gjerne om noe mange barn har erfaringer med?

Få temaet inn i skoler og barnehager

KoRus Sør tar opp dette temaet i Arendalsuka torsdag 15.august.

Vi vil sette samtalen med barn om voksnes alkoholbruk på dagsorden, på linje med de andre viktige forebyggingstemaene. Fagfolk i barnehage, skole og helsetjenester må få kunnskap for å snakke med barn om dette utfordrende tema. Barn trenger kunnskap og begreper for å klare å si ifra.

Barns opplevelser av voksnes alkoholbruk må inn som tema i samtaler med barn:
1) I livsmestringsopplæring og ny læreplan. Snakkemåter og eksempler må tydeliggjøres for ansatte i barnehage og skole.
2) I informasjonsarbeidet til barn. ”Når voksne drikker alkohol”, bør være et tema i satsingen www.jegvet.no
3) I samtaler med barn og foresatte på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.
-Snakke med barn om opplevelser rundt andres alkoholbruk
-Snakke om foresattes alkoholvaner
4) I utdanningen og i fagopplæringen: Øke fagpersoners kunnskap og handlingskompetanse om rus, og om hvordan barn forholder seg til voksnes rus.

Av | 2019-08-07T14:12:02+00:00 7. august 2019|Forebygging og tidlig innsats|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar