Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Lengselen etter et helt vanlig liv med mange hverdager

Lengselen etter et helt vanlig liv med mange hverdager

Lengselen etter et helt vanlig liv med mange hverdager

 

Ferie er et velkomment avbrekk fra hverdagen. Den kommer i mange former, og den trenger ikke være luksuriøs for å være god. Men den er en pause fra hverdagen med dens krav og rutiner. Forhåpentligvis er din sommer og ditt avbrekk god! Men, har du tenkt på at for noen er nettopp kravene og rutinene i en hverdag det de lengter etter og det de strekker seg mot å få til?

 

Når livet må læres å leve på nytt, så kan veien være lang og krevende. Slik kan det være for mennesker som har brukt mange år av livet med et rusmisbruk. Noen av våre pasienter forteller om dette:
«Ingenting var vanlig da jeg rusa meg. Livet, det vanlige livet – med relasjoner, rutiner, klokke, jobb, regninger, hobbyer, det å spise, pusse tenna og vaske klær, det tok rett og slett for mye tid. Rusen tok den tida. Hodet mitt, tida mi, var stort sett fylt av to ting: å planlegge neste rus, eller å ruse meg. Og det vanlige ble vanskelig. Jeg kom helt ut av trening.»
En annen sier det slik:
«Folk som ikke selv har rusproblemer tar gjerne seg selv som utgangspunkt når de vurderer hva som er vanskelig og lett. Dagligdagse, vanlige ting som å komme seg opp om morgenen, gå en tur, handle i butikken, planlegge dagen er faktisk ikke noen selvfølge for meg. Det er noe jeg må jobbe med. Det handler ikke bare om å la være å drikke. Det føles som å rykke litt tilbake til start, lære å leve et normalt liv. Det er ikke lett når du ikke har gjort det før.»

Ganske vanlig, kan være ganske vanskelig! Dette er slik Blå Kors kommer til å formulere budskapet på stand i Arendalsuka i august. Som kommunikasjonsrådgiver har jeg jobbet med dette denne uka og det har gitt meg litt å tenke på. Det er store snuoperasjoner som må til når rusen skal erstattes med et nytt livsinnhold. Et normalt liv- hva er det? I mine øyne handler det om å ha et sted å bo som du kan kalle et hjem. Det handler om å kunne holde hjemmet i stand, og ha noen gode relasjoner som gir liv, innhold og mening til dagene dine. Det handler om å oppleve at du har en plass i samfunnet du er en del av og på et aller annet vis får bidra. Det kan sikkert handle om mye mer- og vi kan ha ulike måter å måle det som er normalt på. Pasientenes uttalelser tidligere i bloggen sier mye om deres oppfatning av det som er normalt- og som de tenker at de bør mestre for å være «innenfor». For det er jo ikke godt for noen å være «utenfor»!

Opplevelsen av å være «utenfor» gir økt risiko for å falle tilbake til rusen. Det å oppleve seg selv som annerledes, en som ikke passer inn fordi en ikke lever «et vanlig liv», det skaper en opplevelse av utenforskap. Det er nettopp på grunn av dette Blå Kors ønsker å skape forståelse for at ganske vanlig kan være ganske vanskelig!
Vi jobber på ulike vis med å ruste pasientene til livet etter døgnbehandling. For enkelte er det å ha et fleksibelt opplegg rundt behandlingen med mulighet til å fortsette i jobb på deltid, et eksempel på hvordan holde fast i det «vanlige livet». Men andre har svært lite nettverk, og det vi tenker på som normale rammer rundt livet utenfor behandlingsinstitusjon. Det er særlig disse som trenger at det jobbes bredt på mange livsområder som ledd i behandling og rehabilitering. Slik kan vi bidra inn i jobben den enkelte må gjøre for å lære å leve et ganske alminnelig liv med helt vanlige hverdager – uten den ødeleggende rusen.

Av | 2019-07-12T09:41:41+00:00 12. juli 2019|Rus og samfunn|1 kommentar

Kommentarer

  1. Inger Eide Robertson 23. juli 2019 at 10:22 - Reply

    Hei Hilde Evensen Holm.

    Takk for fin blogg, og fokus på et, etter min mening, viktig perspektiv. Tiden etter behandling er krevende og f eks brukerundersøkelser vise igjen og igjen at oppfølging etter behandling er det som brukerne gir lavest skår. Funn fra egen forskning bekrefter også dette (se: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1455072518796898). Det å gjøre gjennomgripende endinger etter mange år med et liv dominert av rusmiddelbruk, er både krevende og det tar tid. Supert at denne tematikken løftes frem under Arendalsuka!

Legg igjen en kommentar