Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Trygt eller ikke trygt å drikke litt alkohol når du er gravid?

Trygt eller ikke trygt å drikke litt alkohol når du er gravid?

Du kan sannsynligvis kjøre trygt uten sikkerhetsbelte. De færreste mennesker kommer ut for alvorlige bilulykker, selv om de dropper sikkerhetsbelte av og til. Men skulle det mot all formodning skje noe, kan man være ille ute...Denne metaforen er overførbar til spørsmålet om alkoholbruk i svangerskapet hvor det å holde seg helt unna er et føre-var råd. Et råd om å være forsiktig og ikke ta unødig sjanser.

Trygt eller ikke trygt å drikke litt alkohol når du er gravid?

Bakgrunnen for at jeg er opptatt av dette nå er at Folkehelseinstituttet i april gikk ut med en studie med overskriften: Alkoholbruk tidlig i svangerskap antagelig ikke årsaken til småbarns atferdsproblemer. Forskeren bak studien, mener dette er kunnskap som lege og helsepersonell kan formidle til mor.

Foster med promille
Vi vet at alkohol passerer lett over fra mors til fosterets blod, slik at det lille barnet får minst like høy promille som moren. Det kan påføre det ufødte barnet varige skader. Fosteret er ekstra sårbart i starten på svangerskapet, fordi da dannes alle organene. Dette skjer i et fint samspill med omgivelsene.

Skader som kan oppstå på grunn av alkohol i svangerskapet
Alkoholbruk i svangerskapet kan i de alvorligste tilfellene føre til, veksthemning, skader på sentralnervesystemet / påvisbar hjerneskade og karakteristiske ansiktstrekk. Noen kan få andre ulike misdannelser. Er alle disse faktorene tilstede og mor har drukket alkohol i svangerskapet, vil dette kunne gi diagnosen Føtalt Alkohol Syndrom (FAS).
Andre foster kan få mindre synlige skader, men barnet kan få store vansker med blant annet læring, hyperaktivitet mm. Dette betegnes som FASD (Fetal alcohol spectrum disorders) Både FAS og FASD er skader som barnet må forholde seg til resten av livet.

Umulig å garantere at fosteret tåler begrensede mengder alkohol
Da jeg jobbet klinisk som jordmor hadde jeg mange samtaler med gravide. Endel kvinner hadde vært på en fest eller to og drukket endel alkohol før de visste at de var gravide. Det er smertefullt når de da er bekymret for barnet i magen fordi de har drukket alkohol. Da skulle jeg gjerne beroliget dem og sagt at det har helt sikkert gått bra! Man får behov for å dempe uro og smerte. Vi kan dessverre ikke garantere 100% at det har gått bra, men sannsynligvis oppstår det ikke skader etter en fest eller to med alkohol. I de fleste tilfeller skal det mengder med alkohol til over tid for å få store skader. Den nedre grense er derimot uklar, – og derfor oppfordrer Helsedirektoratet til nulltoleranse allerede fra kvinner aktivt prøver å bli gravide.

Hvilke konklusjoner kan vi med sikkerhet trekke ut av en forskningsstudie?
Forskning kan gi oss ny kunnskap. Det er viktig. Denne kunnskapen må vurderes sammen med annen forskning på samme felt, – iallfall før man endrer praksis og rutiner.
All forskning har også sine begrensninger. Forskningen til FHI innebærer at de har fulgt opp barn i den store norske Mor-barn undersøkelser ved 1,5 år, 3 år og 5 års alderen. De viser til at atferdsproblemene til barn i disse aldersgruppene ikke kan relateres til mors alkoholbruk. Det er jo flott, – men er det en sannhet vi kan slå fast? Kan det hende at endel vansker først vise seg noe senere? Hva med andre skader som for eksempel læringsvansker?
Ifølge en norsk artikkel, skrevet av fagpersoner som jobber ved Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader, blir de fleste barn i Norge som har skader som følge av alkohol diagnostisert først i sen barndom eller ved ungdomsalder. Skader som kommer av alkoholbruk i graviditet kan bli tydelige når barnet starter på skolen. Da er barnet 6 år. En annen terskel for barn med FASD er når de kommer i oppover i skolen og skal starte med blant annet abstrakt tenkning i matematikk. Det kan være ekstra strevsomt for disse barna.

Hva står under overskriftene?
Jeg er redd for at endel mennesker gjør som jeg, – leser raskt gjennom endel overskrifter og ikke alltid leser hva som står videre i artiklene. Overskrifter skal fremme et budskap, og gjøre leserne nysgjerrige på det som skrives videre. Men det gjør vi jo ikke alltid. Lenger nede i artikkelen til FHI står det at alkohol i svangerskapet kan gi skader, og at det ikke er trygt å drikke alkohol i svangerskapet. Overskrifter kan dermed mistolkes. Kanskje sier de noe vi ønsker å få bekreftet?

Lev trygt!
Det er flott når alkoholbruk ikke gir skader. Likevel vil jeg, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen, oppfordre deg som prøver å bli gravid eller allerede er gravid til å holde deg unna alkohol. Er du gravid og har drukket noe alkohol, så er det aller beste du kan gjøre for din egen og barnets trygghet å fortsette svangerskapet videre uten alkohol.

Referanser:

Establishment of the South-Eastern Norway Regional Health Authority Resource Center for Children with Prenatal Alcohol/Drug Exposure. Løhaugen GC, Flak MM, Gerstner T, Sundberg C, Lerdal B, Skranes J. Subst Abuse. 2015 Dec 6;9(Suppl 2):67-75. doi: 10.4137/SART.S23542. eCollection 2015.

Av | 2019-05-24T11:06:18+00:00 24. mai 2019|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar