Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Bry deg om flokken din

Bry deg om flokken din

Gruppebehandling er vanlig hos oss og mange andre behandlingssteder. Noen er skeptiske, andre er nyskjerrige, men det er et tilbud pasientene ofte gir gode tilbakemeldinger på. En slik behandling kan skape tilhørighet og en opplevelse av å ikke være alene om å ha det vanskelig. Hvorfor det er så viktig, får du vite mer om i denne bloggen fra fagsjef Tove Mathisen.

Bry deg om flokken din

«Mennesket er menneskets helsekilde», sa professoren i sosialmedisin Per Fugelli. Videre sa han det som for mange har blitt et kjent budskap «Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.»
Vi mennesker er født sosiale. Vi trenger andre mennesker og utvikler oss gjennom å høre til. Vår identitet skapes gjennom hvordan andre ser oss. Det gjør oss sårbare og avhengige av andre.

Vi har alle erfaringer med å være i gruppe. Den aller første gruppen er familien, for noen er den stabil og robust, for andre er den utrygg og ustabil. For andre igjen begge deler på en gang. Videre har vi erfaringer med grupper i barnehagen, på skolen, fritidsaktiviteter, vennegrupper. De fleste av oss kjenner igjen det å høre til, det å være ekskludert fra en gruppe vi gjerne skulle vært en del av, eller bli assosiert med noen vi ikke ville tilhøre. Vi kjenner igjen et «oss» og et «de andre». Noen ganger er det «de andre» de som har det gøy og bra, andre ganger er «de andre» fremmede og ukjente og vekker frykt. «Oss» kan være det tryggeste som finnes, mens «oss» kan også være noe som kjennes veldig usikkert og flyktig og noe vi skammer seg over.

Gode erfaringer med andre mennesker, det å høre til i en gruppe, kan gi god psykisk helse. Men dersom de fleste erfaringer handler om usikkerhet, fiendtlighet, ensomhet, utestengthet eller det å ikke bli forstått, så kan det skape vansker med å være i forhold til andre. Det kan gjøre det krevende på jobb, vanskelig å få og beholde gode venner, nære relasjoner virker mer skummelt enn trygt. Mange trekker seg unna fellesskapet fordi det kjennes ut som det tar mer enn det gir. Dette øker sårbarheten for å bruke rusmidler som en erstatter for andre mennesker. Rusmiddelet demper angst og uro og gir en kjemisk følelse av trygghet, og etter hvert en ide om at en ikke trenger andre.
Fordi vi vet at mennesket er født sosiale vet vi også at det er vansker i nære relasjoner som langt på vei fører til vansker inni oss.
Derfor er gruppebehandling noe som kan bidra til bedring av nettopp det, selv om det kan kjennes som det siste en vil delta i, om en har negative tidligere erfaringer med grupper.

På Borgestadklinikken får alle innlagte pasienter tilbud om gruppebehandling. En slik behandling tar høyde for å skape tilhørighet, en følelse av at en ikke er alene om å ha det vanskelig, en kan få støtte og fra andre og ikke minst være med på å gi hverandre støtte. Dele informasjon og kunnskap. Etter hvert kan en utforske hva som er vanskelig i forhold til andre, få tilbakemeldinger og øve på nye måter å være sammen med andre på.
Blå Kors Borgestadklinikken og KoRus samarbeider med Institutt for gruppepsykoterapi (IGA) om å arrangere et regionalt gruppeopplæringsprogram som går over 8 måneder. IGA bidrar med forelesere og vi er vertskap. Vi har veiledere fra Telemark og Vestfold som selv er utdannede gruppeanalytikere fra IGA.

Fredag 10. mai møtte 58 fagpersoner opp på Borgestadklinikken for å lære om gruppebehandling. Noen driver allerede grupper, og noen er i planlegging av oppstart. I 8 måneder fremover skal vi sammen la oss inspirere, frustrere, veilede, erfare og lære mer om gruppebehandling.
Deltagerne kommer fra Vestfold og Telemark og er en kombinasjon av fagfolk i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Vi er stolte av å sammen få dette til og vi tror det vil heve samarbeidet og åpenheten mellom tjenestene og til slutt gi bedre behandling for våre pasienter.
Vi hadde ikke fått dette til om ikke vi var en hel gruppe av fagpersoner som ønsket å bidra, at folk på Borgestad og KoRus gjør det praktisk mulig å få til og ikke minst de som ønsker å delta. Takk til dere – nå er vi en flokk!

Av | 2019-05-16T16:04:17+00:00 16. mai 2019|Avhengighet|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar