Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Er det kunnskap, følelser eller moral som styrer meg ?

Er det kunnskap, følelser eller moral som styrer meg ?

Hva er det som styrer hvordan vi forstår, tåler eller involverer oss i andres væremåter, valg og livssituasjoner. Det har jeg fundert på den siste tiden.

Er det kunnskap, følelser eller moral som styrer meg ?

Velger vi bevisst å være i relasjoner hvor andre har like synspunkter som oss selv, eller er vi i relasjoner hvor våre meninger og holdninger blir utfordret? Hva vi velger i en privat relasjon er én sak. Men i jobbsammenheng vil vi, om vi vil eller ikke, møte på mennesker med ulike holdninger, erfaringer og kulturer; ulike liv. Og det må vi som profesjonelle håndtere!

Henrik er fem år. Han går siste året i barnehage. Han bor sammen med mor og far. Far er for tiden innlagt til behandling i en rusinstitusjon, og mor har nå bedt om en samtale med Gunn, som er pedagogisk leder i barnehagen. Mor ønsker å informere om situasjonen familien befinner seg i. Gunn tar kontakt med meg, og spør om hun kan få drøfte de ulike tankene og følelsene hun plutselig kjenner på. Hun trenger litt hjelp til å rydde i egen uro.

Rom for egenrefleksjon

Etter samtalen med Gunn blir jeg sittende å tenke på hvor viktig det er å reflektere over egen uro og egne meninger. Når vi blir bekymret, eller får en uro overfor mennesker eller situasjoner, hva handler denne uroen om? Hvor kommer uroen fra?

Hva gjør meg urolig for det jeg ser, hører eller erfarer? Er det min fagkunnskap, eller mangel på fagkunnskap? Er det mine verdier, holdninger eller moral som gjør seg gjeldene? Eller er det følelsene som situasjonen jeg har blitt stilt overfor vekker i meg?

I det øyeblikket Gunn fikk vite at Henrik sin far er innlagt for behandling for sin rusavhengighet, ble mange ulike tanker og følelser aktivert i henne. Gunn fortalte at hennes profesjonelle oppgave er å ha fokus på Henrik sin situasjon. Men hun opplevde plutselig at egne erfaringer, følelser og moral overskygget for fagkunnskapen og profesjonen. Egne erfaringer med rusproblematikkens konsekvenser tok overhånd. Gunn måtte rydde i uroen hun kjente, og finne ut hva som vekket følelsene hennes.

Møte med rusrelatert problematikk

Min erfaring er at det er lurt å tenke igjennom og reflektere rundt ulike problemstillinger man kan stå overfor i møte med rusrelatert problematikk. Som ansatt i barnehage kan disse punktene være et utgangspunkt for refleksjoner:

  • Hva tør og orker jeg å se?
  • I hvilken grad tåler jeg å ta innover meg barnets situasjon?
  • Hvordan påvirker egne erfaringer som forelder situasjoner jeg står overfor?
  • Hvilken evne har jeg til å tåle frustrasjoner og stå i konfliktfylte skjæringspunkt?
  • Hva slags forhold har jeg til eget alkoholbruk?
  • Hva gjør egne erfaringer med rusrelatert problematikk med meg? Og hvor avklart er jeg i forhold til dette?
  • I hvilken grad evner jeg å skille egne erfaringer, følelser og moral, og det å være profesjonell?
  • I hvilken grad har jeg nok kunnskap om hvordan rusmiddelbruk/-misbruk i en familie påvirker barn, og hvordan barn forholder seg til dette?

Hva styrer deg?

I profesjonell sammenheng mener jeg vi må tørre å utfordre egne følelser, holdninger og moral. Vi må reflektere omkring, og ha en bevissthet til, om det er kunnskap, følelser eller moral som styrer våre meninger og handlinger. Slik at vi handler til rett tid. Ikke for tidlig- og ikke for sent.

 Gunn fortalte meg at samtalen med moren til Henrik hadde gått bedre enn forventet. Gunn hadde ryddet i egen uro, og moren opplevde samtalen som profesjonell, vennlig og ikke-dømmende.

Ønsker du kunnskap om hvordan voksnes rusmiddelbruk kan påvirke barn, og hvordan du som profesjonell kan gå fra bekymring til handling, sjekk ut nettressursen https://www.korus-sor.no/barn/ eller ta kontakt med korus på post@korus-sor.no

 

Av | 2019-05-02T16:55:50+00:00 2. mai 2019|Barn i rusfamilier|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar