Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Snakk med den gravide om levevaner

Snakk med den gravide om levevaner

Snakk med den gravide om bruk av alkohol, andre rusmidler, tobakk og kosthold. Snakk også med henne om erfaringer hun har med seg som kan virke inn på foreldreskapet, både gode erfaringer og det som kan være vanskelig. Dette er nå nedfelt i nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen i Norge. Retningslinjene ble presentert denne uken, og jordmor ved KoRus- Sør, Kristin Håland, blogger om temaet.

Snakk med den gravide om levevaner

Den 6. juni ble det lansert ny Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Nytt i retningslinjen er at alle gravide skal få tilbud om en samtale om levevaner. Kosthold, fysisk aktivitet og bruk av rusmidler blir slik et tema tidlig i graviditeten. Samtalen skal også handle om erfaringer kvinnen har med seg som har betydning når hun skal bli mor.

Interessen for helsen og oppfølgingen til det ufødte barnet og den gravide er stor! Helse, mestring og forebygge sykdom er hovedmålsettingen. Flere hundre jordmødre og leger var tilstede for å delta på lanseringen til Helsedirektoratet i Oslo.

Spørsmålet som Helsedirektoratet vil at alle gravide skal få i starten på svangerskapet er: Hva er viktig for deg som er gravid?

Gravid i Norge

Noen fakta:

  • I Norge blir det i 2017 født 56 633 barn.
  • Litt fler gutter enn jenter.
  • Gjennomsnittsalderen på førstegangsgravide er 29,3 år for kvinner og 31,7 år for menn.
  • Kvinner fødte i snitt 1,62 barn hver (SSB). Det er det laveste tallet som er registrert.

Mange kvinner har høy utdannelse, mye livserfaring og vet mye om både svangerskap og fødsel. Tilgang på informasjon er stor, -men ikke all informasjon er kunnskapsbasert. Alle i Norge har tilgang på omsorg og oppfølging i svangerskapet, og det er gratis! Norge er et av de tryggeste land å være gravid og få barn. Dette vil vi gjerne fortsette å være!

Hva er nytt i retningslinjene

Alle skal få tilbud om en samtale om levevaner helt i begynnelsen av graviditeten. Dette er nytt, og kanskje det viktigste i de nye retningslinjene. Vi har fått mye kunnskap de siste årene om hvordan mors levevaner og kontekst virker inn på det ufødte barnet. Veiledning og gode faglige råd er betydningsfullt å få så tidlig som mulig. Dette handler blant annet om kosthold, aktivitet og trening, tobakk, snus og alkohol.

Fokuset i svangerskapet skal hjelpe de gravide til å få bevissthet om gode levevaner, og til å kunne ta gode, informerte valg for seg og det kommende barnet.

Gi mulighet til å skape god livskvalitet

Den første samtalen skal også gi kvinnene mulighet til å fortelle om hvilke erfaringer de har med seg i livet som kan være betydningsfulle i forhold til det å skulle bli mor. Erfaringer med trygghet, mestring og en god oppvekst kan skape tro og tillit til seg selv i morsrollen.

Opplevelser med vold, – enten det er fra tidligere i livet eller pågående vold, vil kunne oppleves svært belastende. Vold skal være et tema i samtalen i svangerskapet. For noen vil dette være en god mulighet til å dele vanskelige opplevelser og få støtte og hjelp. Svangerskapet er en tid med mulighet til endring. For noen kan svangerskapet være tidspunktet for å skape nye livsmuligheter og bedre livskvalitet i familien og for den kommende generasjon.

Alkohol og graviditet

De aller fleste gravide i Norge slutter å drikke alkohol når de er gravide. Det er veldig bra! Utviklingen hos fostre skjer raskt, og sentralnervesystemet og hjernen starter sin utvikling allerede i 3. svangerskapsuke. Da er det mange kvinner som ikke vet at de er gravide. Alkohol kan virke inn på alle cellene i kroppen til fosteret. Det kan føre til uopprettelige skader. Hver dag uten rus er betydningsfull for fosteret. En bevisstgjøring og samtale om alkohol er viktig. En norsk undersøkelse viser at gravide kutter ut alkohol når de får samtaler med jordmor eller lege i svangerskapet. Forskning viser også at endel norske menn kutter ut alkohol når deres kjæreste er gravid. Det er et unikt funn, som ikke er påvist i andre land!

Helsedirektoratet anbefaler fortsatt nulltoleranse for alkohol i svangerskapet.

Andre endringer i retningslinjene

De nye nasjonale retningslinjene i svangerskapsomsorgen har blitt gjort enklere. Fra å ha

Over 100 anbefalinger, er det nå skrevet ned til 24 anbefalinger. Retningslinjene ligger digitalt på helsedirektoratets sider, og kan dermed oppdateres løpende. Det er lagt inn linker til ulike problemstillinger som ivaretas av andre retningslinjer. Dette hindrer overlapping og oppdateringer blir lettere ajourført og kvalitetssikret. Her er linken til de nye retningslinjene: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

Det finnes endringer også innen blant annet rutiner ved blodprøvetaking og oppfølging ved svangerskapsdiabetes. Jordmødre og leger bør gå nøye gjennom dokumentet, – og sikre at de er faglig oppdaterte. Kvinnene har fortsatt ansvar for å oppbevare helsekortet og ta det med til svangerskapsomsorgen og til fødeavdelingen, når hun skal føde.

Oppfølging i svangerskapet

I et normalt svangerskap med en frisk kvinne, skal det være tilbud om 8 konsultasjoner. Jordmor og lege skal sammen med kvinnene finne ut hvem som trenger ekstra støtte og hjelp. Kvinnens partner er velkommen til å delta i svangerskapsomsorgen, slik at paret sammen kan få informasjon og veiledning til å gå inn i rollen som foreldre. Retningslinjene skal sikre at uansett hvor i landet du bor, så skal det være god kvalitet og trygghet i den svangerskapsomsorgen som tilbys. Det skal være nasjonale normerende råd på de viktigste faktorene i svangerskap. Retningslinjene skal hjelpe helsepersonell til å prioritere innholdet i svangerskapsomsorgen riktig, men den skal ikke være heldekkende. Det vil si at det skal gis rom for faglig skjønn i vurderingen av hvilken oppfølging den enkelte gravide trenger.

Det gode spørsmålet som skal være utgangspunktet i møtet mellom jordmor/ lege og den gravide er derfor: Hva er viktig for deg nå som du er gravid?

Her kan du se streemingen fra lanseringen:

https://www.youtube.com/watch?v=Q9yi6lIZqPQ

https://www.youtube.com/watch?v=4ZWcRMxSarE

 

Av | 2018-06-08T13:44:04+00:00 8. juni 2018|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar