Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Nye kommunegrenser berører også ruspasienter

Nye kommunegrenser berører også ruspasienter

Det er valgkamp og det snakkes mye om kommunesammenslåing. Noen vil ha det og andre vil ikke ha det. Noen mener staten skal bruke tvang, andre lover at tvangsvedtak skal gjøres om. Dette er ikke et politisk innlegg for eller imot kommunesammenslåing, men jeg undrer meg over om dette vil ha noen betydning for de som trenger tjenester innenfor rusfeltet?

Nye kommunegrenser berører også ruspasienter

For oss som jobber med ruspasienter her i region sør-øst er det en utfordring at vi har mange kommuner å forholde oss til. Det er få kommuner som har organisert seg likt, og det er stor variasjon i tjenestetilbudet. Dette betyr at vi har en krevende oppgave med å holde oversikt over hvilke tilbud kommunene har. Vi må undersøke organiseringen av tjenestetilbudet for hver ny kommune, hvordan de er organisert og hvilke tilbud de har til våre pasienter.  Hver kommune har jo også et eget Nav kontor, som også har sin egen måte å gjøre ting på, selv om det i utgangspunktet skal være lik praksis. Vi har opplevd pasienter som har tre kommuner vi må samarbeide med. Det blir vanskelig å plassere ansvar og det blir mange ulike organisasjonsformer å sette seg inn i. Det rammer sårbare brukere av tjenestene, som for eksempel noen av våre pasienter.

Flyttinger og brutte relasjoner

Vår institusjon holder til i flere kommuner. Utredningsenheten som jeg jobber ved, ligger faktisk midt på grensa mellom Porsgrunn og Skien. Dette er to kommuner som ligger tett og der innbyggerne ikke alltid er så opptatt av hvor grensene går. Mange av våre pasienter ønsker å flytte under oppholdet. Dersom de bytter kommune, og det trenger ikke å innebære at de flytter langt, må alt som er av støtteapparat opprettes på nytt. Dette innebærer mye arbeid, og det mest utfordrende er kanskje at mange relasjoner blir brutt. Dette kan av og til være godt for å få en ny start, men man må også skape tillit og det kan ta tid.

Det å bytte kommune kan ta mye tid og fokus fra behandlingen. Noen mister tilgangen til et godt tilbud, andre kan få noe nytt og bedre. Uansett må det samtidig med flyttingen opprettes nye kontakter og søkes om hjelpetjenester. Det medfører en del arbeid både for pasient og hjelpere. Blir det nye kommunegrenser og med det endringer i tjenestene, så  ønsker jeg meg fokus på mer smidige løsninger for ruspasientene.

Hva med en interkommunal rusomsorg

Jeg vet mest om forholdene i Grenland for det er her jeg jobber og bor. Etter min erfaring kommer de fleste av pasientene  også fra dette området. Tilbudene i kommunene varierer og det hender ikke sjelden at vi har pasienter som kunne ha bruk for et tilbud som er i nabokommunen. I slike tilfeller føles kommunegrensene kunstige og mangelen på samarbeid mellom kommunene blir tydelig. Vi har interkommunalt samarbeid om søppel, hvorfor kan vi ikke ha dette innenfor rusomsorgen også!  Jeg vet det er et dårlig eksempel, men det er bare dette konkrete interkommunale samarbeidet jeg vet om. Kommunene får jo mer og mer ansvar for rusomsorgen.  Små kommuner har ikke mulighet til å ha et så variert tilbud som det er bruk for. Pasientene våre er meget ulike og de har behov for individuelt tilpassede tilbudspakker. Dersom kommunene hadde samarbeidet om å gi et variert tilbud, kunne mye vært løst. Det kunne man sikkert klart uten en sammenslåing også.  Av og til tenker jeg at det kommunale rustilbudet burde vært regionalt, i hvert fall med løse grenser.

Forutsigbarhet og stabilitet

Min erfaring i arbeid med rusavhengige er at det er viktig med stabilitet, og dersom det blir «rot» i hjelpeapparatet, blir det ennå vanskeligere å opprettholde denne. Hvis det nå skulle bli oppløsning av de kommunene som nå er sammenslått, eller videre sammenslåinger, så håper jeg noen setter seg ned og finner måter å ta vare på de som bruker tilbudene, i denne overgangsperioden.

Så mitt budskap er: Forandringer i kommunegrensene berører mennesker som har bistandsbehov, for eksempel mange av våre pasienter. Husk å ta vare på dem, gi god informasjon og sørg for stabilitet for eksempel gjennom faste kontaktpersoner.

 

 

Av | 2017-09-05T15:02:56+00:00 5. september 2017|Rus og samfunn|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar