Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Hva ser du i den andres blikk?

Hva ser du i den andres blikk?

Blikkontakt har sterk kraft! Hvordan møte og forstå andre? Kristin Håland i Kompetansesenteret med tankevekkende blogg denne uka.

Hva ser du i den andres blikk?

De ulike blikkene

I sommer har begge døtrene mine giftet seg. Jeg har fått sittet på første benk i kirken og sett på blikkene de sendte til sine kommende ektemenn, og blikkene de fikk tilbake.
Det var vakkert og rørende. Stolthet, glede og forelskelse… Gylne øyeblikk!

I sommer har jeg sett inn i blikket på mennesker som sørger. Sårheten, skuffelse, smerte og fortvilelse. Ønske om at livet var annerledes der og da. Det er vondt og man kjenner selv i egen kropp at man blir tung og trist. Medfølelse og fortvilelse på andres vegne…

I sommer har jeg sett stolte foreldres blikk når de for første gang ser sitt nyfødte barn. Undring, litt overrasket, rørt og stolt. De blikkene er noe av det vakreste jeg vet. Da er det stort å være jordmor.

I sommer har jeg tenkt endel på hva slags blikk vi møter andre mennesker med, – spesielt de menneskene som er sårbare og som kanskje ikke har det mest velstelte ytre. Mennesker som er utenfor i samfunnet. Det har vært en tigger utenfor matbutikken og en mann som luktet vondt med skitne klær, som jeg gikk forbi. Begge har sannsynligvis vært nyfødte barn i en liten seng på en barselavdeling. Sammen med mange andre har de ligget der. Ytre sett har de sannsynligvis ikke skilt seg ut fra de andre babyene, men noe ble veldig annerledes. Sannsynligheten er stor for at dette ikke er faktorer de selv har kunne råde helt over. Jeg konstaterer at livet er urettferdig.

Våge å møte blikk

Den fransk- jødiske filosofen Emmanuel Lévinas (1993) er kjent for sin etiske moralfilosofi om ”Den andres ansikt”. Han mente at når vi møter den andres blikk skaper dette en etisk fordring i oss om å ivareta den andre. Blikk-kontakt har en sterk kraft. Tidligere i vår historie leser vi om at når et menneske skulle henrettes hadde det en hette over hodet. Dette var ikke av hensyn til den dødsdømte, – men av hensyn til bøddelen.  Han som skulle utføre dødsdommen skulle slippe å se den dømtes blikk. Hvordan hadde det vært å utføre sin jobb som bøddel hvis man skulle se rett inn i ansiktet og redselen til den man skulle drepe?

Daglig ser vi mennesker som ikke har det bra. Mange ser vi gjennom sosiale medier, noen møter vi i nærmiljøet der vi er, – andre tilfeldigvis på gata.

Hvordan klarer vi å se mennesker som lider?

Hva slags blikk ser du med?

Merete Saus (2006) bruker Jakob Meløes filosofi i sitt hefte om barnevernsarbeid og kultur. Denne filosofien handler om tre ulike blikk, som skaper ulike måter å forstå verden på. Det kyndige blikk, det ukyndige blikk og det døde blikk (Meløe 1979). De ulike blikkene gjør det mulig for oss å dele inn verden i hva vi kan se, og hva vi ikke kan se.

Det kyndige blikket er blikket fra en som er på innsiden av en kultur. En som er fortrolig med og har erfaring fra konteksten og forstår hva som foregår.

Det ukyndige blikket tilhører en som står utenfor. Han vet at han ikke ser alt som er å se i møte med en kultur, og at det dermed er en del ting han ikke forstår. Det ukyndige blikket er en undrende posisjon.

Det døde blikket er ifølge Meløe er en slags ineksistens. Han tror han forstår alt, og ser ingen grunn til å under seg eller stille noen spørsmål. Han er utenfor uten å vite det selv.

Kanskje kan vi overføre filosofien om blikk over til forståelse av mennesket? Jeg tror de to første blikkene kan flettes inn i hverandre. Noen mennesker har vi felles erfaringer med, og vi forstår dem derfor på en spesiell måte. Det å innse at det er alltid noe man ikke vet om den andre, – gir det ukyndige blikket en ydmykhet og undring i møte med andre mennesker.

Det døde blikket gir ingen romslighet eller raushet. Det blir en konstaterende og kanskje dømmende holdning uten refleksjoner.

Våger du å møte blikkene til mennesker rundt deg? Våger du å møte blikkene til de som du aner kanskje ikke har det helt bra? Undrer du deg noen gang over hvilke livshistorier menneskene rundt deg bærer på, – og som kanskje kan forklare hvorfor livet ble sårbart og vanskelig?

Vi går en høst i møte. Jeg oppfordrer dere til å se menneskene dere møter med et ukyndig blikk! Smil, godhet og undring kan gi hjertevarme og skape gode ØYE-BLIKK i høstmørket…

 

 

Referanser:

 

Levinas, E. (1993). Den annens humanisme [Humanisme de l’autre homme] [Humanisme de l’autre homme] (A. Aarnes & H. Kolstad, Trans.): H. Aschenhoug.

Meløe, Jakob (1979) Notater i vitenskapsteori for gruppene humaniora og samfunnsvitenskap med fiskerifag Universitetet i Tromsø

Saus, Merete (1997) Å se; utfordringer for barnevernet i møte med det flerkulturelle samfunnet Hovedfagsoppgave i Pedagogikk / Skoleforskning ved Universitetet i Tromsø https://uit.no/Content/233092/Hefte%203,%20Det%20kyndige%20blikk…,%20%20Saus%202006.pdf

 

 

 

Av | 2017-09-01T13:23:38+00:00 1. september 2017|Psykisk helse|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar