Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Framtidens lærere – og barn i rusfamilier

Framtidens lærere – og barn i rusfamilier

Denne bloggen publiserte jeg første gang i 2013. Etter det vi vet, er tema barn som vokser opp i hjem med rus fortsatt ikke del av pensum i grunnutdanningen av lærere. Vi har bred kontakt med oppvekstfeltet gjennom KoRus sitt "Barn i rusfamilier-program". Lærerne der forteller at de ikke har lært om hva voksnes rusbruk gjør med et barn, eller hvordan snakke med barn om voksnes rusbruk. Så derfor, denne uka blir det gjensyn med denne teksten!

Framtidens lærere – og barn i rusfamilier

Ikke en gang på tre år som lærerskolestudent har jeg lest eller hørt om hvordan voksnes rusproblemer påvirker elevene. Det er en student som en dag kom innom kontoret mitt som sa dette. Hun skulle skrive bacheloroppgave og ville skrive om et tema i tilknytning til barn og unge som utvikler problemer på grunn av voksnes rusbruk.

Vi vet at barn som vokser opp i hjem preget av voksnes rusproblemer har høyere risiko enn andre barn for å slite med konsentrasjon, læring og sosialisering. Disse vanskene kan følge barna opp i ungdomsskolealder og sammenlignet med andre unge voksne vil barna ha større risiko for å utvikle psykiske problemer.

Når et barn opplever utrygghet og bekymring for hvordan det er hjemme kan det få konsekvenser for hverdagen på skolen. Lærerne kan oppleve at barnet er ukonsentrert, trøtt og uopplagt. Det kan også reagere med å være overdrevent tilpasningsdyktig.

Skolen som mestringsarena

Skolen er en viktig arena for barn som opplever belastninger. På skolen er det muligheter for å oppleve mestring og gode opplevelser. De får anledning til å møte voksne som støtter og anerkjenner barnet. Vi vet fra forskning at barn som trives på skolen og gjør det godt der faglig og sosialt, er mindre sårbare for å utvikle en rekke problemer.

Vi som jobber i rusfeltet erfarer også at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer kan mangle den støtten de trenger for å yte optimalt på skolen. Dagens prosjektbaserte skole med ofte store krav til selvstendig arbeid, kan være ekstra utfordrende når det ikke er så mye veiledning og hjelp å få hjemme.

Grip tidlig inn

Den unge studenten som var innom på mitt kontor skal om et par år møte elever hver dag. Hun får anledning til å spille en viktig rolle i barnas liv. Noen av barna- jeg har hørt anslag som 2 til 3 i hver klasse- vil ha det vanskelig fordi mamma eller pappa sliter med rusproblemer. Som lærer bør hun ha kunnskap om hva som belaster et barn i et hjem med rusproblemer, hvordan dette kan arte seg for barnet og hvordan det kommer til uttrykk. Hun bør ha kunnskap om hvorfor det er viktig å gripe inn så tidlig som mulig og hvordan melde fra til støtte/hjelpetiltak dersom det er nødvending.

Som lærer skal hun ikke være barnets terapeut, men hun kan være en svært viktig støttespiller. Jeg ønsker meg temaet barn i familier med rusproblemer inn som del av pensumet på alle landets lærerstudier!

Ønsker du å vite mer om temaet så anbefaler jeg lesning hos KoRus – Sør, HER

Av | 2017-08-20T21:49:29+00:00 18. august 2017|Forebygging og tidlig innsats|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar