Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Ikke legg ned tilbudet for gravide på tvang på Borgestadklinikken!

Ikke legg ned tilbudet for gravide på tvang på Borgestadklinikken!

Borgestadklinikken har i snart 20 år hatt en egen avdeling for gravide som er tvangsinnlagt på grunn av rusproblemer. Det er faktisk den første avdelingen i verden, da lovgivningen i Norge er unik. Nå er det fare for at dette tilbudet blir lagt ned. Helse Sør-Øst har ikke tatt tvangsplasser med i den anbudsrunden som er ute nå. Liv Drangsholt er bekymret for hva dette gjør med tilbudet til gravide med rusproblemer i regionen.

Ikke legg ned tilbudet for gravide på tvang på Borgestadklinikken!

Jeg er så heldig at jeg fikk jobbe ved denne avdelingen noen år. Jeg har lang og variert erfaring som offentlig hjelper, men erfaringen fra Skjermet Enhet, som avdelingen heter, har gjort spesielt inntrykk. Det handlet ofte om møte med kvinner med en barndom uten trygge voksne, en ungdomstid uten de kjærlige grensene, med rus, utnyttelse og mye traumer. Samtidig så handler oppholdet om å skape trygge rammer for et nytt liv. Det er en prosess som kan starte i avdelingen. For å lykkes er det mange som må løfte i flokk; den gravide, partner, en godt faglig rustet avdeling og det lokale hjelpeapparatet.

Men hvem er så disse kvinnene, eller rettere sagt familiene, som mister dette tilbudet? Vi vet at Helse Sør-Øst sier tilbudet blir opprettholdt på Sykehuset Innlandet, avdeling Reinsvoll- og at det er nok. Det bekymrer meg.

Hvorfor er geografisk nærhet viktig?

Jeg tror det er lurt med et eksempel.  Det er selvfølgelig en historie jeg har endret litt, for at familien ikke skal kjennes igjen.

Camilla var pasient i avdelingen fra hun var fire måneder gravid. Camilla kommer fra Kristiansand. Der har hun kjæreste, som også har et alvorlig rusproblem. Hun har ikke så god kontakt med mor og far og har bodd i fosterhjem fra hun var 11 år. Hun har veldig god kontakt med ruskonsulenten, som har fulgt henne gjennom mange år. Barnevernkonsulenten er også en trygg person.

Det var overveldende for Camilla å bli tvangsinnlagt. Allerede to dager etter innleggelsen kom kjæresten på besøk. Det var viktig for dem og for den videre prosessen. Det ble lagt en plan for oppfølging av han i Kristiansand, og med jevnlige helgebesøk i avdelingen når han var klar for det.

De sto sammen om enorme livsendringer, de to. Vi som jobbet i avdelingen var så imponert over det tette samarbeidet. Etter hvert så satte kjæresten seg på Sørlandsekspressen hver annen fredag, og var en del av avdelingen i helgene.

Hver sjette uke var det møte i avdelingen med de to vordene foreldrene og viktige samarbeidspartnerne i Kristiansand som kommune, ruskonsulenten og barnevernskonsulenten. Her var det veldig mye å samarbeide om for at det skulle bli en trygg start for det nye barnet. Nesten hver uke var det besøk fra den delen av familien som kunne støtte dem i å holde seg unna rus.

Da det nærmet seg fødsel hadde de to samarbeidet med de lokale hjelperne i kommunen om å utarbeide en god  og trygg plan for starten av livet for det nye barnet. Det betydde et opphold på familiesenter i Arendal. De fikk fortsatt være i nærheten av dem som støttet dem, og det var betydningsfullt.

Det tar 2 timer og 20 minutter for samarbeidspartnerne i Kristiansand å kjøre til avdelingen i Skien. Det lå greit til rette for jevnlige samarbeidsmøter. Det samme for familien. Det var lett å komme på besøk.  Kjøreturen Kristiansand – Reinsvoll tar 5 timer og 30 minutter….

Det er mange med rusproblemer som ikke har sertifikat. Skulle pasientene i dette eksempelet reise til Reinsvoll er det en reisetid på ca 7 timer og 20 minutter med offentlig transport en vei.

Unik kompetanse og stor pågang

Det er ikke intensjonen med denne bloggen at de to avdelingene skal sammenliknes. Slik jeg ser det, trenger vi både Borgestadklinikken og Reinsvoll. Skjermet Enhet på  Borgestadklinikken hadde i fjor 16 pasienter innlagt på tvang. Det var stor pågang gjennom hele året.

Jeg kjenner avdelingen for gravide på Borgestadklinikken godt. Her jobbet jeg sammen med jordmødre med mange års erfaring med gravide som ikke bare har alvorlig rusproblem, men som vanligvis også har en historie med mye traumer. Her jobbet jeg sammen med leger med spisskompetanse på området.  En av dem leder nå arbeid med «pakkeforløp gravide med rusproblemer». Her lærte jeg enormt mye av miljøterapeuter som har mange års erfaring med å jobbe tett på når russuget kommer, og når både gode og dårlige beskjeder blir formidlet. Vi var to fra teamet som var med i arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til veileder for bruk av tvang i rusfeltet. Med bakgrunn i erfaring fra avdelingen ble jeg også selv rekruttert til tvangslovutvalget. Avdelingen deler erfaringer på konferanser både i Norge og andre land.

Kompetansen er bygd opp gjennom mange år. Nå er jeg bekymret for at dette fagmiljøet oppløses. Innenfor Helse Sør-Øst regionen er det nå mulighet til å bli innlagt på tvang i avdeling med spesialkompetanse i rimelig nærhet til der en bor. Det må ikke rokkes ved.

 

 

 

Av | 2017-05-24T16:29:34+00:00 24. mai 2017|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar