Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//En hel barndom på utsiden av felleskapet

En hel barndom på utsiden av felleskapet

Barn som vokser opp under vanskelige livsvilkår- som rusproblemer hos en eller begge omsorgspersoner- fortjener en sjanse til å bli sett og få hjelp. Eli Marie Wiig fra KoRus - Sør blogger om barn og utenforskap.

En hel barndom på utsiden av felleskapet

Som forsker har jeg fått lov til å intervjue rusavhengige kvinner som har vokst opp i en familie med rusproblemer (Wiig et al. 2014). De forteller at de tidlig hadde en opplevelse av utenforskap. I intervjuene forteller de om en hel barndom der de kjente seg utenfor. En av dem hadde sagt dette i samtale med en psykolog da hun var 12 år:

Jeg så for meg jordkloden som snurret rundt. På den var det en masse mennesker i alle regnbuens farger som fartet hit og dit. Selv hang jeg på med bare ett bein, og jeg var helt grå.

Rusbruk i generasjoner

Over halvparten av pasientene ved rusinstitusjoner i Norge kommer fra familier med utfordringer knyttet til rusbruk. Faktisk er rusavhengighet en av de aller mest arvelige sykdommene som fins. Denne arveligheten skyldes både en genetisk sårbarhet og psykologiske, sosiale og miljømessige faktorer. Som en nylig publisert studie fra Folhelseinstituttet (Pape, Norström & Rossow 2016) viser, så er det forskjell på hvilken oppdragerstil foreldre bruker overfor barna sine. Andre risikofaktorer kan være medfødt temperament, eller det å vokse opp i et tillatende miljø. Et tillatende miljø kan for eksempel være et miljø der de voksne bruker mye rusmidler selv.

Når alt kommer til alt: vi husker vel alle fra egen oppvekst at det var noen familier der rusbruk og andre problemer gikk igjen gjennom generasjonene? Det var liksom noen familier som var litt utenfor. I slike familier var det ofte også problemer knyttet til dårlig økonomi og mye helseutfordringer generelt. Alle visste at de var utenfor, men vi snakket ikke noe særlig om det og aksepterte det bare. Vi prøvde ikke å gjøre noe med det. I stedet for å prøve å bli venner med barna fra disse familiene, var jeg egentlig litt redd dem. De kunne jo være både uoppdragne og uforutsigbare…

Hvordan kan vi som er naboer, fotballtrenere, lærere, helsesøstre osv. bare fortsette som før? Vi ser dem jo alle sammen?

Konferanse om rus i familier

 Barna som vokser opp under slike vanskelige livsvilkår fortjener en bedre sjanse. Dersom du er interessert i dette feltet, inviterer vi deg til årets «Barnet & Rusen». Barnet & Rusen er en årlig nordisk konferanse som fungerer som møteplass for ansatte som møter familier med rusproblemer i arbeidet sitt. Hvert år samles 400 personer fra ulike nivå og etater i kommunene, fra spesialisthelsetjenesten, fra forvaltning og fra forskermiljøer. Dette er en unik mulighet til å reflektere rundt felles utfordringer.

Det utenforskapet, eller den marginaliseringen, som de rusavhengige kvinnene fortalte om, vil vi følge opp i årets konferanse. Vi har vært så heldige å få besøk av professor Ivar Frønes som er kjent for å kunne snakke godt og forståelig om oppvekst og utenforskap i samfunnet vårt i dag. Frønes er seniorforsker ved Atferdssenteret i Oslo og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke bøker og artikler om barndom, kulturanalyse, sosialisering og livsløp. Relevante bøker siste år  «The autonomous child: Theorizing socialization», (Springer 2016) og  «Risiko og marginalisering» Oslo, Gyldendal. Frønes arbeider nå med et prosjekt om risikoindikatorer og barns utvikling.

Konferansen finner sted i Sandefjord 26. – 28. september 2017. Mer om programmet finner du her: http://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/barnet-rusen/

 

 

Av | 2017-04-20T15:53:39+00:00 20. april 2017|Barn i rusfamilier|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar