Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Når hjelperne blir hjelpeløse i møte med eldre rusavhengige

Når hjelperne blir hjelpeløse i møte med eldre rusavhengige

Eldre med rusproblemer må få riktig hjelp slik at de får muligheter til å få en verdig alderdom. Det tar leder av brukerrådet, Tommy Sjåfjell, til orde for i denne bloggen.

Når hjelperne blir hjelpeløse i møte med eldre rusavhengige

«Sykepleiere plages av rusede eldre». Denne overskriften står å lese i Dagsavisen 17. mars 2017. «Sykepleierne plages av trusler, vold og uønskede tilnærmelser fra eldre pasienter. Alkohol får mye av skylda». Saken ble også tematisert i Her og Nå på NRK Radio samme dag. Dette og flere andre oppslag kommer som en følge av at ACTIS ønsker å sette fokus på utfordringene med at eldre drikker mer, og at det er for lite kompetanse om denne utfordringen blant hjelperne. Jeg er glad for at det settes fokus på noe mange vet, men som få snakker om. Det er dessverre slik at det er mye tabu og skam knyttet til disse utfordringene.  Heldigvis er de fleste sykepleiere opptatt av at rusavhengige tante Olga og onkel Ole skal få god behandling, og at det er fokus på eldre og rus som et voksende problem er viktig!

Snakk med de eldre om rusbruk

Allikevel så provoserer artikkelen og overskriften meg. Hva sier det om eldres rettigheter, at utfordringer pasientene har med rus og avhengighetsproblematikk tematiseres ut fra arbeidsmiljøet til sykepleierne? Det kan også stilles spørsmål ved om det er viktigere å kartlegge arbeidsmiljøet til sykepleiere enn helsetjenestene som gis til eldre?

Hvem fronter tante Olgas sak, hvem spør henne hvorfor hun drikker, hvor mye hun drikker, og hvorfor hun blir så aggressiv i fylla? Mange eldre møter ensomhet, smerte, kognitive utfordringer og sorg i alderdommen. Det er dette det i første omgang må settes inn tiltak mot. Hjelperne, i dette tilfellet sykepleiere, må ha mer grunnlagskunnskap om alkohol og avhengighetsutfordringer. Dette må også synligjøres på grunnutdanningene. Jeg møter mange sykepleierstudenter gjennom jobben min og de fleste forteller meg at temaet alkohol, eldre og rus er fraværende i deres utdanningsforløp.

Kompetanseheving når eldre bytter ut kamferdrops med pappvin

ACTIS peker på at det trengs en kompetanseheving innenfor temaet eldre og rus for sykepleiere, og det er vanskelig å være uenig i dette. Nyere statistikk viser at dagens eldre drikker mer. I en artikkel fra forskning.no blir det sagt: «I framtiden er det heller rødvin enn kamferdrops som vil prege livet til gamle damer. Vi er i ferd med å få en ny generasjon eldre som drikker altfor mye». Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 -2020 peker også på eldre sitt forhold til rus som en bekymring. Nordmenn har økt sitt forbruk av alkohol med 33 % på 20 år. Dette høres ikke så mye ut, men når vi vet at det er den eldre delen av befolkningen som står for denne økningen bør det bekymre oss.

På ti år fra (1997- 2008) økte andelen eldre over 70 år med et problematisk alkoholkonsum fra 0,5 % til 4,5 %. Andelen eldre med problematisk alkoholkonsum har altså blitt mangedoblet på 10 år. Man behøver ikke være lege eller økonom for å forstå at denne økningen kan komme til å bli dyr på sikt. Mange av disse vil utvikle sykdommer som krever behandling fra helsevesenet. Det er fastleger, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere som vil møte bølgen av eldre med rusrelaterte skader. Dette er yrkesgrupper som pr. i dag kanskje ikke har spisskompetansen de trenger i møte med denne «nye» gruppen rusavhengige. Det bør derfor være et fokus på eldre og alkohol både i grunnutdanning og videreutdanning av disse yrkesgruppene, og man bør ta i bruk verktøy som kan sørge for at dette temaet blir snakket om før Olga på 75 år brekker lårhalsen i pille- og alkoholrus.

En verdig alderdom

Sykepleierforbundet påpeker at de vil ha en kompetanseheving for sine medlemmer som møter gamle Olga og Ole. Jeg er ikke uenig i dette, men når man som sykepleier ser at en pasient ikke får det tilbudet som trengs i dag av forsvarlig helsehjelp, har man ikke da et selvstendig varslingsansvar?

Tenk tanken: du sitter alene en uke, hjelperne er innom med tabletter, sier hei og farer som en virvelvind med stoppeklokken gjennom restene av livet ditt, du har aldri andre på besøk. Ensomheten gjør vondt, de fleste av flokken din er borte. Du er mye plaget med smerter, når hjelperne spør om dette ser du at de egentlig ikke har tid å høre svaret ditt. Vinen og tablettene blir en flukt fra en smertefull virkelighet. Sykepleiere har rett til en god og trygg arbeidsplass og skal ikke utsettes for sjikane på jobb som denne undersøkelsen sier de blir.

Men spørsmålet vi alle må stille oss er om vi har gjort vårt beste for at eldre med rusutfordringer skal få en verdig alderdom?

Utvikler eldre rusavhengighet pga ensomhet, smerter, kognitive utfordringer og sorg må det settes inn tiltak. Kompetanseheving av hjelperne, og tilpassede tjenester til de eldre med rusproblemer kan være første skritt på veien mot mer verdighet for denne gruppen eldre!

 

Les mer om eldre og rusavhengighet hos KoRus – Sør, Borgestadklinikken: http://www.korus-sor.no/aldring-og-rus/

 

 

Av | 2017-03-21T12:30:49+00:00 21. mars 2017|Eldre og rus|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar