Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Alt å vinne på en ansvarlig spillpolitikk

Alt å vinne på en ansvarlig spillpolitikk

Som mangeårig behandler av spillavhengige og leder av Norsk Forening for Spillproblematikk var det spennende dager da jeg ventet på en viktig Stortingsmelding før jul. Det høres kanskje litt tørt og kjedelig ut, men det stod mye på spill!

Alt å vinne på en ansvarlig spillpolitikk

Rett før jul kom altså Stortingsmelding nr.12 «Alt å vinne. En ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk» fra Det Kongelige Kulturdepartement i Norge. Grundigere gjennomgang av spillfeltet skal du lete lenge etter. I Regjeringens melding til Stortinget beskrives og endevendes så å si hver krik og krok i spillfeltet og i spillpolitikken. Her skal viktige saker landes og nye tiltak foreslås.

Det var særlig knytta spenning til hva som ville stå om enerettsmodellen eller spillmonopolet til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Ville det bestå eller ville departementet tilrå at utenlandske spillselskap skulle få lisens til å tilby pengespill i til folk i Norge?

Fortsatt enerettsmodell eller ikke?

Det har vært gjort grundige undersøkelser om hvilke økonomiske, sosiale og kriminalpolitiske konsekvenser en slik lisensordning kunne få. Saken har vært ute til høring og 60 høringssvar kom inn. Flere pekte på at det var lite sannsynlig at det ansvarlighetsnivået vi har med enerettsmodellen ville kunne føres videre med en lisensordning. Vi har lang erfaring med at utenlandske spillselskap fører en aggressiv markedsføring for å rekruttere og beholde spillere. Undersøkelser har vist at dette rammer særlig problemspillere som blir fristet til å følge oppfordringen fra spillselskapene. Tilbud om penger på konto å spille for, bonusordninger og gratisrunder hos de utenlandske spillselskapene er mange. Det er lett å bli fristet. Også når du kjemper for å la det være, slik mange problemspillere gjør. Alle de personlige tragediene dette fører til for spillere og familier, kjenner vi godt til fra pasienter i spillbehandling.

Hvordan ville så lisenssaken lande? Vi finner departementets konklusjon om nettopp det på s.74 i den omfangsrike Stortingsmeldinga. Under kapittelet «Val av reguleringsmodell for pengespel» står det: «Dagens einerettsmodell blir vidareført.»

Gledelig løsning

Vi tillater oss et behersket «Hurra!» Så bra! De utenlandske spillselskapene fikk ikke lisens til å selge pengespillene sine i vårt land. Vi skal fortsatt jobbe for å holde både tilbudene deres og reklamen deres på avstand. Stortingsmeldinga foreslår en rekke tiltak for det de kaller «Vern av einerettsmodellen». Tiltaka handler om betalingsforbud til utenlandske spillselskap, stans av TV-reklamen fra utlandet og ulike tekniske løsninger for å hindre ulovlig innhold på Internett.

Det er vi med på! Vi vant slaget om enerettsmodellen!

 

Av | 2017-01-19T15:44:11+00:00 19. januar 2017|Spilleavhengighet|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar