Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Snakk med den gravide om vold, det kan redde liv

Snakk med den gravide om vold, det kan redde liv

Under halvparten av jordmødrene snakker med gravide om de har vært utsatt for vold. Det er alvorlig og i strid med retningslinjene for svangerskapsomsorgen. Vi vet at kvinner ønsker å bli spurt, og det kan redde liv!

Snakk med den gravide om vold, det kan redde liv

 

«Jeg har ventet på at du skulle spørre meg om vold…» Den gravide kvinnen satt på kontoret mitt på jordmorpoliklinikken og så meg rett inn i øynene. Jeg pustet litt lettet ut. Det var første gangen jeg spurte en kvinne om hun hadde vært eller var utsatt for vold i hjemmet. Jeg hadde vært spent på forhånd om hvordan et slikt spørsmål ville bli mottatt, og hadde faktisk gruet meg litt til å spørre. Dette til tross for at jeg jobbet i et pilotprosjekt i Telemark, der jordmødre ble opplært i å spørre om vold og hvordan de skulle handle der vold ble avdekket. Kvinnen hadde lest om prosjektet i avisa, og hadde tydelig ventet på spørsmål om voldsutsatthet. Dette var i 2007. Etter å ha spurt om vold et par ganger til, var det ikke vanskelig lenger. Ingen gravide ble sinte eller såret.  Tvert imot ga kvinnene beskjed om at dette var det fint jordmødre ville snakke om.

 

 

Gravide har rett til å bli spurt om vold

I 2014 kom det nye retningslinjer i svangerskapsomsorgen som anbefaler sterkt at gravide skal spørres om vold i hjemmet. Det skal være en veldig god grunn, som bør dokumenteres, dersom dette ikke følges opp. Det er trist å lese i Aftenposten nylig at under halvparten av jordmødrene som jobber med gravide, spør om vold. Dette er i strid med retningslinjene, og det er alvorlig.  Statistikken er ille. 135 kvinner er drept i Norge av sin partner siden år 2000. Noen av dem var gravide.

Svangerskapet kan være det tidsrommet som kan redde kvinnen, men også det ufødte barnet og eventuelle søsken.

 

Å snakke om vold åpner opp for å dele vanskelige livserfaringer

Jordmødrene i pilotprosjektet opplevde at det å snakke om vold åpnet opp for samtaler om tidligere overgrep, parkonflikter, tapsopplevelser og andre vanskelige livshendelser. Jordmødre ble gode samtalepartnere for kvinnene, i deres forberedelser til å bli mødre. Flere kvinner fortalte at det var godt å snakke med jordmødrene, og jordmødrene opplevde at de fikk kvinnenes fortrolighet. Forskning viser også at kvinner ønsker å bli spurt om vold.

 

Vold er et tverrfaglig ansvar

Det kan være skummelt å spørre om vold, dersom man får innsyn i pågående vold. Heldigvis er ikke dette noe jordmødrene alene har ansvar for å følge opp! Vi trenger ulike faggrupper og instanser. Vi kan kontakte både politi og barnevern og diskutere saker anonymt, der man er i tvil om hva man skal gjøre. Krisesentrene har døgnplasser, og har også mulighet til å konferere på telefonen. De har dessuten mulighet til å snakke med kvinner på dagtid. De har stor kompetanse i å kartlegge behov, planlegge sikkerhetstiltak og koordinere hjelp.  Alternativ til Vold kan også gi god behandling og kvalifisert veiledning. Jordmødrenes og fastlegenes ansvar er å spørre de gravide, og å kartlegge hvem de kan kontakte og samarbeide med i sin kommune.

 

 

Vold er også ditt ansvar!

I Norge har vi en avvergelsesplikt som gjelder oss alle! Dersom det er overveiende sannsynlig at noen vi vet om utsettes for grov vold i hjemmet, er vi lovpålagt å melde dette. Vold mot gravide er grovt. Det handler om konsekvenser for helse og livskvaliteten til en mor og et ufødt barn. Avvergelsesplikten kan føre til at vi kan domfelles for å tie.  Det er godt vi har avvergelsesplikten! Den skal hjelpe og verne de som lever med krenkelser og redsel, og som selv ikke klarer eller har mulighet til å søke bistand selv. Avdekking av vold i hjemmet er ditt og mitt ansvar!

 

Sannsynligvis går det flere gravide kvinner og venter på om å bli spurt om vold. Som venter på å få muligheten til å fortelle. De tør ikke fortelle det uoppfordret, men får de spørsmål er de kanskje klar til å dele…

 

 

Av | 2016-12-12T12:58:20+00:00 12. desember 2016|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar