Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Det ufødte barnet tar et historisk skritt inn i barnevernloven

Det ufødte barnet tar et historisk skritt inn i barnevernloven

Det er et skritt i riktig retning når det nå er foreslått opplysningsplikt til barnevernet når en gravid kvinne er tvangsinnlagt, mener Liv Drangsholt fra KoRus Sør.

Det ufødte barnet tar et historisk skritt inn i barnevernloven

Barne- og liketillingsdepartementet foreslår nå at kommunene skal få opplysningsplikt til barnevernet når gravid kvinne blir tvangsinnlagt på grunn av rusmiddelavhengighet. Departementet har sendt ut et høringsnotat.
Dette er et riktig og viktig skritt for å få til et bedre vern av det ufødte barnet.

Jeg har arbeidet på en avdeling for gravide som er tvangsinnlagt. Slik loven er i dag kan vi bare samarbeide med barnevernet hvis den gravide samtykker. Jeg erfarte flere ganger at dette var meget uheldig. Jeg hadde for eksempel behandlingsansvar for en kvinne som var grensepsykotisk og hadde et alvorlig rusproblem. To uker før fødsel hadde hun ingen fast bolig, og tilskuddet hun fikk fra NAV til innkjøp av utstyr til barnet var gått til annet forbruk. Hun turte ikke samtykke til samarbeid med barnevernet på grunn av press fra samboer.

Barnevernstiltak umiddelbart etter fødsel
I forslag til ny lov om barneverntjenester presiseres at Lov om barneverntjenester omfatter «født barn».  Men notatet som nå er ute på høring slår altså sprekker i dette prinsippet.
Det nye forslaget presiserer at kommunen skal melde fra ved innleggelse, og når fødsel er i gang. Barnevernet skal også gis adgang til å kontakte kvinnen, tilby råd og veiledning og forberede tiltak for barnet.
Dette får stor betydning i saker som jeg beskrev over. Hvis dette går gjennom så vil barnevernet bli varslet allerede ved innleggelse, og de får anledning til legge til rette for riktig tiltak umiddelbart etter fødsel.

Behov for meldeplikt også i ordinær svangerskapsomsorg
Men – det er et stort men her. Jeg hadde håpet at vi kunne få meldeplikt også i andre situasjoner der vi allerede i graviditet vurderer at barnet vil bli født inn i et hjem der det er stor fare for barnets helse og utvikling. Det kan være vordende foreldre som er frivillig innlagt eller får oppfølging i ordinær svangerskapsomsorg.Vi  må følge opp tema bedre vern av ufødt barn videre.

Forslaget har stor prinsipiell betydning
Akkurat nå vil jeg dele gleden over at det er sendt ut et forslag av veldig stor prinsipiell betydning. Jeg vil oppfordre dere som skal skrive høringsnotat til  å applaudere dette forslaget.

Av | 2016-11-30T15:57:00+00:00 3. november 2016|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar