Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Smittsom fyll. Gjesteblogg ved Helge Fredriksen ( KoRus – Sør)

Smittsom fyll. Gjesteblogg ved Helge Fredriksen ( KoRus – Sør)

Foreldre som drikker for mye alkohol, bidrar også til en fuktig drikkekultur hos sine egne barn og ungdommer. Foreldre bør derfor tenke gjennom eget alkoholforbruk, og være gode rollemodeller for sine barn og unge.

Smittsom fyll. Gjesteblogg ved Helge Fredriksen ( KoRus – Sør)

Å sette standarden

I en Ungdata-spørreundersøkelse foretatt blant elever ved ungdoms- og videregående skoler i Telemark i 2015 svarer 39 % av elevene at de har opplevd sine far eller mor som full eller tydelig beruset en eller flere ganger. Undersøkelsen viser at jo oftere elevene opplever sine foreldre som fulle eller tydelig beruset, jo oftere drikker ungdommene seg selv beruset. En løssluppen drikkekultur hos foreldrene setter standarden i ungdomskulturen, og er en klar risikofaktor for problemutvikling hos barn og unge. Forskning viser at ungdommer som debuterer tidlig med alkohol har større risiko til også å prøve narkotiske stoffer.

Foreldres påvirkning

Mange ungdommer under 18 år får lov til å drikke av foreldrene sine. Ca. 1/3 av elevene på 1. trinn på videregående skole oppgir i Ungdata-undersøkelsen at de får lov til drikke av foreldrene. Flere ungdommer får også servert alkohol av sine foreldre ved spesielle anledninger, og noen foreldre langer alkohol ulovlig til sine ungdommer når de skal på fest. Foreldre påvirker ungdoms drikkevaner gjennom at de setter grenser for ungdoms alkoholbruk, og gjennom hvordan de opptrer som voksne rollemodeller i forhold til egen alkoholbruk. Foreldres påvirkning er sterkere enn de fleste er klar over.

Rollemodeller

Det handler om å være tydelige i oppdragerrollen, og bygge opp gode relasjoner med egne barn i tidlig alder. Tillitsforholdet til egne ungdommer bygges opp gjennom daglig åpen dialog, og en rettledning har større effekt hvis foreldre og ungdommer på forhånd har gode relasjoner. Tydelige foreldre setter regler og klare grenser for egne ungdommer, og at det får konsekvenser når reglene ikke blir fulgt. Det som foreldre gjør betyr mer enn det de sier. Derfor må vi foreldre være bevisste på holdninger og handlinger også i forhold til eget forbruk av alkohol. Foreldre som drikker for mye alkohol, bidrar også til en fuktig drikkekultur hos sine egne barn og ungdommer. Foreldre bør derfor tenke gjennom eget alkoholforbruk, og være gode rollemodeller for sine barn og unge.

Gjelder det andre regler om sommeren?

Vi står foran en sommerferie hvor mange barn og unge vil føle ubehag og redsel på grunn av foreldrene som drikker seg fulle og beruset. Ungdommer er vitner til at foreldrene krangler, og de blir kanskje skjelt ut av fulle foreldre. Noen foreldre er mindre påpasselig hva ungdommene deres gjør, og er på grunn av alkoholinntak ikke i stand til å kjøre og hente barna når de vil hjem. Manglende avtaler om når ungdom skal være inne om kvelden og liten oversikt fra foreldrenes side gjør at barn overnatter andre steder enn hjemme, uten at foreldre vet om det. Sommeren er tiden hvor mange unge debuterer både med å drikke alkohol og å teste narkotika. Ungdata undersøkelsen viser at flere ungdommer i Telemark har kjørt moped eller annet kjøretøy i beruset tilstand, eller vært passasjer når fører har vært beruset. Uvettig kjøring med båt fører også til ulykker.

Jo, eldre ungdommene blir, jo viktigere er det for foreldre å være bevisst forbilderollen i forhold til at egne alkoholvaner smitter over på ungdommene i familien. Det er ikke alltid like populært og lett å være «strenge» foreldre. Men foreldre må være villige til å stå i situasjonen og sette grenser for sine ungdommer, selv om det skulle utløse protester!

Av | 2016-11-22T12:11:37+00:00 3. juni 2016|Foreldrerollen|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar