Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

I retur fra barnevernet

Lov om barneverntjenester omfatter ikke ufødt barn. Barnevernet kan bare undersøke saken, og sette inn hjelpetiltak for familien hvis den gravide samtykker. Det er behov for en lovendring!

I retur fra barnevernet

Det er seks uker til termin. Thea og Alex skal bli foreldre for første gang. Thea er alvorlig deprimert. Alex er det vanskelig å få tak på. Han ruser seg. Lite er gjort klart for barnet som snart kommer. Thea vil gjerne bli en god mor, men mye ressurser går til å bekymre seg for Alex.

Dette er en familie jeg jobbet med for noen år siden. Jeg snakket mye med Thea om at vi måtte samarbeide med barnevernet. Men hun turte ikke. Det var mange grunner til det. Hun visste at Alex ville bli sint. Hun var redd for hva hennes egen familie ville si. Alle ville bli sinte på henne hvis hun frivillig samarbeidet med barnevernet.

Så jeg meldte saken.

Den gravide må samtykke

Jeg fikk et formelt brev tilbake: «Barneverntjenesten kan ikke registrere denne henvendelsen fordi den gravide kvinnen ikke har samtykket til henvisning til barnevernet».

Dessverre er dette helt korrekt. Lov om barneverntjenester omfatter ikke ufødt barn. Barnevernet kan bare undersøke saken, og sette inn hjelpetiltak for familien hvis den gravide samtykker. Formelt sett hadde jeg faktisk brutt taushetsplikten.

I denne saken medførte det at barnevernet fikk melding når barnet var født, og det var ikke forberedt hjelpetiltak. Det måtte bli en akuttplassering.

Det haster i disse sakene

Jeg har jobbet noen år i avdelingen for gravide med rusproblemer på Borgestadklinikken. Jeg har erfart hvor viktig samarbeidet med barnevernet er, og da allerede mens barnet er i mammas mage. I noen familier må det gjøres grundige undersøkelser for å vurdere om det er et trygt hjem den nyfødte kommer til. Enkelte ganger må det settes inn tiltak slik at barnet ikke blir påført skade før det blir født.

Fantastiske endringer kan også skje i denne perioden – men det er beinhard jobbing. Det må flere hjelpere inn. Barnevernet har gode tiltak både for å forberede foreldrerolle, og trygge plasser der foreldrene kan være med et spedbarn.

Jeg har mange ganger erfart hvor uheldig det er at vi må bruke lang tid på å få et samtykke. Alt haster i graviditet.

Ønsker lovendring

I flere offentlig utredninger er det påpekt at det bør igangsettes et arbeid for å sikre bedre vern av det ufødte barn gjennom bedre rettsvern og bedre hjelp fra offentlige etater.  Du finner anbefalinger i NOU om bedre beskyttelse av barns utvikling og i proposisjon til Stortinget om endringer i barnevernloven

Barnelovutvalget har fått i oppgave å se på hvordan loven kan forenkles, og hva som skal være barnevernets ansvarsområde. I den forbindelse sender KoRus – Sør nå en uttalelse til dette utvalget der vi ber om at det blir vurdert om loven kan endres slik at også det ufødte barn kan omfattes av barnevernloven.

Her kan du lese vårt innspill til Barnevernlovutvalget.

Hvis loven blir endret slik at offentlig ansatte kan sende melding til barnevernet om det ufødte barn, så kan vi i saker liknende Theas hjelpe den gravide ved at det er vi som profesjonelle som tar ansvar for at barnevernet blir koblet inn. Hvis barnevernet også får mulighet for å sette inn tiltak i graviditet, så kan de sette inn tiltak som går både på kontroll og støtte. Videre har de mulighet for å søke om plass for hele familien på familiesenter eller andre relevante tilbud. For noen barn er det også aktuelt at barnevernet må forberede en plassering i fosterhjem.

Barnevernloven bør endres, så kvinner som Thea og barnet hun venter, kan få hjelp.

Av | 2016-11-24T14:19:33+00:00 15. november 2015|Barn i rusfamilier, Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar