Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Frafall og rus binder oss sammen. Gjesteblogg ved Asle Bentsen

Frafall og rus binder oss sammen. Gjesteblogg ved Asle Bentsen

Det er mange av de samme årsakene bak frafall fra skolen og rusbruk. Sammenfallende faktorer er på en måte gode nyheter. Men det krever noe av oss.

Frafall og rus binder oss sammen. Gjesteblogg ved Asle Bentsen

Det lov å spørre seg hvorfor vi som et kompetansesenter innen rusfeltet jobber med frafallsproblematikk? Jeg skal forsøke å gi deg svaret.

I Telemark er det omtrent 70 % av elevene på videregående skole som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år. Noen av elevene fullfører utdanningen på litt lengre tid, noen går ut i arbeid, og noen har ikke bestått alle nødvendige eksamener. Likevel er det også en stor andel som faller fra av andre grunner, og årsakene kan være mange. I den ferske Ungdata-rapporten fra Telemark kommer det frem at dårlig tilknytning til skolen, dårlig psykisk helse og lavt selvbilde er noen av faktorene som påvirker frafallet, og at disse faktorene oftere forekommer i familier med dårlig tilknytning mellom elev og foreldre

Det er en sammenheng

Så hvorfor jobber vi med frafallsproblematikk? Svaret er at det i stor grad er de samme faktorene som påvirker frafallet som også påvirker ungdommens bruk av alkohol. Mange av de samme faktorene er også av stor betydning for hasjbruk, og de er med på å påvirke den enkeltes psykiske helse. Tilknytning til skole, til familie og kanskje også til venner, er sentrale elementer for å forebygge både frafall, dårlig psykiske helse, og rusbruk.

På mange måter er dette gode nyheter. Det betyr nemlig at det er mange virksomheter som har både interesse av, og plikt til, å jobbe for å bedre ungdommenes tilknytning til de ulike arenaene. Vi er med andre ord mange som bryr oss om ungdommenes liv og ungdommenes sosiale arenaer. Dessuten har de ulike kommunene, kompetansemiljøene, skolene, tjenestetilbudene og fylkeskommunen samlet sett god kunnskap om forebygging og tiltak knyttet til mange deler av ungdommenes liv. I tillegg kommer all den frivillige innsatsen som legges ned gjennom ulike idrettslag og andre organisasjoner. Når omtrent en av fire elever i den videregående skolen oppgir å ha hatt tanker om å slutte på videregående skole, burde de derfor være i gode hender.

Mobilisere for de som sliter

Tallet er hentet fra spørreundersøkelsen Ung i Telemark 2015, som er en ungdataundersøkelse gjennomført på ungdomsskoler i alle kommuner og på alle videregående skoler i Telemark. Her har ungdom svart på spørsmål som omhandler mange viktige deler av deres liv. Som mange sikkert har fått med seg er det slik at de fleste har det stort sett bra, og er generelt fornøyd med livet og med de sosiale arenaene de lever sine liv.

Likevel er det noen som sliter med tilknytningen til sine foreldre, med tilknytningen til skolen, og ikke minst er det en liten gruppe elever som opplever mange ulike risikoer samtidig. Det er denne gruppen hjelpeapparatet nå må mobilisere for å hjelpe. Bare på den måten kan vi redusere frafallet. Bare på den måten kan vi redusere risikofylt rusbruk, og bare på den måten kan vi redusere de psykiske plagene.

Nå har vi sjansen

Mitt håp er at engasjementet rundt denne undersøkelsen, engasjementet rundt resultatene, engasjementet fra elevene, engasjementet fra skoleverket, de politiske miljøene, kompetansemiljøene, forvaltningsapparatet og hjelpetjenestene også skal skape engasjement knyttet til arbeidet for å bedre forholdene for de ungdommene som sliter. Ung i Telemark 2015 har gitt oss et verktøy for å se helhetlig på ungdommenes hverdag, et verktøy som binder ulike miljøer tettere sammen. Ungdommene som har deltatt viser oss tillit gjennom sine omfattende svar i undersøkelsen. Nå må vi som jobber med og for ungdom vise at vi var tilliten verdig.

Asle Bentsen er samfunnsviter ved KoRus – Sør, Borgestadklinikken og har jobbet med å analysere data fra mer enn 8000 unge i Telemark som ledd i Ungdata-undersøkelser.

Av | 2016-11-28T10:30:07+00:00 30. oktober 2015|Psykisk helse|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar