Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Too young to drink

Over hele verden deles dette budskapet i dag # Tooyoungtodrink og "Pregnant, don` t drink". Det er den 9.dagen i den 9.måneden og den internasjonale FASD - dagen,#FASDay. Hilde Evensen Holm blogger om alkohol og graviditet.

Too young to drink

Over hele verden deles dette budskapet i dag # Tooyoungtodrink og  «Pregnant, don` t drink». Det er den 9.dagen i den 9.måneden og den internasjonale FASD – dagen,#FASDay.  Ildsjeler, fagfolk, FASD rammede, mødre og fedre står på i dag for å spre en tydelig og enkelt budskap: Er du gravid må du holde deg unna alkohol, for akohol kan føre til alvorlige skader på barnet i magen. Skader som varer livet ut.

FASD står for Fetal Alcohol Spectrum Disorders, og er en samlebetegnelse for de skader som kan oppstå i organer, kropp og hjerne. FAS står for (på norsk): Føtalt Alkohol Syndrom.

Kan du forestille deg hvordan det må være for en mamma og vite at det var hennes bruk av alkohol da hun var gravid som er årsaken til at barnet hennes lever med et livslangt handikap? Det er vanskelig å sette seg inn i. Jeg husker godt en ung mamma fra en konferanse om FAS. Bildet av de to guttene hennes glemmer jeg ikke. Det var en frisk og sunn gutt på 6-7 år og en eldre bror på 12-13 som en tydelig kunne se var skadet. Henne eldste sønn hadde FAS. Han var kortvokst, og hadde de typiske ansiktstrekkene, han hadde også flere usynlige skader, hjerneskader, som blant annet førte til lærevansker, og sosiale vansker. Med en utrolig styrke fortalte hun om hennes fortvilelse og sorg da hun forstod at det var hennes alkoholbruk da hun var gravid som hadde gitt gutten skadene. Ingen gav henne informasjon og råd om alkoholbruk i graviditeten. For henne, som hadde et skjult alkoholproblem, ble dette fatalt. Hun fikk ikke hjelp til å slutte og drikke. Sønnen fikk store skader.

I Norge har helsemyndighetene et klart råd og anbefaling til gravide og til de som planlegger graviditet om å holde seg helt borte fra alkohol. Dette er et «Føre var» råd, fordi ingen vet sikkert den nedre grensen alkoholmengde som en kan innta uten at det skader fosteret. Forskning viser at fosteret har ulik sårbarhet for å skades av alkoholen og slik er det generelle rådet om totalavhold under graviditet det sikreste rådet.

Så vet vi at mange unge kvinner i dag drikker alkohol og at mange graviditeter ikke er planlagt. Fosteret kan altså ha vært utsatt for alkohol før kvinnen ble klar over at hun er gravid. Jordmødre og leger har nok møtt bekymrede gravide som er engstelige for hva dette kan ha påført barnet. Det er en utfordring å både spre et tydelig budskap om de alvorlige følgene alkohol i svangerskapet kan føre til, og samtidig ikke spre frykt. Jeg har tillit til at trygge og erfarne helsearbeidere klarer den balansegangen i møte med bekymrede gravide.

Det er også viktig at de som er gravide og som ikke drikker alkohol av hensyn til fosteret, støttes på det valget. La de slippe å høre » Et glass kan du vel unne deg..»  Den gravide kvinnen tar et valg som er det beste for barnets helse, støtt opp om det!  Og jeg vil bruke denne dagen , den 9. dagen i den 9. måneden til igjen å minne om: Er du gravid, ikke drikk alkohol.  Husk at babyen er #tooyoungtodrink!

Av | 2016-11-25T14:27:45+00:00 9. september 2015|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar