Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//God påske til tidenes beste foreldre

God påske til tidenes beste foreldre

Dagens foreldregenerasjon får ofte mye kritikk. Livet deres er for hektisk. Det er for mange skilsmisser. Men forskning viser at dagens foreldre klarer å kombinere god grensesetting med empati. De klarer å vise at de bryr seg og er glad i barna selv om de må si nei. Barna får mer begrunnelser for grenser.

God påske til tidenes beste foreldre

Dagens foreldregenerasjon får ofte mye kritikk. Livet deres er for hektisk. Det er for mange skilsmisser. Det er for mye skjermbruk. De tar barna med på for lange flyturer. De krever for mye av barna, de krever for lite av barna… osv..

Men foreldrene må ha gjort noe som er riktig for ungdom landet over har aldri vært mer veltilpassede. De tar ansvar, liker seg hjemme og gjør lekser. Ni av ti norske ungdommer sier at de er fornøyd med foreldrene sine. Ungdom i dag er mer åpne for foreldrene sine. Dette er funn i Ungdataundersøkelsene som vi kan lese om i siste nummer av Aftenposten Oppvekst (nr 2/2015 side 37).

Men det er ikke nok med det. Det er flere utviklingstrender å glede seg over.

Foreldrerollen starter allerede i graviditet. Det ufødte barn skal beskyttes for skadelig påvirkning. Den gravide må ta andre hensyn når det gjelder hva hun spiser og drikker. Av alle rusmidler er det alkohol som er mest skadelig for det ufødte barn. De fleste norske kvinner og menn i fruktbar alder drikker alkohol. Hvor mye og hvor ofte får en annen betydning når en skal ha ansvar for et barn. Men – Helsedirektoratets undersøkelser viser at flere og flere kvinner legger om alkoholvanene allerede når de planlegger å bli gravide. Vi kan glede oss over at de aller fleste gravide oppgir at de ikke drikker alkohol etter at graviditet er påvist.

Men det er ikke nok med det. I en norsk undersøkelse fra 2013 (Mellingen, Torsheim ,Thuen) fant forskerne at både mor og far reduserte alkoholforbruket under graviditeten. Nesten alle de gravide stoppet helt å drikke, mens fedrene reduserte alkoholforbruket betydelig.

Det er flere positive trender. Det er en klar nedgang i yngre tenåringers bruk av alkohol. Det viser flere norske ungdomsundersøkelser. Spesielt jenter drikker sjeldnere alkohol. Av de som har drukket alkohol, har langt færre ungdommer noen gang drukket seg fulle. Flere ungdommer mener at foreldre ikke bør gi barna sine alkohol hjemme før de fyller 18 år. Flere ungdommer synes det er bra at foreldrene setter grenser.

Ungdomskriminaliteten har i løpet av 10 år falt med 25%.

Men – det er selvfølgelig mange men. De har jeg ikke tenkt å ta for meg i denne bloggen. Nå er det påskeferie. Jeg syntes vi må tillate oss å glede oss over de positive trendene. Vi må se hva som er bra slik at vi kan gjøre mer av det som virker. Vi må rose de som fortjener ros.

Når vi ser positive trender slik jeg har skrevet om her så er det klart av foreldrenes rolle er av stor betydning. Forskere ser tendens til at dagens foreldre klarer å kombinere god grensesetting med empati. De klarer å vise at de bryr seg og er glad i barna selv om de må si nei. Barna får mer begrunnelser for grenser. Grenser blir forklart og til og med diskutert. Foreldrene blir tydelige voksenpersoner, men barna har fortsatt noe de skal ha sagt (Aftenposten Oppvekst nr 2/2015 side 37). Et nei får en annen betydning på den måten. Det er ikke samme grunnlag for å opponere. Det bidrar også til å bygge nære bånd mellom foreldre og barn.

Så – hva dagens foreldre får til!!!

God påske til tidenes beste foreldre. Nyt ferien, barna og hverandre.

Mellingen, Torsheim, Thuen, 2013, Changes in alcohol use and relationship satisfaction in Norwegian couples during pregnancy
Pettersen, Heidi (2015), Tidenes beste foreldre, Aftenposten oppvekst 2/2015

Av | 2016-11-25T11:14:02+00:00 26. mars 2015|Foreldrerollen|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar