Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//There But For Fortune

There But For Fortune

Det er tilfeldigheter som gjør at du er du, og jeg er jeg. Og det er tilfeldigheter som gjør at noen sliter med et rusmiddelproblem, mens jeg opplever rusmiddelproblemer som fag. Det kunne vært motsatt, - om jeg ikke hadde vært heldig.

There But For Fortune

Vi hører Joan Baez i sine yngre dager. Hun var like sosialt engasjert den gang som hun er den dag i dag.

Dette er en fagblogg, og jeg har rus og rusproblematikk som mitt fag. Så velger jeg Joan Baez med en tekst av Phil Ochs. Teksten finnes i sin helhet i slutten av dette innlegget. «There but for fortune, go you and I»; det kunne vært du og jeg om det ikke var fordi vi var heldige. Det er tilfeldigheter som gjør at du er du, og jeg er jeg. Og det er tilfeldigheter som gjør at noen sliter med et rusmiddelproblem, mens jeg opplever rusmiddelproblemer som fag. Det kunne vært motsatt, – om jeg ikke hadde vært heldig.

Denne forståelsen av virkeligheten treffer den delen i meg som ikke ligger fremst i mitt daglige arbeid. I det daglige er det rasjonalitet og fakta som styrer. Imidlertid er Joan Baez og Phil Ochs også faglige. De har bare en annen tilnærming. De stimulerer til refleksjon på en annen måte. Linken til faget er som følger:

  • Vi har med oss inn i livet forskjellig arvemateriale. Vi vet stadig om hvilke deler av genene som beskytter mot en rusproblematikk, og hvilke deler som gjør oss sårbare for rusmidler. Det er ingen absolutter, og beskyttende faktorer kan overstyres, på samme måte som sårbarheten også kan overstyres. Men i utgangspunktet har noen vært mer heldige enn andre.
  • Så starter påvirkningen allerede i fosterlivet. Da kommer miljøet inn og påvirker hvordan arveanlegget skal gis et uttrykk. Noen opplever å få sårbarheten forsterket, andre er heldige og opplever det motsatte.
  • Barndom og oppvekst kan nære og styrke de ressursene vi tar med oss inn i livet. Men oppveksten kan også tappe de ressursene vi i utgangspunktet hadde med oss inn i livet. Uansett arvelig styrke kan det vi opplever forandre styrke til svakhet. Det motsatte er også tilfellet. Noen er heldige, andre er uheldige.
  • Vi tror i for stor grad at vi styrer livet. Men virkeligheten er oftere at livet farer med oss. Livet kan mishandle noen, mens det kan løfte andre, – opp og frem. Når det skjer, og hva som skjer, har vi liten kontroll over. Heldig er den som blir løftet. Uheldig er den som opplever at livet trykker ned.

Alt over kan jeg begrunne med vitenskap, med artikler, med studier, og med fornuft. Phil Ochs sier det samme, bare på en enklere måte. Noen er heldige, andre er uheldige. Og hvem som opplever hva kunne vært motsatt, «there but for fortune».

 

Show me a prison, show me a jail
Show me a prisoner, man, whose face is growin’ pale
And I’ll show you a young man with many reasons why
And there but for fortune, go you or I

Show me an alley, show me a train
Show me a hobo who sleeps out in the rain
And I’ll show you a young man with many reasons why
And there but for fortune, go you or I

Show me the whiskey stains on the floor
Show me a drunken man as he stumbles out the door
And I’ll show you a young man with many reasons why
And there but for fortune, go you or I

Show me the country where the bombs had to fall
Show me the ruins of the buildings once so tall
And I’ll show you a young land with so many reasons why
And there but for fortune, go you or I, or I

Tekst: Phil Ochs

Av | 2016-12-01T13:17:00+00:00 3. mars 2015|Rus og tabuer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar