Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Kjøreregler for bruk av alkohol i jobbsammenheng

Kjøreregler for bruk av alkohol i jobbsammenheng

Er det greit at sjefen blir full på jobbfest? Skal arbeidsgiver betale for alkohol når dere er ute med kollegaer? Hvem tar tak om det er mistanke om at en ansatt har et rusproblem?

Kjøreregler for bruk av alkohol i jobbsammenheng

???????????????????????????????Dette er problemstillinger mange av oss kan kjenne igjen fra jobben. På alt for mange arbeidsplasser er det ansatte som ikke tør, kan eller vil være med på sosiale happenings fordi de av ulike årsaker har et problematisk forhold til alkohol. Andre orker ikke delta på det som ofte ender opp som fylleslag. Atter andre deltar alltid og blir like fulle hver gang. Vi hører om ledere som alltid passer på å gå hjem i god tid før tolv for å unnslippe fulle ansatte som syns at nettopp nå er tiden for å komme med noen «alvorsord». Vi hører om ledere som alltid blir den fulleste og ødelegger for de andre. Og vi hører om fylleangst og fravær.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av AV-OG-TIL  mener 25 % at det drikkes for mye i jobbsammenheng. Videre svarer mange at de har angret på noe de har sagt etter å ha drukket alkohol i jobbsammenheng, og 2 av 10 har opplevd ubehagelige situasjoner fordi kolleger har vært beruset. I helgen kunne vi i Varden lese om Porsgrunn kommune som er i gang med å lage retningslinjer for alkohol og rus i kommunen. Som mange arbeidsgivere før dem har gjort og gjør, skal Porsgrunn nå lage sin egen ruspolitikk.

Det er anslått at 9 av 10 norske arbeidstakere drikker alkohol. 4 – 5 % drikker mer hver uke enn det Verdens helseorganisasjon anbefaler, og 6 – 7 % har et bekymringsfullt alkoholkonsum. Arbeidslivet skal være en rusfri sone, det er vi enige om. Likevel er det slik at over 40 % av alkoholkonsumet skjer i arbeidsrelaterte situasjoner. Alkoholbruk har blitt en viktig del av arbeidslivet fordi alkohol som oftest spiller en rolle i såkalte arbeidsrelaterte gråsoner. Disse gråsonene består av sosiale situasjoner som både kan knyttes til arbeidsfellesskapet samtidig som de har preg av å være fritid – sosiale arrangementer som lønningspils, sommerfest og julebord, deltakelse på kurs og konferanser, reiser, representasjon osv. Ny teknologi som gjør oss tilgjengelig døgnet rundt medfører også en utvisking av grensene mellom arbeid og fritid.

Økt bruk av alkohol i arbeidslivet fører til økt fravær. I 2011 kostet sykefravær grunnet alkohol 4,1 milliarder kroner! Det anslås at 30 % av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet kan være alkoholrelatert. Alle bedrifter, store som små, offentlige og private, bør ha kjøreregler som beskriver virksomhetens holdning til rusmiddelbruk og som kan danne et godt fundament for rusforebyggende arbeid og en god og ivaretakende bedriftskultur. Arbeidslivet er en identitetsbyggende arena, og vi påvirkes av bedriftens alkoholkultur og rusmiddelpolitikk, eller mangel på sådan. Kjørereglene bør beskrive virksomhetens syn på bruk av rusmidler under arbeidet, på arbeidsplassen, i situasjoner som kan relateres til arbeidsfellesskapet og i fritid som kan få konsekvenser for jobben.

Det handler ikke om å forby bruk av alkohol i gråsonesituasjoner eller andre situasjoner relatert til jobben. Det er mulig å anerkjenne de positive sidene ved å drikke sammen med kolleger, samtidig som man reflekterer rundt mulige negative konsekvenser. Det handler om å få et felles språk når det gjelder bekymringer eller mistanker relatert til rus. Det handler om å sette ord på et fortsatt tabubelagt område for å skape trygghet og forutsigbarhet. Og det handler om å vite hvor grensene går og hva konsekvensene kan bli.

I mars inviterer vi til konferanse om nettopp arbeidsliv og rus. Vi har kalt konferansen «Mitt ansvar?», og inviterer ledere, personalansvarlige, HR- og HMS-folk og andre interesserte til en dag med fokus på utfordringer, dilemmaer, barrierer og muligheter knyttet til ledelse og ledelseskultur, ansvarsområder og roller, intern rusmiddelpolitikk og betydningen av å fange opp og håndtere bekymringsfullt rusmiddelbruk så tidlig som mulig. Den er du som har personalansvar for en eller flere, i en stor eller liten virksomhet, privat eller i det offentlige, hjertelig velkommen til å delta på!

Av | 2016-11-29T10:46:52+00:00 5. februar 2015|Rus og samfunn|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar