Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Når bruk av alkohol ødelegger for det gode samværet

Når bruk av alkohol ødelegger for det gode samværet

For fire uker siden ble Theos far tatt i en promillekontroll en tidlig formiddag. Theo var med på denne kjøreturen. Hva gjør vi når barnet har opplevd utrygge episoder pga rus?

Når bruk av alkohol ødelegger for det gode samværet

Theo elsker pappa. De har det så fint de to når de er sammen et par helger i måneden. Pappa tar han med på fisketur. De går i svømmehallen. Noen ganger slapper de av hjemme – bare de to.
Theo vil bli som pappa når han blir stor.
Men for fire uker siden ble Theos far tatt i en promillekontroll en tidlig formiddag. Theo var med på denne kjøreturen.

Dette er utgangspunktet for at foreldrene til Theo møter hos meg til mekling. Hva med samværsordningen nå? Er det trygt for Theo å besøke pappa?Det starter som en vanskelig samtale. Rommet blir fylt av på den ene siden sinne, bebreidelse, angst – og på den andre siden forsvar og sinne. Det kommer opp flere bekymringsfulle episoder. Hvor mange øl er det greit å drikke etter at Theo har sovnet? Er det greit at venner kommer på besøk og deler noen flasker vin etter at Theo har lagt seg?

Heldigvis viser det seg at Theos far er en klok mann og en god far. Forsvaret er ikke så bastant. Å være en god forelder innebærer noen ganger at en må innse sine egne svakheter. Noen ganger må omsorgen for barnet gå foran egen stolthet. Noen ganger må en som foreldre gå den ydmyke vei og beklage.I denne saken fikk vi til en god og trygg løsning. Det som nok gjorde den store forskjellen var at Theos far så at han måtte bruke tid på å bygge opp igjen tillit. Han var villig til at samvær fremover skulle være fri for alkohol og det skulle være mulig å kontrollere.

Theo ville helst ikke snakke med noen om den ekle episoden der politiet nektet pappa å kjøre bil. Han var bare opptatt av å å få besøke pappa igjen. Det ble en god samtale da faren selv snakket med han om hendelsen – og beklaget.

Er du i en liknende situasjon? Har barnet ditt opplevd en eller flere utrygge episoder knyttet til bruk av rus? Min anbefaling er:

– Ta imot hjelp. På Familiekontor eller kommunale familiesenter finner du profesjonelle som kan gå inn som samtalepartnere.

– Snakk med barnet om de vanskelige opplevelsene – ta ansvar og be om unnskyldning.

– Svelg din egen stolthet og gå med på eventuelle kontrolltiltak. Da kan du bevise at du kan skape en trygg situasjon for barnet.

– Hold deg helt unna alkohol eller andre rusmidler under samvær


Eksempelet er skrevet noe om for at personene ikke skal kunne kjennes igjen. Jeg bruker noen ganger eksempler fra andre arbeidsforhold enn Borgestadklinikken. Dette er hentet fra min jobb som mekler. Meklingsordningen utøves til vanlig av Familiekontorene, men vi er noen som er engasjert som private meklere av Bufetat.

Av | 2016-11-28T14:20:48+00:00 22. januar 2015|Familier og rusproblematikk|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar