Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Mindfulness i rusbehandling

Mindfulness i rusbehandling

Mindfulness er et velbrukt og aktuelt begrep. Vi kan få inntrykk av at det er løsningen på allverdens problemer. Da bør vi være skeptiske, for ingen trær vokser inn i himmelen. Så hvilken plass har mindfulness i en rusbehandling?

Mindfulness i rusbehandling

Mindfulness er en ubetinget og nærværende bevissthet.

Definisjonen over er min egen, et valg blant mange definisjoner. Uansett definisjon handler mindfulness om å være helt til stede i nuet, uten å være fokusert på fortid eller framtid. I tillegg skal nærværenheten være ubetinget; dvs. at vi ikke skal dømme opplevelsen, tillegge den verdier basert på tidligere historie, eller la den preges av bekymringer for framtida. Alt er som det er i øyeblikket, hverken mer, eller mindre. Alle definisjoner av mindfulness inneholder disse aspektene i en eller annen form.

Mindfulness høres enkelt ut, men å være mindful bryter litt med hvordan hjernen vår vanligvis foretrekker å fungere. I praksis er mindfulness derfor noe som må øves opp. Heldigvis kan hjernen trenes som muskler kan trenes, etter prinsippet under:

Mindfulness øvelse er en ubetinget og nærværende oppmerksomhet.

I behandling snakker vi ofte om evidens. Det er behandling som har dokumenterte effekter, og der effektene kan gjenskapes fra gang til gang om det samme behandlingsopplegget velges. Evidensen for mindfulness brukt i rusbehandling er dårlig, med mindre rusen henger sammen med dårlig regulerte følelser, eller rusen i alle fall har en følelseskomponent som en del av rusatferden. Når mindfulness brukes i rusbehandling, for det skjer, er det de følelser som knyttes til rus, til min historie, og til mine tanker om framtida, som blir bevisste og bedre regulert. Dette er kortversjonen. På denne måten går mindfulness inn i en rekke rusbehandlinger. Noen er evidensbaserte, slik det er forklart over. Vi har «Acceptance and Commitment Therapy, ACT», vi har «Mindfulnesbased Relapse Prevention», vi har «Mindfulnes Cognitive Therapy», en kognitiv tilnærming som på flere punkter bryter med den vanlige formen for kognitiv terapi, vi har «Mindfulnesbased Stress Reduction», og flere. Så mindfulness brukes, med noe vekslende effekter.

Imidlertid kan det vanskelig tenkes noen endring uten at en form for Mindfulness inngår. Mindfulness er å se virkeligheten innenfra, med en aksept for hvordan situasjonen faktisk er. Vi må vite hvor vi står for å vite hvor vi skal gå. Likeledes kan det ikke tenkes noen endring uten en form for Mentalisering. Vi må kunne skape avstand til vår opplevde virkelighet, og kunne reflektere rundt den. Vi må på en måte se den samme virkeligheten utenfra. I dette ligger også bevissthet om mål og ønsker. Når Mindfulness og Mentalisering møtes, legges grunnlaget for Modellering. Modellering er et begrep i første rekke fra sosialpedagogikken, og vil i sammengheng med rusbehandling innebære en endret tenkning og en endret atferd.

Jeg kan vanskelig tenke meg en endring uten 3M: Mindfulness, Mentalisering og Modellering. Dette kan fungere som knagger i all behandling, også rusbehandling. Selv om vi legger evidens til side, og selv om vi ikke tar til oss de store behandlingsoppleggene med mindfulness som den sentrale komponenten, vil altså mindfulness være en viktig del av en behandlingen. Kanskje bruker vi andre begreper, eller vi tenker på det som skjer på en annen måte, men slik jeg ser dette, kommer vi ikke utenom komponenter av mindfulness i noen form for endring. Rusbehandling er ikke noe unntak.

Av | 2016-11-28T12:07:01+00:00 27. oktober 2014|Behandling|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar