Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//En spillpolitikk ute av kontroll?

En spillpolitikk ute av kontroll?

Det ser for oss ut som om utviklingen av spillepolitikken i Norge er i ferd med å komme ut av kontroll med stadig lansering- og planlegging av nye pengespill. Vi er mange, både pasienter med alvorlig pengespillavhengighet og fagfolk i spesialisthelsetjenesten, som ikke ønsker en slik utvikling. Vi er bekymret for hvor fort og uforbeholdent dette skjer.

En spillpolitikk ute av kontroll?

Det ser for oss ut som om utviklingen av spillpolitikken i Norge er i ferd med å komme ut av kontroll med stadig lansering- og planlegging av nye pengespill. Vi er mange, både pasienter med alvorlig pengespillavhengighet og fagfolk i spesialisthelsetjenesten, som ikke ønsker en slik utvikling. Vi er bekymret for hvor fort og uforbeholdent dette skjer.

 

Det uforbeholdne ropet etter flere penger fra spillemidler er bekymringsfullt. Noen må betale disse pengene! De som betaler mest er de som har dårligst råd. Det får store personlige konsekvenser for alle berørte. Og det får konsekvenser for arbeidsplassene deres og for hele samfunnsøkonomien.

 

Som behandler i spesialisthelsetjenesten kjenner jeg til flere personlige og tragiske historier om de pengespilleavhengige og om hvordan problemspillet ødelegger livet, ikke bare for spilleren selv, men også for ektefelle, foreldre, søsken og barn.

 

Lotteritilsynets nye befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge  viser at det er 400 000 personer som på et eller annet nivå spiller på en problemfylt måte. Rundt hver problemspiller står det en fortvilet og rådvill familie som er berørt i en slik grad at hele livssituasjonen deres er preget av det. Vi kan anslagsvis snakke om opp mot en million mennesker som er berørt av problemspill i en eller annen grad!

 

Akan – kompetansesenter for arbeidslivet, peker på at arbeidslivet ser pengespill blant ansatte som et alvorlig sikkerhetsproblem som påvirker folks arbeidsevne, tapt konsentrasjon, sykefravær og totale livssituasjon. Akan opplever at arbeidslivet er svært opptatt av dette og at det er et utømmelig behov for informasjon.

 

I et møte med Kulturministeren i forrige uke tok jeg opp dette, sammen med brukerorganisasjonen for pårørende, Spilleavhengighet-Norge, Blå Kors og interesseorganisasjonen Actis. Vi pekte der på det vi mener er en flodbølge av nye pengespill og spillmuligheter som kommer inn over oss. Dette gjelder både fra de norske spilltilbyderne som driver lovlig og fra de utenlandske nettspillselskapene.

 

Allerede før innføring av Eurojackpot og Norsk Tippings nye Instaspill på mobile enheter var vi bekymret for utviklingen. Vi er ikke mindre bekymret nå med over 60 nye Instaspill, som bare er et tastetrykk unna med mulighet for å spille fra klokka 07.00 til klokka 03.00 og en tapsgrense på kr. 10 000,- pr. måned. Forskning om pengespill sier entydig at økt tilgang til spill fører til mer avhengighet!

 

Spilltilbudet og reklamen for pengespill er alle steds nærværende og er blitt en større del av dagliglivet som påvirker hele familien og i særdeleshet barn- og unges oppvekstvilkår. Vi nøler ikke med å si at det nå er på vei til å bli et alvorlig folkehelseproblem.

 

Lotteritilsynets befolkningsundersøkelse hadde som et av sine hovedfunn at de med pengespillproblemer føler seg påvirket av reklame og spiller med høyere innsats etter å ha vært eksponert for denne. Fra den svenske forskeren Per Binde pekes det på at reklamen gir impulser til å spille og forverrer spilleproblem.

 

Det er nå sendt ut et forslag fra Kulturdepartementet om å innføre poker-NM med landsdekkende regionale kvalifiseringsturneringer og tillate private pokerlag. Slik vi ser det, vil de regionale kvalifiseringsturneringene kunne fungere som rekrutterings- og treningsarena for pokerspillere. Poker har vært forbudt i Norge av skadereduksjonshensyn. Poker er et spill med stort potensiale for problemspill og avhengighetsutvikling.

 

At poker har vært forbudt har hatt en beskyttende funksjon for befolkningen. Den svenske forskeren Frida Frøberg viser at barn som vokser opp hos foreldre som spiller mye pengespill og hvor det er stort fokus på dette, har større sannsynlighet enn andre barn for å utvikle pengespillproblemer selv. Det bekymrer oss at Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet i sitt høringssvar til forslaget om poker –NM og private pokerlag ikke har noen innsigelser til forslaget. Vi ville forvente at de, som oss, er opptatt av barn- og unges oppvekstvilkår.

 

Kulturministeren som har ansvar for spillpolitikken har tidligere pekt på at vi må se på, det hun kaller «mulighetsrommet» for utvikling av pengespillpolitikken. Hun ønsker å opprette stadig nye pengespill for å kanalisere spillerne hjem fra utenlandske nettspill til Norsk Tipping slik at overskuddet kan gå til ideelle formål i Norge som idrett og kultur. Her trengs utvilsomt en motstemme, her trengs et varsku! Pengespillavhengige pasienter sier det daglig: «Kan ikke du si i fra? Vi vil ikke ha flere pengespill og mer reklame! Vi vil ha fred»

 

Av | 2016-11-25T12:37:57+00:00 17. september 2014|Spilleavhengighet|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar