Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Eldre tåler mindre alkohol, v gjesteblogger Terje Knutheim

Eldre tåler mindre alkohol, v gjesteblogger Terje Knutheim

Mange eldre er ikke oppmerksomme på at aldringsprosessen også fører til at de tåler mindre alkohol og får høyere promille om de drikker som tidligere. Dette gjelder både kvinner og menn, men kvinner blir ekstra sårbare siden de tåler mindre alkohol enn menn.

Eldre tåler mindre alkohol, v gjesteblogger Terje Knutheim

eldre kvinne defokus og vinglass_web2Eldre drikker mer alkohol enn tidligere. Det er nylig publisert en artikkel som sier at 50-årige kvinner drikker mer enn sine medsøstre i 30-årene. Den sier også at det er en markert økning av alkoholbruk for kvinner og menn over 60.

Eldre i dag har god råd, reiser ofte mye, har generelt god helse og opplever at alkohol er en del av å leve det gode liv.
Det sørgelig er at alkoholen også har en annen side – det fører for en del til helseproblemer og for noen til en mer problematisk alkoholavhengighet som både går ut over den enkelte og de nærmeste. Hovedfokuset på eldre og alkoholbruk bør være på de som får helseproblemer som følge av alkoholbruk. For disse vil ikke alkoholen lenger være en del av det gode liv.

Mange eldre er ikke oppmerksomme på at aldringsprosessen også fører til at de tåler mindre alkohol og får høyere promille om de drikker som tidligere. Dette gjelder både kvinner og menn, men kvinner blir ekstra sårbare siden de tåler mindre alkohol enn menn. I tillegg til dette svekkes kroppen og er mer sårbar en tidligere for påvirkning av alkohol.

Mange eldre er brukere av ulike typer medisiner for eksempel for å regulere blodtrykket, for andre kroppslige plager, søvnvansker og nervøse plager. Ved de fleste av disse medisinene vil alkohol samvirke enten ved å forsterke eller svekke medisinenes virkning. En uheldig kombinasjon av medisiner og alkohol kan også framskynde at personen utvikler en avhengighet. Fastlegen har en viktig rolle her med å snakke med pasientene om dette og ære med å skape en bevisstgjøring.

Medieoppslag kan gi inntrykk av at moderat alkoholbruk er godt både for hjerte, hukommelse og mye mer. Dessverre viser gjennomgang av denne forskningen at det i beste fall dreier seg opp svært små positive effekter ved moderat drikking. På den annen side er det åpenbart at alkohol kan virke negativt inn på sykdomsutviklingen ved hele 60 lidelser, som eksempelvis brystkreft, hjerteproblemer, hukommelsesvikt og demens.

Vårt generelle råd er at eldre ikke bør drikke mer enn 7 enheter i uka om du er over 65 år. Eldre også bør ha 3-4 «hvite»( alkoholfrie) dager pr uke, En bør imidlertid være oppmerksom på de store individuelle forskjeller blant eldre både i alder, hva de tåler og sin fysisk helse. Det viktige er at den eldre selv vurderer sitt forbruk og konsulterer lege om hvordan alkohol samvirker i forhold til de sykdommer de har og den medisin de bruker.

For oss som arbeider med rusproblematikk er det et håp at kunnskapen om alkoholens virkninger i forhold til eldre når ut slik at eldre får et mer bevisst forhold til sin drikking, at de unngår helseskader eller «glir inn» i avhengighet og at de i edru tilstand kan kose seg med sine barnebarn og leve det gode liv.

Terje Knutheim er psykologspesialist, ansatt ved KoRus – sør, Borgestadklinikken. Han har skrevet artikler, holdt foredrag og samarbeidet med kommuner om eldre og bruk av rusmidler.

Av | 2016-11-28T15:00:08+00:00 27. mars 2014|Eldre og rus|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar