Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Et hjem for barn med russkade

Vi må ha et løft her i landet for fosterhjemmene, ble det sagt. Det støtter jeg! Med fare for å belyse et komplekst område på en unyansert måte i en bloggtekst, så gjør jeg likevel et forsøk på å gi barn skadet av rus i svangerskapet en stemme.

Et hjem for barn med russkade

Hender_webÅ ha en stabilt hjem med forutsigbare, trygge voksne kan være med å avgjøre fremtiden for et barn som er skadet av rus i svangerskapet. Barnet bærer med seg en særlig sårbarhet, de kan ha uopprettelige skader i sentralnervesystemet og vil kanskje alltid trenge ekstra støtte for å ha et godt liv.

I Nrks Brennpunkt denne uka møtte vi fosterforeldre som opplevde manglende kommunikasjon, oppfølging og hjelp fra barnevernet i den krevende jobben de hadde som fosterhjem til barn som hadde spesielle behov.

Vi må ha et løft her i landet for fosterhjemmene, ble det sagt. Det støtter jeg! Med fare for å belyse et komplekst område på en unyansert måte i en bloggtekst, så gjør jeg likevel et forsøk på å gi barn skadet av rus i svangerskapet en stemme, og har et ønske om å være med å skape en forståelse for at det ER ressurskrevende å ta vare på et barn som har russkader.

Jeg har møtt flere fosterforeldre gjennom informasjonsarbeid knyttet til problematikken omkring barn og unge med FASD (skade pga alkoholbruk i svangerskapet). Problematikken som ble belyst i Brennpunkt er gjenkjennelig. Også vi har møtt frustrerte fosterforeldre som sliter med et svært presset barnevern som dessverre ikke har kapasitet til å følge dem opp.

Barn som er skadet av alkohol i svangerskapet kan streve med søvn, de spiser ofte dårlig, de har sosiale vansker og lærevansker, de kan ha svingende humør og dagsform. De får ofte både psykiske og fysiske helseproblemer. De trenger så veldig voksne som holder ut, som er glad i dem uansett, som klarer å bruke de gode dagene for alt de er verdt, som er tålmodige og som både har klare tanker og et varmt hjerte. Jeg har snakket med fosterforeldre som ser ut til å ha alt dette og som er så uendelig slitne. De sier de er aller mest slitne fordi de ikke har hjelpere og samarbeidspartnere rundt seg som vet og forstår hva dette handler om.

Barnevernet og kontakten fosterforeldrene har der blir en nøkkel for bistand. Det er for eksempel ikke opp til fosterforeldrene å søke barnet inn for utredning hos spesialister. Vi vet at en tverrfaglig utredning fra spesialister og utarbeidelse av en tiltaksplan for barnet kan utløse den hjelpen familien og barnet trenger i kommunen der de bor. Her kan avlastningen for fosterforeldrene, støttetiltak i skolen, støtte kontakter i fritiden, osv dokumenteres og underbygges.

Barnevernet gjør en viktig jobb! Vi hører fra flere kommuner vi samarbeider med om økning i bekymringsmeldinger og om et barnevern som er under stort press. De må sikres arbeidsvilkår og økonomiske vilkår som gir rom for både å følge opp alle bekymringsmeldinger, kunne gi råd, veiledning og støttetiltak til foreldre, OG yte tett oppfølging av fosterfamilier som har omsorg for et særlig sårbart barn. Det må vi ha råd til i verdens rikeste land!

For et barn med en alkoholrelatert russkade kan noe repareres gjennom trygg tilknytning og stabilitet. Men rusen kan føre til skader i hjerne og i kropp som er varige. De må hjelpes til å leve med de begrensningene de har, få en fullverdig plass i samfunnet og leve ut det potensialet de har. Et stabilt hjem er av stor betydning for å få dette til. Omkostningene for barnet, familiene og samfunnet kan bli store om en ikke lykkes.

Legg igjen en kommentar