Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Eldre, alkohol, sykdom og medikamenter

Eldre, alkohol, sykdom og medikamenter

Eldre i Norge har et stadig økende alkoholforbruk. Og generasjonen som står på terskelen til å kunne betegnes «eldre» har et enda høyere forbruk, noe som gjør at økningen bare vil fortsette

Eldre, alkohol, sykdom og medikamenter

grimstad1

Interesserte og engasjerte deltakere

Den eldre del av befolkningen sliter mest med sykdom, og har mindre reservekapasitet til å takle belastninger. Det er også den aldersgruppen som bruker mest medisiner. Aldring i seg selv, kombinert med sviktende helse og medisinbruk, gjør at de eldre også er mer sårbare for bruken av alkohol, og det er denne kombinasjonen av flere faktorer som gjør at selv et moderat forbruk av alkohol i mange tilfeller blir en risikobruk, uten at den det gjelder har kunnskap om disse sammenhengene. Samtidig vil tåleevnen for alkohol variere voldsomt fra person til person, slik at det er nødvendig med god kunnskap hos helse- og omsorgspersonell for at de skal kunne gi god veiledning og hjelp.

Dette vil gi helse- og omsorgssektoren større utfordringer i årene som kommer, og Grimstad kommune ønsker å forberede seg best mulig på denne problemstillingen. Derfor har kommunen, i samarbeid med Fylkesmannen og Korus sør, Borgestadklinikken, startet et prosjekt for å bygge kompetanse både med hensyn til forebygging behandling av det som kan betegnes som rusproblemer hos eldre. Samtidig er alle klar over at «rus» er det mest dekkende begrepet, fordi det ofte handler mer om risiko og skadelig bruk av alkohol, enn om en egentlig rusproblematikk i vanlig forstand.

grimstad2

Veien videre ble diskutert i arbeidsgrupper. I bakgrunnen Terje Knutheim fra Kompetansesenteret

Utfordringen er også slik at den krever godt samarbeid mellom flere sektorer i kommunen, og prosjektet i Grimstad blir derfor viktig også i lys av samhandlingsreformen. Når kommunen nå satser på kompetansebygging, er det tverrfaglighet som legges til grunn. Prosjektet har mål av seg til å sette ansatte i stand til både å kunne gi generell informasjon og opplysning, se mulig risikobruk, gi gode og kvalifiserte råd til den det gjelder. I tillegg vil kommunen bli i bedre i stand til å gi riktig hjelp og behandling der risikobruken har utviklet seg til et helseproblem. Tanken er at også pårørende kan få hjelp med det som kan være en vanskelig problemstilling.

I vår region er også Horten kommune godt i gang med et tilsvarende prosjekt, og de har etter hvert høstet erfaringer som andre kan dra nytte av. Andre kommuner i regionen ligger i startgropen for å sette i gang, alle i erkjennelsen av at dette er noe som må gis fokus.

Grimstad kommune avviklet 23. januar sin første fagdag om temaet, der utfordringene ble belyst og drøftet både gjennom foredrag og erfaringsutveksling i arbeidsgrupper. Det var deltakelse fra flere sektorer og nivåer i kommunen, med representanter også fra eldrerådet. Denne dagen skal så følges opp med videre kompetansebygging. På fagdagen ble understreket at det var viktig med respekt for den enkeltes selvråderett, men at det samtidig er viktig med informasjon og veiledning, og med et tilbud om mer støtte der rus har blitt et konkret problem. Her Inger Johanne Bolstad og Åshild Berg Kaldestad fra FoU/Utviklingssenteret i Grimstad kommune:

Av | 2016-11-29T14:25:08+00:00 28. januar 2014|Eldre og rus|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar