Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Åpenhet hjelper barn av rusavhengige

Åpenhet hjelper barn av rusavhengige

Hvordan forteller jeg barna mine at jeg er rusavhengig? Hun tok kontakt med en av kollegaene mine her på Borgestadklinikken og ville ha noen gode råd.

Åpenhet hjelper barn av rusavhengige

Barna var i skolealder og hadde nok opplevd mamma ruset på flere ulike rusmidler. Forklaringen til nå hadde vært at mamma var syk. Men nå var hun i behandling og var blitt bekymret for at barna ikke hadde fått den rette forklaringen og at de trengte mer informasjon.

Det er naturlig at du som forelder ønsker å beskytte barnet mot dine problemer som voksen. Taushet eller å «pynte på sannheten» kan være en måte vi gjør dette på. Rusavhengighet er også forbundet med mye skam og mye skyldfølelse. Kan man legge sten til byrden for et barn ved å være ærlig om det som faktisk har foregått? Kan barnet bli ertet eller mobbet pga problemene hjemme. Hva om barnet sier til vennene sine at mamma eller pappa drikker seg full, eller bruker narkotika, hva vil vennene til barna si og deres foreldre? Så prøver man heller å beholde problemene som en hemmelighet som ingen må vite om.

Trolig har barna til kvinnen jeg nevnte innledningsvis opplevd både hemmelighold og vage forklaringer på mammas problemer. Kanskje hadde de opplevd krangling og uro hjemme, en mamma som en dag hadde «alt på stell» og som neste dag oppførte seg rart og uforutsigbart. Det kan være vanskelig for barna å forstå hvorfor dette skjer, og når ingenting settes ord på eller forklares, blir det som om det barnet opplevde ikke er virkelig, og de får ingen muligheter for å bearbeide. Vage forklaringer kan oppleves forvirrende for et barn, og barnet kan bli usikker på om det kan stole på seg selv og egne følelser. Derfor er det så viktig at barnet får mulighet til å spørre og undre seg over det som har skjedd og at den voksne gir en forklaring tilpasset barnets alder. Slik blir verden mer forståelig og håndterbar for et barn.

Barn som pårørende har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Vi har fått en lovendring som sikrer dem rett til informasjon. Behandlingsinstitusjoner som vår har derfor fått barneansvarlig personell og vi har behandlere som skal bistå pasienter og barna deres med å finne ord for det som er vanskelig i familien og som skyldes rusproblemet hos den voksne. Noen ganger må både voksne og barn ha mye støtte og hjelp til å være åpne og kunne få en ny kommunikasjon. På Borgestadklinikken har vi en grunnleggende holdning om at åpenhet og informasjon tilpasset barnet alder er et gode for barnet og at det vil være til hjelp og avlastning!

Av | 2016-11-28T12:26:35+00:00 17. januar 2014|Barn i rusfamilier|Skriv en kommentar

Kommentarer

  1. Berit Hinrichsen 17. januar 2014 at 10:37 - Reply

    Viktig tema 😀

Legg igjen en kommentar