Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.

Håp i håpløsheten

Denne uken har jeg to kollegaer som er i Canada for å forelese på en stor internasjonal konferanse om våre erfaringer ved Borgestadklinikkens Skjermet Enhet for gravide.

Håp i håpløsheten

gravid med mørk bakgrunn_webMuligheten som det norske lovverket gir til at kommunens rustjeneste kan fatte et vedtak om å bruke tvang og slik bestemme at den gravide rusmiddelmisbrukeren legges inn dersom hun ikke selv klarer å slutte med rus i svangerskapet,er unikt i verdenssammenheng. Meg bekjent er det ingen andre land i verden som har en slik hjemmel i lovverket.

Vi opplever derfor stor interesse for dette og for erfaringene vi har gjort når vi møter kollegaer/fagerpersoner fra andre land.

Tvangslovgivningen vekker naturlig nok ofte mange følelser, noen gir uttrykk for at dette må være det eneste rette, mens andre reagerer med vantro og mener at tvang uansett ikke er veien å gå.

Hva vil mine kollegaer fortelle i Canada? Jo, blant annet dette:

Loven som hjemler tilbakeholdelse i institusjon mot eget samtykke sier tydelig at lovens intensjon er først å beskytte fosteret mot å bli eksponert for rus, og så å tilby hjelp til kvinnen til å bli en rusfri mamma. Å gripe inn i et annet menneskes liv er alvorlig. Vi møter kvinnene som kommer til innleggelse med respekt og vi har et behandlingstilbud hvor ærlig kommunikasjon og relasjonsbygging er i fokus.

Kvinnene som kommer til skjermet enhet er rusmisbrukere. Som oftest tunge rusmisbrukere, med et langvarig misbruk fra tidig i tenårene. Våre tall viser at de fleste er godt voksne, vi har en gjennomsnittsalder på 28 år. Det indikerer at livet kan ha vært preget av rus i en årrekke. Nå skal de altså bli mammaer. Noen har kommet til innleggelse tidlig i svangerskapet, andre er flere måneder på vei.

Når kommunen har sett seg nødt til å bruke tvangsparagraf så har som oftest flere frivillige tiltak vært prøvd ut først. Kvinnene kan være så preget av rusen at de ikke vedgår verken graviditet eller rusmisbruk. Skjermet enhet er en lukket enhet, men de fleste pasientene får etter hvert muligheter til turer i nærmiljøet og til permisjoner. De fleste faller også godt til ro på enheten og starter på jobben det er å snu livet og gjøre seg klare til fødsel og til mulighetene for å bli mamma og få en ny start i livet.

Kritikken mot å bruke tvang er blant annet at reelle, dype endringsprosesser ikke er mulig, eller i allefall er svært vanskelig å etablere, når hun er innlagt mot sin vilje.

Ved Skjermet Enhet jobbes det med tre hovedfokus:
Den gravide og forholdet til det ufødte barnet. Det jobbes med å etablere tilknytning, ansvar og gode følelser for barnet.
Den gravide og forholdet til seg selv gjennom fokus på verdighet og selvfølelse, håp og tro på at endring er mulig.
Den gravide og forholdet til institusjonen gjennom alliansebygging, tillit og samarbeid.

Det ER mulig med gode behandlingsallianser selv om kvinnen er innlagt etter tvangsparagraf. Graviditeten og innleggelsen kan bli det vendepunktet kvinnen trenger for å komme ut av rusmisbruket. Veien fram til å være en stabil og sensitiv mamma kan være lang, men med hard jobbing og gode hjelpere på veien er endring mulig.

Av | 2016-11-28T15:04:01+00:00 24. september 2013|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar