Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
/, Familier og rusproblematikk/Jeg melder ikke den saken til barnevernet, de gjør ikke noe allikevel

Jeg melder ikke den saken til barnevernet, de gjør ikke noe allikevel

Lærer har over tid vært bekymret for Emma. Hun har mye fravær, virker trist og går mye alene. Den lille familien bor avsides, og lærer vet at Emma ikke er med på noen aktiviteter på fritiden.

Jeg melder ikke den saken til barnevernet, de gjør ikke noe allikevel

tristDette var en uttalelse lærer til Emma, 10 år, kom med i et samarbeidsmøte. Lærer har over tid vært bekymret for Emma. Hun har mye fravær, virker trist og går mye alene. Den lille familien bor avsides, og lærer vet at Emma ikke er med på noen aktiviteter på fritiden. Andre lærere har møtt far full og aggressiv på byen flere ganger.
For et år siden meldte en annen lærer fra til barnevernet da Emma sa at hun gruet for å gå hjem fordi far var sint på henne. Den gangen ble saken henlagt. Nå har den nye læreren tatt opp med foreldrene at Emma virker deprimert, og at fraværet er bekymringsfullt stort. Far ble sint fordi skolen blandet seg i private ting. Mor sa lite i samtalen.

Dette er en situasjon jeg møter jevnlig i samarbeidsmøter. Familier som er meldt til barnevern. Saken blir henlagt. Skole eller barnehage er fortsatt bekymret, men kvier seg for en ny melding til barnevern.
I mange saker er begrunnelsen for henleggelsen barnevernets manglende mulighet for å pålegge foreldrene å ta imot hjelpetiltak.
Dette er også en utfordring som blir drøftet i odelstingsproposisjonen som kom nå i vår,” Endringer i barnevernloven». Der kan vi lese at Helsetilsynets rapport gir eksempler på kommuner hvor undersøkelser blir henlagt uten tiltak, selv om det var alvorlig bekymring for barnets situasjon i hjemmet. En del henleggelser skyldes at foreldrene ikke ønsker tiltak. Barnevernet har da ikke makt til å pålegge foreldrene å ta imot hjelp. Saken må i tilfelle være så alvorlig at det kan være aktuelt å vurdere omsorgsovertakelse.

Departementet vil utrede om hjelpetiltak i større grad enn i dag skal kunne pålegges foreldre. Dette går også frem av odelstingsproposisjonen.

Dette er et forslag som er bra for barn som lever i utsatte situasjoner. Barnevernet har tre måneder på seg til å undersøke en sak. I familier der den ene voksne er kontrollerende er det vanskelig å få innsyn i hva som egentlig skjer i familien. Barna og den andre voksne kan bli truet til ikke å fortelle. Det kan være situasjonen i Emmas tilfelle. En kontrollerende foreldre kan i dag sette en stopper for at barnet får hjelp. I Emmas tilfelle viste det seg at barnevernet ved forrige undersøkelse hadde tilbudt at Emma fikk kontakt med psykolog, og støttekontakt som kunne ta henne med i et kor. Det ville hun selv gjerne, men far nektet.

Hvis noen av dere som kan påvirke den videre utredningen leser dette, så håper jeg at forslaget om å gi barnevernet makt til å pålegge hjelpetiltak kan utredes raskt, og at konklusjonen blir at barnets rett til riktig hjelp på rett tid blir tydeligere i norsk barnevernlov.

Frem til det blir en endring må vi alle fortsette å melde til barnevern når vi er bekymret, selv om vi er skuffet over tidligere henleggelser.

Jeg vil også gi dere som jobber i barnevernet et råd. Dere skal gi en tilbakemelding til melder når saken er undersøkt. Så langt dere har mulighet bør dere også gi melder tilbakemelding om at familien har fått tilbud som dere ikke kan påtvinge dem. Det gir melder en bedre forståelse, og fremmer videre samarbeid.

Kommentarer

 1. Tone Øiern 24. mai 2013 at 12:18 - Reply

  Nok et klokt innlegg fra bloggerne på Borgestad. Jeg fortsetter å følge og dele på facebook.

 2. Raja Wata 24. mai 2013 at 14:02 - Reply

  det er ingen hjelp i barnevernet de bare ødelegger mer,den beste hjelpa er att foreldre og barn får hjelp sammen,,,

  • Liv Drangsholt 24. mai 2013 at 15:32 - Reply

   Heldigvis er det mye god erfaring for at barnevernet kan hjelpe foreldre og barn sammen. BArnevernet har mange gode tiltak de kan sette inn i familien.

 3. Vanja Blix Langsrud 24. mai 2013 at 16:28 - Reply

  Vi må aldri slutte å tro at det hjelper å melde fra. Vi må ringe dem ned, sende brev og rapportere inn når vi er bekymret for et barn. Hvis ikke, får han/hun i hvert fall ikke hjelp :-O Og uten sammenlikning forøvrig, så blir det blir som med LOTTO: Du må levere inn kupongen for å ha sjans til å vinne.

 4. Grethe Håheim 24. mai 2013 at 21:20 - Reply

  Flott at dere blogger og deler kunnskap med alle og enhver. FB er jo topp å bruke til å dele viktige ting som dette og minne oss alle på barns forskjellige livssituasjoner!

  • Liv Drangsholt 25. mai 2013 at 07:40 - Reply

   Takk for hyggelige og oppmuntrende kommentarer.

Legg igjen en kommentar