Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Veiviser for unge fra rusfamilier

Veiviser for unge fra rusfamilier

I dag skal jeg slå et slag for Kompasset, et tilbud for unge som har vokst opp med rus, her i bloggen.

Veiviser for unge fra rusfamilier

Barn kan komme til å måtte betale en høy pris for å vokse opp i en familie preget av voksnes rusmisbruk. De kan møte voksenlivet preget av lav selvfølelse og opplevelse av skam og skyld. Noen utvikler både psykiske og fysiske helseplager på grunn av dette.

Men det finnes hjelp! Blant annet gjennom Blå Kors tilbudet «Kompasset» som er etablert i fire byer i Norge. Trondheim, Bergen, Oslo og Sandnes. I dag skal jeg slå et slag for Kompasset her i bloggen.

Dette var blant tiltakene mennesker over hele landet var med å gi penger til gjennom Tv aksjonen til inntekt for Blå Kors i 2008. Nå er pengene fra den gang snart slutt. Kommunene der tiltaket er etablert må selv gå inn med finansiering, det må komme statlig hjelp eller annen finansiering.

Bare i Bergen har nærmere 600 unge mellom 18-35 år søkt hjelp. Dette er unge mennesker som sliter med studiene sine eller i jobbene sine, de kan slite med depresjon og angstsymptomer. Først når de flyttet hjemmefra og skal ut i voksenlivet kom reaksjonen på belastningene fra oppveksten.

Det å kunne oppsøke Kompasset, få kontakt med fagfolkene der, få noen å snakke med og foreta en «opprydding» i opplevelse av ansvar, skyld, sinne og skam- og det å møte andre unge med lignende opplevelser har stor betydning for disse unge menneskenes helse og fungering.

Ungdommene som kommer til Kompasset forteller blant annet om:
• Å være preget av en sterk fasade som dekker over et sårbart indre
• Sterke følelser av skam og skyld
• Opplevelse av å være lite betydningsfull og ha dårlig selvtillit
• Å glemme seg selv i sin iver etter å dekke andres behov
• Periodevise sterke følelser av å være forlatt, kjenne ensomhet, tristhet og depresjon
• Problemer med å kjenne egne grenser og handle etter dem
• Redsel, bekymring og håpløshet i forhold til fremtiden
• Sterkere følelsesmessige reaksjoner på situasjoner enn det umiddelbart synes å være grunnlag for (en opplevelse av å overreagere)
• Følelse av å være annerledes, klønete og inkompetent i sosiale sammenhenger
• Manglende selvtillit, og tendens til å følelsesmessig nedvurdere egne kvaliteter

Jeg har ved flere anledninger hørt fagfolk knyttet til disse tilbudene både her i landet og i Danmark der Blå Kors har et lignende tilbud kalt TUBA, og har blitt imponert over faglighet, og standard på tilbudene. Tilbudet innebærer kunnskap, behandling og kontakt. Det å lære om hva som kan være følgevirkninger på kropp og sjel av en barndom preget av rusproblemer, er til hjelp for å forstå seg selv og egne reaksjonsmønstre. Behandlingen innebærer muligheter for bearbeidelse og reorientering og kontakten oppstår i møte med andre i samme situasjon hvor en kan dele erfaringer.

Jeg håper Kompasset sikres videre drift. Gjennom slike tilbud hvor det er lav terskel inn, og hvor det er mulig å få hjelp uten lang ventetid, forbygges alvorlige helseproblemer. Slik sparer en store kostnader på lengre sikt for den enkelte, for familier og for samfunnet. Det er også verdt å merke seg at 6 av 10 som oppsøker Kompasset ikke tidligere har oppsøkt hjelpeapparatet og 77 % av foreldrene har ikke oppsøkt hjelp for sine rusproblemer!

Alle norske byer burde hatt et tilbud som «Kompasset».

Av | 2017-10-17T14:41:11+00:00 24. april 2013|Ungdom|Skriv en kommentar

Kommentarer

  1. Karin Glæstad Vilming 28. april 2013 at 20:59 - Reply

    Ja enig. Kompasset må få støtte til videre drift

Legg igjen en kommentar