Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Framtidas lærere-og kunnskap om barn i rusfamilier

Framtidas lærere-og kunnskap om barn i rusfamilier

Ikke en gang på de snart tre årene jeg har vært lærerstudent har jeg hørt noe om elever som sliter på grunn av rusproblemer hjemme. Det fortalte en student meg da hun var innom kontoret mitt i går. Hun ønsket informasjon og materiell om hvordan voksnes rusmiddelproblemer påvirker barn og unge til en bacheloroppgave om emnet.

Framtidas lærere-og kunnskap om barn i rusfamilier

barn_illlustrasjon_web

Studenten fortalte at i løpet av studiet hadde det vært lite fokus på elevenes psykososiale helse. Sammen med sine medstudenter hadde hun hatt en uke med tema barn og helse, men heller ikke her var det oppmerksomhet mot barn og unge som har det vanskelig fordi de vokser opp i hjem hvor en eller begge foreldre har et rusproblem.

Vi vet at barn som vokser opp i hjem preget av voksnes rusproblemer har høyere risiko enn andre barn for å slite med konsentrasjon, læring og sosialisering. Disse vanskene kan følge barna opp i ungdomsskolealder og sammenlignet med andre unge voksne vil barna ha større risiko for å utvikle psykiske problemer.

Når et barn opplever utrygghet og bekymring for hvordan det er hjemme kan det få konsekvenser for hverdagen på skolen. Lærerne kan oppleve at barnet er ukonsentrert, trøtt og uopplagt. Det kan også reagere med å være overdrevent tilpasningsdyktig.

Skolen er en viktig arena for barn som opplever belastninger. På skolen er det muligheter for å oppleve mestring og gode opplevelser. De får anledning til å møte voksne som støtter og anerkjenner barnet. Vi vet fra forskning at barn som trives på skolen og gjør det godt der faglig og sosialt, er mindre sårbare for å utvikle en rekke problemer.

Vi som jobber i rusfeltet erfarer også at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer kan mangle den støtten de trenger for å yte optimalt på skolen. Dagens prosjektbaserte skole med ofte store krav til selvstendig arbeid kan være ekstra utfordrende når det ikke er så mye veiledning og hjelp å få hjemme.

Den unge studenten som var innom på mitt kontor skal om et par år møte elever hver dag. Hun får anledning til å spille en viktig rolle i barnas liv. Noen av barna- jeg har hørt anslag som 2 til 3 i hver klasse- vil ha det vanskelig fordi mamma eller pappa sliter med rusproblemer. Som lærer bør hun ha kunnskap om hva som belaster et barn i et hjem med rusproblemer, hvordan dette kan arte seg for barnet og hvordan det kommer til uttrykk. Hun bør ha kunnskap om hvorfor det er viktig å gripe inn så tidlig som mulig og hvordan melde fra til støtte/hjelpetiltak dersom det er nødvending.

Som lærer skal hun ikke være barnets terapeut, men hun kan være en svært viktig støttespiller. Jeg ønsker meg temaet barn i familier med rusproblemer inn som del av pensumet på alle landets lærerstudier!

Jobber du i skolen eller er student og vil vite mer, anbefaler jeg www.forebygging.no/skole!

Av | 2016-11-28T15:23:43+00:00 4. januar 2013|Barn i rusfamilier|Skriv en kommentar

Kommentarer

  1. grethe 29. januar 2013 at 12:40 - Reply

    Veldig vanskelig emne dette her, for du har jo også de barna som pga foreldrene sine miserable liv, blir toppstudenter for å veie opp og som føler de må «vise verden» at alt er greit, snakker her om de forstrekte barna som har tatt på seg rollen som den voksne.

  2. Hilde E. Holm 29. januar 2013 at 12:52 - Reply

    Det har du helt rett i, dette er vanskelig og barn reagerer på ulikt vis på de belastninger de er utsatt for.

Legg igjen en kommentar