Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Er det krise ved Borgestadklinikken? Direktør Ellen Sofie Øvrum blogger

Er det krise ved Borgestadklinikken? Direktør Ellen Sofie Øvrum blogger

Er det virkelig krise ved klinikken og er det sant at behandlingsplasser står i fare? Det spørsmålet har vi fått i dag. Jeg skal forsøke å kortfatta beskrive situasjonen vår.

Er det krise ved Borgestadklinikken? Direktør Ellen Sofie Øvrum blogger

Denne uka har vært preget av flere medieoppslag og mange oppdateringer i sosiale medier hvor Borgestadklinikkens økonomiske situasjon har vært i fokus. Ledelsen ved klinikken har hatt flere møter med politikere på Stortinget.

Begrepet «krise» er på mange måter oppbrukt i dag. Det er mye som er krisepreget… Men det er ikke tvil om at det er en alvorlig situasjon for Blå Kors Borgestadklinikken når vi går mot et underskudd på 15 millioner kroner. Vi tærer på egenkapitalen vår, og vi opplever at vi ikke blir møtt på våre krav hos oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF.

 

Vi er en privat ideell klinikk, eid av Blå Kors. Vi har sykehusfunksjon på rusfeltet. Hos oss får pasientene det som heter tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helse Sør- Øst kjøper behandlingsplasser av oss, og det er slik vi finansierer driften. Pasientene som kommer hit betaler ikke, deres behandling er dekket av det offentlige på lik linje med annen spesialisert behandling som man får på et sykehus.

 

Vi har ved flere anledninger de siste årene vært tydelige overfor Helse Sør-Øst at den finansieringen vi har nå ikke gir oss bærekraftig økonomi. At vi i forhandlinger for 2016 krevde nærmere 70 millioner kroner mer, burde derfor ikke komme som en overraskelse.

 

Vi har lagt fram en omfattende rapport som underbygger kravet vårt. Der dokumenter vi en årelang underfinansiering og vi sammenligner de prisene vi har fått, med andre vi kan sammenligne oss med.Det viser seg at vi får omtrent halvparten av det et offentlig helseforetak får for å levere de samme tjenestene. Behandlingen hos oss koster altså i gjennomsnitt halvparten av det den gjør på et offentlig sykehus med rusbehandling. Hadde vi fått de samme prisene som de offentlige skulle vi hatt 200 millioner kroner mer i året!  Vi har også sammenlignet prisene våre med det som andre private med helhetlig tverrfaglig spesialisert rusbehandling( TSB) har av finansiering. Og vi ligger klart lavest også der. Vi har derfor framsatt et krav om en økning i døgnprisen fra kr 4250 som vi har i dag, til kr 5700. Vi vil fortsatt langt rimelige tjenester enn de offentlige.

 

Lav gjennomsnittlig døgnpris over tid fører til en økonomisk utarming! Det fører til at vi ikke har nok hender på jobb. Vi vil ha flere fagpersoner på avdelingene våre, så pasientene får bedre tilbud. Vi har også store utfordringer med manglende vedlikehold og oppgraderinger på flere av bygningene våre. Det må vi få økonomisk handlingsrom til i årene framover.

 

Vi har overfor Helse Sør-Øst lagt fram flere forslag til løsning både innenfor og utenfor eksisterende økonomisk ramme. Får vi ikke mer penger, så mener vi at eneste løsningen for ikke å ramme kvalitet på behandlingen, må være å redusere antall plasser, men beholde rammene våre.

 

Skulle det ende med at situasjonen løses ved at det blir nedlegging av plasser for å avhjelpe økonomien vår, er det svært alvorlig for pasienttilbudet i regionen. Når det gjelder pasientene våre pr. nå er det viktig for oss å si at avtalen vår  har en to års oppsigelsestid, slik at det uansett ikke vil bli noen endring for de pasientene vi har til behandling nå.

Det handler imidlertid om framtida for klinikken og våre behandlingstilbud framover på alle fire lokasjoner; på Borgestad, i Skien sentrum, på Bragernes i Drammen og på Loland ved Kristiansand.

Våre møter på Stortinget har blant annet ført til at det er rettet et skriftlig spørsmål fra Krfs representant Olaug Bollestad til helseministeren om han vil gripe inn for å sikre Borgestadklinikken driveverdig økonomi.  Svaret på det forventes i begynnelsen av neste uke.

Av | 2016-11-28T09:48:37+00:00 27. november 2015|Ruspolitikk|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar