Close up of baby's foot in mother's hand

Telefonen ringte et par timer etter arbeidstid slutt. Det var Åse. Hun er en av de dyktige og engasjerte helsesøstrene jeg møter gjennom jobben. Åse var tydelig fortvilt. Ellers er ikke Åse en av dem som ringer etter arbeidstid.
Hun startet også med å beklage dette. Men, – som hun sa: ” Det går så inn på meg. Jeg må bare snakke med noen om det”.

Åse jobber i en middels stor kommune på Sørlandet. De har nylig fått en ny innbygger. Det er lille Marius, som bor i fosterhjem. Marius er bare fire måneder gammel. Han ble født fem uker før termin, og har bodd de to første månedene på sykehus. Fire uker har han bodd hos sin mor, Tuva, og nå har han bodd fire uker i fosterhjem. Åses jobb som helsesøster er blant annet å følge opp at han får de vanlige kontrollene på helsestasjonen.

Men Marius ble født med en alvorlig alkoholskade. Mammaen hans har drukket tett gjennom hele svangerskapet. Konsekvensene for lille Marius er enorme, og det er det som berører Åse. Han har allerede vært gjennom en stor operasjon på grunn av defekt tarm. Men det er andre ting som er vanskelige nå. Han takler ikke berøring. Han kan ikke som andre barn trøstes med kroppskontakt. Han gråter og gråter, timevis. Det er vanskelig å få i han mat. Han må ha det stille rundt seg, og helst skal han ikke utsettes for mye sanseinntrykk. Enda kan han ikke møte på kontroll på helsestasjon. Når han skal til Åse må det planlegges godt slik at han ikke må vente på venterommet. Hjernen hans takler enda ikke så mye inntrykk av lyder og farger på en gang.

Åses spørsmål er: Hva gjør jeg, hvordan kan jeg hjelpe, hvor lenge varer dette, er det noe trøstende jeg kan si til fosterforeldrene, det går vel over?

Dessverre er det ikke så lett å finne noen trøstende ord til alle de som er blitt glad i, og berørt av lille Marius vanskelige start i livet. Av alle rusmidler er det alkohol som er mest skadelig for utviklingen av barnets hjerne under graviditet. Skader på hjernen kan ikke opereres.

Beste hjelpen Marius nå kan få er at fosterhjemmet får god veiledning og oppfølging, slik at han slipper å bytte fosterhjem. Et trygt og stabilt hjem er beste behandling. Åse forteller at fosterhjemmet får god hjelp. I denne kommunen er det mange flinke fagfolk i habiliteringstjeneste, bup, barnevern – og så Åse da. De har dannet ansvarsgruppe. De er alle berørt, og de følger den lille familien tett.

Men hvor var hjelpen da lille Marius enda var i mammas mage?

Hvorfor var det ingen lege eller jordmor som oppdaget at Tuva, hadde et alkoholproblem? Marius var ikke planlagt, og Tuva var veldig redd for om hun ville klare morsrollen. På første kontroll som gravid slo legen fast – ”du vet vel hvor skadelig alkohol er for fosteret, så du drikker vel ikke du”. Da var det ikke lett for en engstelig ung kvinne og si at hun hadde noen vanskelig netter hun ikke klarte å holde seg unna alkohol. Alkoholen døyvet bekymringen. Et glass var ikke nok for å finne roen for noen timer, sove noen timer.

Det var først fire uker før fødsel at jordmor spurte henne om hun var deprimert, og da kom tårene og hele historien. Da var det for sent.

Marius må leve et liv preget av store begrensninger. Tuva erfarte at hun ikke klarte å ha omsorg for et barn som krever så mye. Det er vondt, ekstra vondt er det når hun vet at det er alkoholen som har skadet han. Hun må leve med den sorgen resten av livet.

Men hvorfor fikk ikke Tuva hjelp da hun var gravid? Hvorfor var det ingen som tok seg tid til å snakke skikkelig med henne om alle bekymringene?

Vi har nå gode kartleggingsskjema til bruk i svangerskapsomsorg som kan brukes for at alle gravide skal få tilbud om hjelp hvis de har problemer med alkohol, depresjon eller blir utsatt for vold. Her finner mer opplysninger om Opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er et opplæringsprogram som blir arrangert over hele landet. For mer informasjon kontakt ditt regionale kompetansesenter rus.

Jeg anbefaler også seminar om barn skadet av rus i svangerskapet i Sandefjord 17. april. Seminaret er gratis.

Nb Fakta i historien er noe redigert for at personene ikke skal gjennkjennes.