Pregnant woman

Jeg ble konsultert av Stines behandler på ruspoliklinikk. Han var opptatt av hvordan han kunne samarbeide med barnevern for å forberede Lukas sin fødsel.
Men kontakter han barnevernet nå så bryter han norsk lov. Stine og Ronny vil ikke gi sin tillatelse til det.

Jeg håper en politiker, eller andre med makt leser denne bloggen.

Jeg erfarer at det er lite kjent at det ufødte barn ikke er omfattet av Lov om barnverntjenester. Skal vi samarbeide med barnevern før fødsel er vi avhengige av foreldrenes samtykke. Det er ikke alltid vi får dette samtykket.

Stines behandler er veldig bekymret for lille Lukas sin utvikling før fødsel.
Hva med medisinene mot angst og depresjon som Stine ikke tør slutte med, selv om det er usikkert om det kan påføre Lukas skade?
Hva med blåmerkene – er historiene hun forteller om fall sanne?
Behandler er bekymret fordi Stine aldri kommer alene til samtale. Får hun ikke lov?
Behandler kan ikke kreve å snakke med henne alene.

Behandler som kjenner Stine over tid tror hun kan bli en god mamma. Hun har klart å kutte ut rusen. Hun har mange ressurser. Hun har ikke vært lenge i rusmiljøet. Hun har en dom som ikke er av så alvorlig karakter. Hun kan få god støtte i eget hjem. Men da må hun ta imot foreldrenes hjelp.

Men behandler har ikke tro på Ronny som far. Kontroll er et vanskelig tema i livet hans. Han har kontroll over Stine, over rusvenner som skylder penger og over egen mamma.
Men det er de små tingene i hverdagen som gjør at Ronny mister kontroll, over eget sinne og over egne handlinger. Han har sittet inne lenge for alvorlige voldelige handlinger. Han er for hekta på rus. Han kan bli farlig for et lite nyfødt barn. Det er tvil om han er farlig for Lukas også nå.

Vi har et godt hjelpeapparat i Norge.
Vi har en veldig god jordmorutdannelse. Jordmor er en fantastisk ressurs i forhold til å hjelpe de kommende foreldre til å jobbe med tilknytning til barnet som er ”under utvikling”. God tilknytning gir mye bedre vern for skade. Men jordmor må få ekstra tid. Å bygge relasjoner tar tid. Stine møter ikke til ekstra timer hos jordmor.
Vi bygger ut familiesenter som kan gi god råd og veiledning, og utrede omsorgsevne når det er nødvendig.
Vi har for noen grupper gode institusjonstilbud. For noen er den tryggeste starten i livet sammen med mamma og pappa på institusjon.

Men vi kan ikke påtvinge den lille familien denne hjelpen nå.

Men så fort Lukas er et barn i barnevernlovens forstand, når han er født, da må saken meldes til barnevernet. Og da må ting skje fort.

NOU 2012:5 – ” Om bedre beskyttelse av barns utvikling”, kommer med flere anbefalinger for bedre vern av ufødt barn.

En av anbefalingene som jeg vil gjøre spesielt oppmerksom på lyder slik:
”Utvalget ber om at det igangsettes et arbeid med å sikre et bedre vern av ufødte barn mot vold, overgrep, smitte og annen skade som kan forhindres gjennom bedre rettsvern og bedre hjelp fra de offentlige etater.”

Offentlige utredninger har ofte mange gode anbefalinger som aldri blir fulgt opp.
Jeg håper” noen med makt” vil se til at denne anbefalingen blir fulgt, og det litt raskt.

Barndommen starter i mammas mage.
Graviditeten er en periode barnet kan bli påført skade som begrenser resten av livet

Obs. jeg har gitt denne lille familien fiktive navn, og omskrevet historien noe slik at de ikke blir gjenkjent.