Er våre barn i fare for å bli dradd med i dette miljøet? Må vi flytte barna til en annen skole? Politiet må ta de som selger stoff! Det er mange rare tanker som fyker rundt i hodet. Hva bør vi gjøre, egentlig? Kan vi som foreldre bidra på noen måte? Kan vi forebygge at egne barn får slike problemer? Kan vi evt. bidra til at de barna som er involvert kommer seg ut av dette?

Hasjrøyking

Fremdeles er det hovedsakelig slik at unge mennesker først begynner å røyke, deretter å drikke, før de eventuelt tyr til illegale rusmidler. Antakelig har de fleste ungdommene i dette miljøet også gått den trappa. Riktignok er det litt uvisst hvordan dette vil bli i framtida, dersom røykingen forsvinner helt. Foreløpig har vi i alle fall en gylden mulighet til å oppdage ungdom som er i drift, ved å følge opp tett de som prøver seg med røyking.  Det er også svært uvanlig at noen røyker hasj uten å røyke nikotin. Vi foreldre er kanskje de siste som får vite at barna våre har prøvd å røyke, men dersom foreldre og skole samarbeider godt, er det sannsynlig at noen kan oppdage slike ting tidlig. Hvis vi bygger gode foreldrenettverk, kan vi hjelpe hverandre.

Hva vet vi

Internasjonal forskning viser at det har betydning hvordan vi foreldre stiller oss til ungdommenes rusutprøving. Hvilke holdninger og regler foreldrene har, betyr noe for om ungdommene starter å drikke tidlig og hvor mye de drikker. De som drikker mye, er i større risiko for å prøve ut illegale rusmidler. Norske skoleundersøkelser viser at ungdom som får alkohol hjemme for å lære  seg gode drikkevaner, eller får med seg alkohol på fest for at foreldrene skal være trygge på hva de får i seg, drikker mer og oftere enn de som ikke får alkohol hjemme.

Noen råd

Gode råd til bekymrede foreldre: Vær restriktive og tydelige overfor ungdommene når det gjelder røyking, alkohol og andre rusmidler. Slå dere sammen med andre foreldre i nærmiljøet og i omgangskretsen til ungene deres. Bli enige om hvilke regler som gjelder og om dere skal si fra til hverandre hvis dere hører eller ser noen som er i risiko.  Få skolen og foreldrearbeidsutvalget til å bli med. Vi må følge med på hva ungene holder på med og involvere oss i fritida deres.  Det er heldigvis ikke for seint å rette opp en skjevutvikling når ungdommene våre enda er i denne alderen.